Om en kapitalist tar ut högre priser än sina konkurrenter skälls hon ut för att ta ut ”monopolpriser”. Om en kapitalist tar ut lägre priser än...