Vi har flera delforum som inte innehåller ett enda inlägg. Orsaken till det är att vi vill snabbt skapa en förnuftig struktur för debattsidan.NU och visa läsarna hur vi har tänkt att det hela ska se ut, medan vi tar det lugnt med uppgiften att skriva artiklar och inlägg. Idag startade den första debattråden i delforumet för fysik, som handlar om kvantmekaniken.