Announcement

Collapse
No announcement yet.

Väst är bäst

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Väst är bäst

  Föreställ dig att en professor träder fram och säger detta: ”Alla ideologier är lika mycket värda. Ingen ideologi är bättre än en annan. Liberalismen, nazismen och leninismen – de är alltihopa likvärdiga. Om en liberal säger att liberalismen är objektivt bättre än nazismen och leninismen – då är den liberalen skyldig till rasism gentemot tyskarna och ryssarna!”

  En professor som fällde yttrandet ovan skulle väl avfärdas som en knäppskalle av de flesta svenskar? Men tyvärr så avfärdas inte professorer som yttrar samma åsikt om kulturer istället för ideologier.

  Många intellektuella i dagens Sverige hävdar med frenesi den multikulturalistiska åsikten att ”Alla kulturer är lika mycket värda. Ingen kultur är objektivt bättre än en annan. Om en europé hävdar att den västerländska civilisationen är objektivt bättre än övriga kulturer – då är den europén en vedervärdig rasist.

  Sanningen är dock att den västerländska civilisationen är bättre än världens övriga traditionella kulturer – av samma anledning som liberalismen är bättre än nazismen och leninismen. Den västerländska civilisationens idéer gagnar nämligen människans liv medan de övriga kulturernas idéer skadar människans liv.

  Grunden för den västerländska civilisationen är vissa rationella filosofiska idéer – som att verkligheten är vad den är, att den är lagbunden och därför vetbar, att människan kan upptäcka naturlagarna som styr naturen om hon använder logiken tillämpad på varseblivningarna, att människans liv på denna jord är värt att förbättra och att varje enskild människa bör vara fri – så att hon ska kunna sträva efter sin egen lycka. Tack vare att dessa sorters idéer kunde växa fram i Europa sedan slutet på Medeltiden har västländerna utvecklat vetenskap, teknologi, industrier och politisk frihet. Resultatet av detta har blivit att västlänningarna lever längre och bättre än någonsin tidigare.

  Resten av världens traditionella kulturer har byggts upp på en grund av irrationella filosofiska idéer – som att verkligheten är styrd av nyckfulla gudar eller andar, att människan därför är hjälplös och utelämnad åt gudarnas/andarnas godtycke, att man ska gå efter blind tro istället för att använda förnuftet, att livet på denna jord ej är viktig, att det är gruppen och inte individen som räknas och att man ska underkasta sig under auktoriteter som stamhövdingen eller prästerskapet. Resultatet av de icke-västerländska kulturernas dåliga idéinnehåll har varit årtusenden av stagnation, krig, svält, farsoter, grymheter och brutalt förtryck.

  Lagen om orsak och verkan gäller även ifråga om sådana mänskliga angelägenheter som samhällsutveckling. Om människorna i Tredje världen vill uppnå samma välstånd och frihet som västlänningarna har gjort måste de börja med att bejaka samma idéer som orsakade välståndet och friheten i västländerna. Och vi västlänningar måste vara noga med att slå vakt om dessa idéer själva om vi inte vill förlora vårt välstånd och frihet.

  Allt detta vet de intellektuella som jobbar a-let av sig för att misskreditera den västerländska civilisationen. De är inte ute efter att göra livet bättre för de fattiga i Tredje världen. De är istället endast ute efter att göra livet sämre för oss västlänningar. Läs Världen skälvde.
  Last edited by henriku; 05-14-2021, 02:26 PM.
Working...
X