Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hitler var en altruist

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Hitler var en altruist

  Adolf Hitler var en altruist.

  Ja, du läste rätt. Förintelsen som Hitler genomförde var nämligen den yttersta logiska konsekvensen av den altruistiska moralläran. Hitler verkställde konsekvent den altruistiska morallärans ideal på det enda sättet som detta "ideal" kunde verkställas på. Skillnaden mellan Hitler och exempelvis Moder Theresa är bara att Hitler var en mera konsekvent altruist än den damen var.

  Låt oss först granska vad altruismen betyder i teori.

  Altruismen är moralläran som säger att varje människa ska göra uppoffringar för andras skull. Detta konkretiseras i Bibeln. Där står det att om du själv har en skjorta på dig, och du träffar på någon annan som saknar en skjorta, ska du ge honom din. Och sedan gå utan skjorta själv.

  Men detta exempel på altruismen konkretiserar också en fundamental självmotsägelse hos den altruistiska moralläran.

  Om du själv är moralisk när du avhänder dig din egen skjorta till en annan - är inte då denna annan omoralisk när hon tar emot din skjorta? Hon är ju "självisk" när hon tar emot din skjorta? Om det är saligare att ge än att ta - är det inte då altruismens innebörd att du, när du försöker vara god, med nödvändighet offrar dig för någon som enligt altruismen själv istället är ond - om hon går med på att ta emot uppoffringen som du erbjuder henne?

  Det ligger alltså i moralläran altruismens natur att den med nödvändighet innebär att de personer som, enligt denna morallära själv, är goda - får offra sig för de personers skull som, enligt moralläran själv, implikationsvis är onda.

  Det vore väl mera konsekvent om alla finge vara "osjälviska", och ingen finge vara "självisk"? D.v.s. om alla finge offra sig, och ingen finge ta emot dessa uppoffringar och därmed tjäna på dem. M.a.o. det vore bättre om alla offrade/förlorade och ingen alls överhuvudtaget vann något/tjänade något på det hela.

  Och just denna logiska konsekvens av altruismen drog Hitler. Hitler var en ovanligt konsekvent tillämpare av altruismen. Han åstadkom uppoffringar i en skala som i världshistorien endast har överträffats av ett par kommunister (nämligen Stalin och Mao) samt den f.d. chefen för EPA i USA. William Ruckelshaus.

  Miljontals oskyldiga människor fick gå miste om livet på slagfälten och i koncentrationslägren som Hitler åstadkom. Och ingen kotte tjänade på denna förödelse. Hitler själv? Han slutade ju sina dagar med ett förödmjukande självmord. Och de av hans många anhängare som överlevde hans världskrig fick sedan träla och slita för att återuppbygga sitt sönderbombade land.

  Och att åstadkomma uppoffringar som ingen tjänade på var just Hitlers syfte. Hur annars skulle man kunna förklara skapandet av Auschwitz och de övriga dödslägren? Bara en lust att förstöra för förstörelsens egen skull duger för att förklara det hela.

  Det var nämligen faktiskt oerhört kostsamt att bygga och driva koncentrationslägren. Det krävdes tiotusentals vakter och annan personal. Det krävdes oräkneliga kilometer taggtråd. Det krävdes hundratals fångbaracker och tekniskt avancerade ugnar, o.s.v. "Intäkterna" från dödslägren - i form av, i genomsnitt, några futtiga gram tandguld och några futtiga hekto kroppsfett per fånge - kunde inte på långa vägar ha täckt kostnaderna för dödslägren.

  Så dödslägren var inte "lönsamma"! Dödslägren var en jättelik uppoffring - även för nazisterna själva!

  Tänk på att under de sista åren av Andra världskriget höll Wehrmachten på att drivas tillbaka från Sovjetunionen av den Röda Armén. Wehrmachten befann sig i ett alldeles desperat behov av utrustning och material. Bara järnvägstransporter skulle ha kunnat föra fram den där utrustningen och materialet som den nazistiska armén var i trängande behov av för att klara av fienden. Men trots att den egna armén hade ett trängande behov av alla järnvägstransporter som den överhuvudtaget kunde få, så prioriterade Hitler att låta åtskilliga tåg transportera judiska fångar till koncentrationslägren! Hitler kände att det var viktigare att slakta judar än att bedriva krigsföringen på ett effektivt sätt. Gubben svek sina egna soldater för att kunna mörda judar! Judarnas död var verkligen avstor vikt för Hitler!

  Varför gjorde Hitler denna sjuka prioritering? Det var uppenbarligen inte rationellt - förutom enligt altruismens perverterade logik, d.v.s. Utsläckningen av ett oskyldigt människoliv är ju den största uppoffringen som överhuvudtaget är möjligt för oss människor. Hitler ville utsläcka miljontals oskyldiga judars liv därför att han verkligen ville åstadkomma så absolut mycken uppoffring som överhuvudtaget möjligt i verkligheten. Förintelsen handlade helt enkelt om att göra den altruistiska morallärans ideal (d.v.s uppoffring) till en realitet i den verklighet som vi lever i!

  Kontradiktioner kan inte existera i verkligheten. Närhelst någon försöker omsätta i verkligheten en självmotsägande teori - som den altruistiska moralläran - då måste självmotsägelsen med nödvändighet upphävas. D.v.s. i fallet med altruismen måste den "själviska" komponenten i den med nödvändighet avlägsnas - som en sorts överflödig blindtarm. Det kräver logiken. Inslaget av "att gagna andra" måste försvinna så att endast det där andra inslaget, "offrandet av sig själv", får bli kvar. Bara försakelsen för försakelsens egen skull kvarstår till slut - när någon försöker tillämpa altruismen med en riktigt ordentlig konsekvens!

  Alltså: Om mänskligheten vill slippa flera Hitlers i framtiden - och om den vill överleva överhuvudtaget - måste den därför förkasta den altruistiska moralläran med hull och hår. Mänskligheten måste istället lära sig att anamma den etik som säger att det är varje människas eget liv som utgör hennes eget självändamål. Och som tillägger att uppoffring aldrig är något legitimt mål alls - utan tvärtom alltid och i samtliga former utgör ett ont.
  Last edited by henriku; 10-26-2021, 08:38 AM.
Working...
X