Announcement

Collapse
No announcement yet.

CS om rättighetsbegreppet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts
  henriku
  Senior Member

 • henriku
  replied
  Svar till #15 (AndersF):

  Enligt min uppfattning kan man genom introspektion (d.v.s. genom att "titta inåt" och granska sitt eget tänkande) kan man faktiskt utröna vilka begrepp rent logiskt måste komma före andra. Min favorite filosof Ayn Rand gav ett väldigt uppenbart exempel för att illustrera principen. Begreppet "förälder" bara måste föregå begreppet "föräldralös". (På engelska är detta ännu tydligare: begreppet "parent" måste föregå begreppet "orphan".). Vi kan hitta många liknande exempel på det svenska språket. Begreppet förälder måste föregå begreppen broder och syster, t.ex.

  Rent allmänt gäller som en princip att begrepp som ligger närmare varseblivningsnivån måste föregå begrepp som ligger längre ifrån varseblivningsnivån. Begrepp måste bildas i en viss ordning. Begreppen som bildas direkt från varseblivningar kommer allra först. Ett barn, t.ex. måste bilda sådana begrepp om enskilda, konkreta leksaker (t.ex. "boll", "kloss", "docka" o.s.v.) innan det bildar begreppet "leksak". "Grejen" här är att det ligger i sakens natur att vissa begrepp måste bildas först innan det överhuvudtaget blir möjligt att bilda vissa andra begrepp. Sedan är det en annan femma att det finns i många fall olika möjliga alternativ ifråga om vilka begrepp bildas före andra. (Ingen kan väl säga att begreppet "fysiker" måste föregå begreppet "biolog" eller tvärtom?)

  Men jag måste förstås medge att ibland är det väldigt svårt att utröna vilket begrepp kommer först. Introspektion är ingalunda den lättaste konsten att bemästra som finns! Och begreppsbildning är en subtil process.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  Svar på #16: Man kan tala om lämpligt och olämpligt även om man inte använder ordet "rätt". Har du läst grundtexten till Vägar till svensk officersetik, som jag skrev på uppdrag av FHS. Om inte, ska du få ett ex vid lämpligt tillfälle. Jag har också texten i en fil och kan mejla över den.

  Leave a comment:

 • Filip Björner
  Senior Member

 • Filip Björner
  replied
  Originally posted by Anders F View Post
  Betr. #7 igen:
  Du skriver: "Logiskt-kronologiskt så kommer begreppsparet sant och falskt före begreppsparen rätt och fel respektive gott och ont." Någon sådan före-relation mellan motsatsparen sant/falskt, rätt/fel och gott/ont existerar inte. Dessa motsatspar handlar om helt olika saker och kan inte jämföras i form av "komma före".

  Motsatsparet sant/falskt handlar om utsagor och inte om något annat än utsagor. Vissa utsagor är sanna, andra falska.
  Motsatsparet rätt/fel handlar om tillämpning av bestämmelser, regler, metoder etc. Tillämpas en regel fel, kan felet i bästa fall rättas till.
  Motsatsparet gott ont handlar om värderingar, främst moraliska värderingar.

  Att tala om rätt och fel när det gäller värderingar är meningslöst. Monarki kan inte vara "fel", bara mer eller mindre lämpligt i jämförelse med andra styrelseskick.
  Det är omöjligt att bilda etiska tankar (om gott och ont, rätt och fel) utan att först ha koll på ett antal fakta. Och närhelst man identifierar ett faktum så producerar man mentalt sanning. Du kan alltså inte påbörja ett etiskt resonemang av något slag utan att först ha uppfattningar om ett antal olika saker i form av tankar om vad som är sant och falskt.

  Regler och metoder är även de, när de beskrivs i språklig form, utsagor.

  Och om det verkligen vore meningslöst att tala om rätt och fel när det gäller värderingar, så skulle det följaktligen även vara omöjligt att någonsin kunna använda begreppen lämpligt och olämpligt. Närhelst du hävdar att något är lämpligt, så gör du det utifrån en värdering om vad som är etiskt rätt. Uttrycket "lämpligt" är bara lite mer diplomatiskt anpassat. Det är hela skillnaden.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  Betr. #7 igen:
  Du skriver: "Logiskt-kronologiskt så kommer begreppsparet sant och falskt före begreppsparen rätt och fel respektive gott och ont." Någon sådan före-relation mellan motsatsparen sant/falskt, rätt/fel och gott/ont existerar inte. Dessa motsatspar handlar om helt olika saker och kan inte jämföras i form av "komma före".

  Motsatsparet sant/falskt handlar om utsagor och inte om något annat än utsagor. Vissa utsagor är sanna, andra falska.
  Motsatsparet rätt/fel handlar om tillämpning av bestämmelser, regler, metoder etc. Tillämpas en regel fel, kan felet i bästa fall rättas till.
  Motsatsparet gott ont handlar om värderingar, främst moraliska värderingar.

  Att tala om rätt och fel när det gäller värderingar är meningslöst. Monarki kan inte vara "fel", bara mer eller mindre lämpligt i jämförelse med andra styrelseskick.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  Till #13:
  Jag håller i huvudsak med dig.
  Många människor drar sig för att värdera kulturer och exempelvis fördöma en kulturs avarter. Min uppfattning är att kulturer, liksom individer, kan ha goda och onda drag, och att det onda bör bekämpas hos såväl individer som kulturer.

  Leave a comment:

 • henriku
  Senior Member

 • henriku
  replied
  Svar på #11:

  Jag är inte insatt i vad brit mila är för något. Men av sammanhanget att döma är det en ritual där en judisk pojke blir omskuren. Jag hävdar att omskärelse är objektivt en kränkning av individens rättigheter om den utförs utan subjektets medgivande. Detta eftersom det är ett fysiskt ingrepp i subjektets kropp som ej är medicinskt påkallat. Och endast en vuxen jude eller muslim är rättsligt kompetent att ge sitt medgivande. Så barn får aldrig omskäras.

  Jag har en principiell grund för min övertygelse i denna fråga.Rätten till liv och fysiskt integritet föregår rätten till religionsfrihet. Så - om någon invandrar till Sverige från ett område i världen där deras religion föreskriver människouppoffring för att blidka deras gudar (t.ex. Kartago) - skulle jag bestämt neka dessa invandrare deras "rätt" att kasta sin förstfödda son i en ugn och bränna ihjäl gossen. Religionsfriheten får inte tas till intäkt för ett mord på eller någon annan fysisk kränkning av ett barn. Exempel på fysiska kränkningar av barn som är en del av kulturen i somliga världsdelar är: omskärelse av pojkar, s.k. "omskärelse" av flickor, framställning av ärrvävnad på huden av flickor och pojkar, tatueringar, deformering av barns kranier medan kranierna är stadd i tillväxt och därför är "mjuka", samt barnaga.
  henriku
  Senior Member
  Last edited by henriku; 02-04-2020, 09:31 AM.

  Leave a comment:

 • Filip Björner
  Senior Member

 • Filip Björner
  replied
  Okej. Låt oss då skilja mellan vetande och tyckande.

  Jag anser mig veta att det är fel att mörda judar, BLAND ANNAT därför att det strider mot rättslikheten. (Fast än mer för att det strider mot existensrätten.)
  Jag anser mig veta att det är fel att behålla monarkin, därför att dess natur strider mot rättslikheten.
  Jag anser mig veta att det är fel att bedriva politiskt dikterad könskvotering inom både privat och offentlig sektor, därför att det strider mot rättslikheten.
  Jag anser mig veta att det är fel att politiskt tillsätta nämndemän, därför att det strider mot rättslikheten.
  Jag anser mig tycka om glass, därför att jag ofta finner att det smakar gott och att det även kan smaka uppfriskande och mättande.
  Jag anser mig tycka om hårdrock, därför att jag ofta upplever glädje av att lyssna på hårdrockslåtar -- fast med förbehåll för att det är ett brett begrepp och att det även finns hårdrockslåtar som jag inte gillar.
  Jag anser mig tycka illa om nachos, trots att jag uppskattar smakerna hos det mesta (eller möjligen samtliga) av de kött- och växt-ingredienser som brukar serveras tillsammans med nachos.
  Jag anser mig tycka om de bästa delarna av den liberala idétraditionen inom Moderaterna, som är ett politiskt parti där jag idag är medlem med viss vånda. Våndan beror bl.a. på att Ulf Kristersson har börjat härma den reinfeldtska överbudspolitiken som går ut på att överta socialdemokratins klassiska positioner inom utvalda delar av välfärdsstatssektorn, såsom skola och vård.

  Visst skulle jag kunna skriva om de fyra veta-satserna med ordet "orätt" istället för ordet "fel". Men jag ser ingen innebördslig förändrings-mening med det. Ordet orätt är ett bra ord att använda då och då av litterära skäl. Det är fint att kunna variera språkbruken med synonymer och med olika typer av meningsbyggnader.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  Svar på #4:
  Ett exempel på att människor förvägras rätt till sin egen kultur är när ett folk inte tillåts använda sitt eget språk. Exempelvis har samer och kurder drabbats av det. Men rätten att använda sitt eget språk torde idag följa av rätten till yttrandefrihet (i de länder där yttrandefrihet råder).
  Men jag skulle vilja veta hur du och Filip ser på omskärelse i detta perspektiv. Många judar ser brit mila som en del av sin kultur. I så fall är det inte oproblematiskt att förbjuda brit mila.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  Svar på #9:
  Du anser att det ibland är rätt att skriva "fel" och ibland fel att skriva "fel".
  Det anser jag också.
  Jag använder ordet fel mestadels om sånt som tillkommit av misstag (skrivfel, räknefel etc)
  Däremot säger jag inte att någon har fel bara för att hen inte tycker som jag.
  Håll gärna isär vetande och tyckande! Att förväxla vetande och tyckande är väl en sorts kategorimisstag.
  Jag undviker ordet fel som motsats till rätt i moralisk mening. Då skriver jag hellre orätt.
  Motsatsen till rätt i betydelsen korrekt kallar jag gärna fel.

  Leave a comment:

 • Filip Björner
  Senior Member

 • Filip Björner
  replied
  Håller inte med dig. Jag anser tvärtom att ibland är det rätt att skriva "fel" och ibland är det fel att skriva "fel".

  Om du envist hävdar att det är fel att påstå att jordklotet är en kub, så har du rätt i sak. Och om det till äventyrs finns någon person som inte håller med dig i sak, så blir inte du en besserwisser eller godtyckestyckare för det. Och om du också påstår att det är fel att mörda judar så blir din åsikt vare sig godtycklig, "fel" eller dum bara för att det finns några miljoner mäniskor som vill mörda judar. Vad som är rätt eller fel beror inte på hur många som tycker si eller så.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  Svar på en del av #7:
  Du använder ordet "fel" där jag skulle skriva "olämpligt (enligt min uppfattning)". Att använda ordet "fel" om uppfattningar som strider mot ens egna är ett bessewisserbeteende som knappast främjar goda diskussioner.

  Leave a comment:

 • Filip Björner
  Senior Member

 • Filip Björner
  replied
  Logiskt-kronologiskt så kommer begreppsparet sant och falskt före begreppsparen rätt och fel respektive gott och ont.

  När vi identifierar ett faktum qua fakta så producerar vi mentalt den typen av produkt som vi benämner som sanning, och som vi benämner som sanning just därför att den överensstämmer med fakta. Det filosofiska ämnesområde som studerar denna typ av mentala processer är kunskapsteorin. (Begreppet sant är alltså ett kunskapsteoretiskt begrepp.)

  När vi identifierar människolivet så som varande det yttersta kriteriet för vad som är gott och rätt att gynna och bejaka, så är det en identifikation inom det filosofiska ämnesområdet etiken. (Begreppen gott och rätt är alltså etiska begrepp.)

  När etiken i dess mognaste form utmynnar i ett förnuftigt fundament för politiken, så är begreppet rättigheter den brännpunkt och länk som möjliggör en human politik. (Begreppet rättigheter är alltså i första hand ett etiskt begrepp OCH i andra hand ett politiskt begrepp.)

  När vi identifierar maktfördelningsprinciper inom statskunskapsämnet, så fokuserar vi på det allmänna och gemensamma hantverksområde varmed vi snickrar ihop några av rättsstatens tekniskt bärande principer.
  Staten är till sin natur den organisation inom ett geografiskt avgränsat territorium (dvs. i normalfallet ett land) som har ett lagligt monopol på vedergällningsvåld. Allt som staten gör (eller inte gör) har därför något med våldsaspekten att göra, så även när det inte syns; när vi inte tänker på det eller märker det; så även när hotet om våld bara finns där implicit och allt som sker är harmoniskt och lugnt. Det är detta inomstatligt reglerade våldsmonopol som möjliggör fred och social harmoni, och som möjliggör fri konkurrens med just fredliga medel.

  Begreppet rättsstaten är ett historiskt fantastiskt begrepp som vi har all anledning att studera och behärska och försvara.
  Den första rättsstatsprincipen är att lagen ska gälla lika för alla. Jag har myntat begreppet rättslikhet för att kunna tänka på denna princip så som varande ett enda begrepp, och för att därmed begreppsligt kunna åkalla den tankeenheten i minnet med bara ett enda ord. Några av de saker som direkt följer av denna princip är att monarkin är fel (dvs. det är fel att någon individ ska kunna erhålla ett statsämbete pga. födselsbörd) och att politiskt dikterad könskvotering inom både privat och offentlig sektor är fel (dvs. en individ ska inte av staten förbjudas att bli bedömd på sina personligt dokumenterade kompetens-meriter) och att politiskt tillsätta nämndemän är fel (dvs. en individ som offentligt har en politisk åsikt ska inte dömas av en grupp där en majoritet offentligt har en antagonistisk politisk inställning) etc.
  När principer är filosofiskt välgrundade och välformulerade och tas på allvar, så är det oerhört mycket som följer av dem.

  Begreppet rättigheter är inom både etiken och politiken historiskt revolutionerande (tack vare några få sådana hjältar till tänkare som Thomas Paine, John Locke, Thomas Aquino och Aristoteles), och möjliggör vår tids diskussioner och proklamationer (som t.ex. FNs deklaration 1948) och mer eller mindre bristfälliga försök att i praktisk politik omsätta de goda principerna i juridiska termer som ska vägleda våra vardagliga aktiviteter. Frågorna må sedan variera från hur domstolar ska skötas och hur lagar får se ut till hur vattenledningar får dras och hur skolor får bedrivas eller till frågor kring hur du och jag får strosa omkring på gångvägar, trottoarer och övergångsställen.

  Leave a comment:

 • Anders F
  Senior Member

 • Anders F
  replied
  I praktiken styrs rättsbildningen av etiska överväganden. Men själva begreppet rätt är fristående från etiken. Man kan säga att ett rättssystem är ett system för reglering av maktutövning, men också att det krävs makt för att upprätthålla ett rättssystem.

  Leave a comment:

 • Filip Björner
  Senior Member

 • Filip Björner
  replied
  Anders F: Om det inte kan finnas rätt utanför ett rättssystem, så kan inte ett rättssystem någonsin uppstå. Det kan då inte heller finnas något sätt att kolla om ett system av något slag är ett system av rätt eller orätt.

  Begreppet rättigheter är en brygga mellan etiken och politiken. En förnuftig etik utmynnar i identifikationen av rättighetsbegreppet. Därefter kan en förnuftig politik bygga på den insikten och utformas med respekt för den. Och till sist kan politiken omsättas/praktiseras i juridisk form, så att ett rättssystem kan uppstå och bevaras.

  Leave a comment:

 • henriku
  Senior Member

 • henriku
  replied
  Anders, jag skulle föreslå dig att kolla den länk till ett bloginlägg av Carl Svanberg som Filip förser oss med. Svanbergs blogginlägg innehåller en länk till ett annat debattinlägg som förklarar mycket tydligt vad "en rätt till en egen kultur" egentligen skulle innebära. (En rätt till en egen kultur skulle egentligen innebära något mycket mer än rätten för den enskilde att välja vad hon vill äta eller hur hon vill klä sig o.s.v. "Rätten till en egen kultur" betyder egentligen mycket mera än min oskyldiga tolkning i mitt inlägg ovan. Jag tänkte att rätten till en egen kultur kunde tolkas som ett förespråkande av en sorts frihet och tolerans. Men det är inte innebörden som de moderna kollektivisterna lägger i begreppet. Begreppet är en trojansk häst - ett inkörsport till totalitarismen. Kolla upp länken, Anders!)

  Och - det är sant att samtliga rättsystem skapas av människor. Men det betyder ingalunda att begreppet rätt är subjektiv. Begreppet är objektiv. Rätt och fel existerar endast i människors (begreppsmässiga ) medvetanden - men det går att skilja mellan objektivt giltiga rätt och fel. Objektivt giltiga rätt och fel är baserade på verklighetens fakta medelst bruk av förnuftet (d.v.s. logik och varseblivningar).

  Leave a comment:

Working...
X