Announcement

Collapse
No announcement yet.

Värna rätten att begå självmord!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Värna rätten att begå självmord!

  Frågan om suicidprevention har väckts i en debattartikel av Annika Beijbom och Jojo Lager här på Newsmill [Jag skrev ursprungligen denna essä i början av år 2010 som ett svar på ett debattinlägg på debattsajten Newsmill]. Författarna skriver inte tanken uttryckligen i sin artikel - men artikeln verkar ta det som en utgångspunkt att det är ett självändamål att i alla lägen förhindra självmord.

  Jag tycker att det är en orimlig ståndpunkt. Varje människa har rätt till sitt eget liv. Och det innebär ju att hon har rätt att göra vad hon vill med sitt liv. Det innebär att hon även har rätt att avsluta sitt liv om och när hon så vill. Att med våld hindra en vuxen människa, en människa som är vid sina sinnens fulla bruk, från att begå självmord - det är faktiskt ett sätt att kränka hennes rätt till liv! Om en människa inte får begå självmord när hon vill, då förfogar hon inte över sitt eget liv - och då besitter hon inte rätten till sitt eget liv. Rätten till liv inbegriper faktiskt rätten att begå självmord!

  Varje människas liv är visst hennes yttersta värde. Men det är inte ettintrinsikaliskt värde. Livet är ett värde för den enskilde, endast om och närhonsjälv väljer att sätta värde på det. Om hon slutar att sätta värde på sitt eget liv - och av någon personlig anledning hellre vill- då är hennes liv inte längrehennes värde. Det finns ingen befallning ”Du måste leva!”, lika litet som det finns någon befallning ”Du måste vila på söndagarna!” Ingen människa har någon rätt att besluta för en annan huruvida hon skall leva eller dö. Den enda anständiga ståndpunkten är att det ska vara upp till varje vuxen människa att själv fatta det valet.

  Det förekommer faktiskt rationella skäl för människor att begå självmord. Ett uppenbart exempel på detta är fallen med svårt cancersjuka människor som plågas av sådana outhärdliga smärtor att en fortsättning på livet bara vore en pina för dem. Det känns som en underbar befrielse för många av de stackarna att bara stilla få somna in.

  Men det finns också icke-fysiska smärtor som kan motivera ett självmord. En människa kan t.ex. bli ruinerad av en börskrasch - och av det skälet inte längre inneha viljan att leva. Eller en människa kanske inte längre vill leva efter det att hennes älskade överger henne. Det finns minst lika många möjliga skäl till att begå självmord som det finns människor.

  Det är en oerhörd arrogans som somliga människor visar prov på när de tar sig rätten att bestämma att andra (vuxna, psykiskt friska) människor inte får dö. Det är den värsta sortens förmynderi! Det är att leka Gud.

  Och det är faktiskt inte humant. Om en människa är så leds på livet att hon vill begå självmord - då utsätter man henne för en grym psykisk tortyr om och när man tvingar henne att stanna kvar i ett liv som bara är en pina för henne.

  Finns det överhuvudtaget några omständigheter under vilka en människa intebesitter en rätt att begå självmord? Ja:

  En mindre-årig människa innehar inte rätten att begå självmord. Barn saknar ju mognaden för att kunna göra sådana saker som att gifta sig, sätta sig i skuld, köra bil, rösta i politiska val o.s.v. Och p.g.a. bristen på mognad kan de inte själva få bestämma att de ska begå ett självmord. Endast vuxna besitter rätten att välja att begå självmord.

  Psykotiker får heller inte begå självmord. En psykotiker rår ju inte för det hon gör - så hon klarar helt enkelt inte av att bestämma oinskränkt över sitt eget liv. En människa måste dels vara vuxen, och dels vara vid sina sinnens fulla bruk, för att inneha rätten att begå självmord.

  Dessutom får en människa givetvis inte begå självmord på ett sådant sätt att hon fysiskt skadar andra. Hon får t.ex. inte begå självmord genom att köra med sin bil på en motorväg, och plötsligen svänga in i mötande fil, i syfte att orsaka sin död medelst en frontalkollision. Ett sådant förfarande skulle ju utgöra ett brott mot rätten till liv hos föraren och de eventuella passagerna i den bil hon eventuellt kolliderar med.

  Ett problem med det här att begå självmord är att ett försök kan misslyckas och leda till livslång invaliditet. Sådana tragedier borde förebyggas. Jojo - Lager skriver i den ovan refererade artikeln att hon är rullstollsbunden efter ett misslyckat självmordsförsök. Läxan vi borde lära av hennes tragedi är att läkare borde assistera människor som är vuxna och vid sina sinnens fulla bruk om och när de vill begå självmord. Med sina expertkunskaper borde det vara en enkel sak för en läkare att ordna ett säkert självmord för en människa som vill avsluta sitt liv. Det lär finnas åtskilliga kemiska substanser som kan ge en människa en säker och smärtfri död.

  Detta betyder ingalunda att jag öppnar portarna föreutanasi! Eutanasi är raka motsatsen till vad jag här förespråkar. Jag förespråkar att människor skall själva suveränt få bestämma huruvida de skall leva eller dö. Jag säger ju att ingen människa skall tvingas till att leva mot sin egen vilja. Men då måste ju i logikens namn ingen människa heller tvingas till att mot sin egen vilja!

  De som förespråkar att människor skall förbjudas att begå självmord betraktar livet som ett intrinsikaliskt värde - d.v.s. som ett värde som är oberoende av individens egna val. De resonerar att oavsett hur mycket en människa lider och själv vill dö är hennes liv likväl ett värde. Oavsett hur mycket hon själv vill dö.

  De som förespråkar eutanasi betraktar döden som ett intrinsikaliskt värde, som ett värde som är oberoende av individens egna val. De resonerar att om bara en människas liv är av tillräckligt ”dålig” kvalitet - t.ex. om en människa är handikappad - då är det att föredra att hon dör. Oavsett hur mycket hon själv vill leva.

  Så du ser, de "rätten-till-liv-fanatiker" som vill med våld förhindra självmord, och de eutanister som vill med våld utsläcka livet på människor med ”dålig” livskvalitet, de resonerar bådadera på samma sätt! De som motsätter sig rätten att begå självmord, och de som förespråkar eutanasi, delar på samma grundläggande premiss: intrinsikalismen. De vill bådadera, på var sitt sätt, förmena individen hennes rätt att själv bestämma i frågan om att leva eller att dö.

  Om en människa inte har något att leva för, om hon inget har som gör hennes tillvaro lycklig (och det finns sådana människor), då blir hennes tillvaro en sorts levande död. En levande död är värre än den ”riktiga”, bokstavliga döden! Det är bättre att dö, än att existera utan några som helst värden att leva för - än att existera utan något som ger tillvaron någon mening. I varje fall har varje människa rätten att själv göra den bedömningen om hon så vill - och hon har rätt att handla på grundval av den. Varje vuxen och psyksikt frisk människa skall ju vara en suverän individ - med bestämmanderätten över sitt eget liv!

  En människa som vill tvinga en annan till att leva mot sin egen vilja, är precis lika ond som en människa som vill tvinga en annan till att mot sin egen vilja. En förmyndare som vill förbjuda självmord är en lika stor moralisk monster som en mördare. Dödstraff för sådana avskyvärda förmyndare vore faktiskt på sin plats! Sådana människor, t.ex. en psykiatriker som ertappas med att med våld hindra en psykiskt frisk vuxen människa från att begå självmord, borde straffas hårt. Det är ingalunda en ädel handling att hindra en människa som vill dö från att bestämma över sig själv.

  Ifall någon läsare nu undrar – Jo! Jag har själv personligen, liksom Jojo Lager, egen erfarenhet av självmordsförsök. Jag försökte begå självmord två gånger när jag var tonåring. Men trots att jag är glad för att jag idag lever, försvarar jag av principskäl rätten att begå självmord. Att jag personligen idag föredrar att leva, betyder inte att alla andra måste göra det också. Andra människor har rätt att göra andra bedömningar än den som jag gör för närvarande. De har rätt att göra saker med sina liv, som jag inte idag skulle vilja göra med mitt. Som att begå självmord.

  Jag tycker förresten ändå inte att läkarna som förhindrade mina självmordsförsök från att lyckas handlade fel. Jag var mindre-årig när jag gjorde mina självmordsförsök. Och mindre-åriga har, som jag förklarade ovan, inte rätt till samma grad av självbestämmande som vuxna. Så läkarna hade faktiskt en rätt, enligt lagen, att använda våld för att förhindra mig från att ta mitt liv.

  Men eftersom jag idag sätter värde på livet, sätter jag värde på varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv. Därför försvarar jag rätten att begå självmord.

  Du kanske tycker att det är dumt att begå självmord? Okej, då bör du avstå själv från att göra det! Men tvinga inte din uppfattning på andra. Det har du ingen rätt att göra.

  "Gud bevare oss för förmynderi!" säger jag bara - trots att jag är ateist. Eftersom jag har självaktning insisterar jag på att ingen annan människa någonsin har någon rätt att tvinga mig till eller från något "för mitt eget bästas skull" - inte ens om det jag avser göra är att försöka begå självmord!
  Last edited by henriku; 06-04-2020, 10:54 AM.

 • #2
  Vi är överens om två saker, dels att självmord ska vara tillåtet, dels att medhjälp till självmord ska vara tillåtet. Nu är båda dessa saker tillåtna enligt svensk rätt.

  Sen skriver du "Detta betyder ingalunda att jag öppnar portarna för eutanasi!" Använder du här ordet eutanasi i gängse mening, d.v.s. dödshjälp, hjälp att dö.

  I svensk rätt är gränsen mellan medhjälp till självmord och dödshjälp tyvärr inte klarlagd. Anser du att domstolarna gjorde rätt när de dömde Berit Hedeby till fängelse?

  Comment


  • #3
   Svar till #2:

   Jag hade för mig att begreppet "eutanasi" betydde "barmhartighetsmord". T.ex. att döda handikappade utav "humanitära" skäl, som en del personer har förespråkat i det förflutna. Jag är anhängare av "dödshjälp" när den som dör är med på noterna och vill själv verkligen dö.

   Ifråga om Berit Hedeby så känner jag inte till vad Berit Hedeby gjorde - så jag har ingen åsikt i den frågan. Men jag ska genast använda en sökmotor för att söka upp information om saken. Jag får återkomma när jag har satt mig in i fallet.
   Last edited by henriku; 06-06-2020, 11:30 AM.

   Comment


   • #4
    Då är vi tydligen överens om att det bör finnas möjlighet till eutanasi, i den betydelse ordet brukar användas idag, för människor som vill dö.

    Comment

    Working...
    X