Announcement

Collapse
No announcement yet.

Filosofin avgör historien

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Filosofin avgör historien

  Marxisterna har rätt när de säger att historien drivs av objektiva lagar. Det som sker, inträffar inte blott och bart av slumpen. Marxisterna har dock helt fel då de säger att det är ekonomiska faktorer som styr historien.

  Det som avgör historien är istället filosofin.

  Det är nämligen idéerna som människor väljer att tro på som avgör deras liv, samhällets utveckling och historiens gång. Hur människor väljer att handla beror på vad det tror är rätt och fel, och sant och falskt. Det är i synnerhet de mest allmängiltiga och fundamentala idéerna som avgör. Detta därför att de mest allmängiltiga och fundamentala idéerna är de som ”täcker in” den största mängden konkreter i existensen.

  De mest allmängiltiga och fundamentala frågorna är vad ämnet filosofi handlar om.

  Har människan fri vilja – eller rår hon inte för det hon gör? Ska människan sträva efter sin egen lycka – eller ska hon ägna sitt liv åt självuppoffring? Är varje människa ett självändamål – eller är hon bara ett medel till uppfyllandet av Guds eller Kollektivets vilja? Har människan förmågan att själv ta reda på vad som utgör hennes eget bästa – eller måste hon styras och kuvas av staten för ”sin egen skull”?

  Det är människornas uppfattningar i sådana filosofiska frågor som i längden avgör utvecklingen. Inte sådana ”smala”, konkreta politiska dagsfrågor som t.ex. huruvida det ska vara lägre moms på maten, huruvida det ska finnas reklam i TV, huruvida det ska införas skatt på plastpåsar o.s.v.

  Det är utbredningen av irrationell filosofi i vår tid som är grundorsaken till vår tids farsoter som koncentrationslägren, GULAG-arkipelagerna, världskrigen, folkmorden, massvälten, totalitarismen o.s.v.

  Det är endast ett spridande av bättre, mera rationell filosofi som kan åstadkomma en vändning av utvecklingen och en väsentlig förbättring av världen. Detta är världens etablerade makthavare medvetna om – även om de inte säger det högt. Det är därför som dessa makthavare lägger ner så mycken ekonomiska resurser på spridandet av desinformation, fejkade nyheter och i synnerhet den irrationella moderna filosofin.

  Men tragedin är att frihetens förmenta försvarare (typ Donald Trump och vår egen Ulf Kristersson) är av allt att döma fullständigt renons på medvetande om ”abstrakta” idéers och teoriers avgörande praktiska betydelse. Detta missförhållande gör friheten sårbar för de filosofiskt medvetna maktmänniskorna världen runt.

  Världens enda hopp är därför att åtminstone en del av de ”vanliga” medborgarna börjar fatta att den avgörande kampen är den intellektuella, ej den politiska, den ekonomiska eller ens den militära. Och att dessa ”vanliga” människor gör sig mödan att ta reda på vilken filosofi det är som är rationell. Och att de sedan ser till att denna filosofi ”konkurrerar ut” resten av filosofierna som förpestar världen idag (typ kollektivismen, miljöismen, religion, multikulturalismen o.s.v.)

  ”Dåliga idéer kan endast bekämpas med bättre idéer.” som filosofen Ayn Rand uttryckte det.

  Vad världen behöver idag är flera intellektuella aktivister. Upp till kamp!
  Last edited by henriku; 08-25-2020, 03:15 PM.
Working...
X