Announcement

Collapse
No announcement yet.

Varför behöver vi etik?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Varför behöver vi etik?


  Du skulle väl inte kunna leva om du gjorde vadsomhelst som föll dig in? Du behöver väl en moralkod av något slag för att kunna leva? Men vilken moralkod? Duger vilken moralkod som helst för att du ska kunna leva? Kom ihåg att världens filosofer har uppfunnit otals olika morakoder, som motsäger varandra, under mänsklighetens historia.

  Skulle du kunna kosta på dig att plocka åt dig någon av alla dessa skilda moral-koder på måfå? Antagligen inte. Det skulle ju i så fall vara hugget som stucket hur ditt liv kom att arta sig. Du måste välja bland alla förekommande moralkoder med urskiljning för att ha en chans att klara dig.

  För att välja rätt moralkod måste du veta just varför du överhuvudtaget behöver en moralkod. Så - vilka fakta därute i verkligheten ger upphov till behovet av moralkoder?

  Till att börja med finns det ett fundamentalt alternativ i verkligheten – existens eller icke-existens. Detta alternativ gäller dock endast för levande varelser. Levande varelser måste agera därute i verkligheten för att skaffa sig de värden som de behöver för att överleva - d.v.s. för att fortsätta att existera. Mat, vatten, skydd mot kyla och regn, o.s.v. Som människa behöver du dessutom en bostad, sjukvård, utbildning, politisk frihet, pengar, kärlek o.s.v. för att leva.

  Men alla levande varelser har inte behov av en moralkod för att skaffa sig värden. Det är faktiskt endast människan bland jordens alla levande varelser som har något behov av moral. Varför behöver vi människor en moralkod?

  För att besvara den frågan kan vi göra ett tankeexperiment. Anta att du är ett litet barn. Vid ett tillfälle får du höra av de vuxna att du inte får stjäla kakor från burken på hyllan i köket. Vid ett annat tillfälle får du höra av de vuxna att du inte får stjäla lekkamratens byggklossar på dagiset. Vid ett tredje tillfälle får du lära dig att du inte får stjäla geléråttor från kiosken i stadsparken. Efter ett antal sådana där tillfällen klarar du av att abstrahera och fattar att det alltid är fel att lägga vantarna på andras saker - rent allmänt. Du lär dig då principen att det är fel att stjäla.

  Du förstår då att du inte får stjäla - oavsett sådana konkreta detaljer som vad det är som skulle stjälas, vem det skulle stjälas ifrån, vid vilken tid stölden skulle ske, vid vilken plats stölden skulle ske, hur mycket du som tjuv skulle önska att du hade det som skulle stjälas o.s.v.

  En princips funktion är att kondensera information om en enorm mängd konkreter därute i verkligheten som vore på tok för många för att någon människa skulle ha någon chans att hålla dem alla i huvudet var för sig. Försök att föreställa dig hur din tillvaro skulle se ut om en sådan sak som principer inte fanns!

  Om du inte kunde fatta principen att det är fel att stjäla när du var barn skulle du ha behövt memorisera alla möjliga biljontals konkreta situationer som du skulle kunna hamna i under livet du hade framför dig och då det skulle vara fel att stjäla något. Du skulle behöva komma ihåg ”Jag får inte stjäla skolkamratens cykel från parkeringen utanför fritidsgården. Och jag får inte stjäla boken Sagan om Ringen från stadsbiblioteket. Och jag får inte stjäla en burk krabba från ICA-affären på hörnet. Och jag får inte stjäla en skiftnyckel från jobbet. Och jag får inte stjäla en plånbok från en tysk turist på stranden i Båstad. Och så vidare ad nauseam! Du skulle då du var barn inte ha en snöbolls chans i helvetet att memorisera alla de otals konkreta situationer i ditt framtida liv som du måste avstå ifrån att stjäla något.

  Naturligtvis skulle inget barn – och ingen vuxen heller – klara av ett sådant gigantiskt memoriserande. Och att inte stjäla är endast en av många moraliska principer som du måste lära dig för att kunna leva. Var och en av samtliga de moraliska principer som du lär dig under ditt liv besparar ditt minne ett hästjobb så enorm att du aldrig skulle kunna klara av det utan den moraliska principen ifråga. Utan moraliska principer skulle ingen människa kunna leva ett anständigt liv.

  Rent allmänt är en princip en generalisering som innefattar oräkneliga konkreter. Principen bakom principer är alltså att de är kognitiva hjälpmedel. Det är förhållandet att vi människor innehar förnuftsförmågan som gör att vi faktiskt har ett oundgängligt behov av principer. Utan principer skulle vi inte kunna begripa den komplicerade verkligheten. Och utan moraliska principer skulle vi inte ha någon aning om hur vi borde handla för att överleva.

  Men alltför många av våra intellektuella, kulturella och politiska ledare idag förkunnar att det praktiska och kloka är just att inte leva efter principer! De säger oss att höjden av visdom är att vara pragmatisk – d.v.s. att helt och hållet strunta i principer. Resultatet av denna idés tillämpning i praktiken kan vi se överallt omkring oss – förstörda statsfinanser, ansvarslös kreditgivning, godtycklig lönebildning, osammanhängande utbildningsplaner, hugskott i sparpolitiken, kohandel i fördelningspolitiken, kortsiktig jakt på förmåner i näringslivet – och en ständigt pågående nedmalning av vårt mödosamt förvärvat välstånd. Världens pågående förfall har mycket att göra med att kulturen vi lever i förkastar rationella principer, inklusive rationella moraliska principer.

  Världen har således ett skriande behov av en rationell moralkod. Och nu när vi vet varför vi behöver en moralkod kan vi gå tillbaka till den där frågan jag ställde i början av denna essä. Vilken moralkod ska du välja? Eftersom du måste handskas med verkligheten för att leva måste du rimligen leva efter en moralkod som verkligen är grundad på verklighetens fakta. En moralkod som strider med verklighetens fakta kommer att leda dig fel i livet. Du behöver således en rationell, d.v.s. en verklighetstrogen, moralkod. Om du inte är ett sådant geni som kan inducera en hel moralkod från verklighetens fakta på egen hand – då måste du göra dig mödan att kritiskt granska de alla moralkoder som du råkar på och förkasta dem som du ser strider mot verklighetens fakta. Och du måste ha det tålamod som krävs för att leta dig fram till rätt moralkod. Ett tips från mig är att du kollar upp den moralkod som skapades av Ayn Rand. Se essäsamlingen The Virtue of Selfishness.
  Last edited by henriku; 04-26-2021, 12:25 AM.
Working...
X