Announcement

Collapse
No announcement yet.

Begreppsteorier

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Begreppsteorier

  Universaliastriden upptog många tänkares tid och ansträngningar under medeltiden. Det kulminerade ändå inte i att problemet fick en lösning. En duglig lösning lades fram först så sent som under 1900-talet. Det var filosofen Ayn Rand som identifierade den. Lösningen finns i hennes bok Introduction To Objectivist Epistemology.

  I förordet till den boken finns även en liten översikt över äldre begreppsteorier. Jag citerar Ayn Rands ord om de fyra huvudkategorierna här.

  In the history of philosophy, there are, essentially, four schools of thought on this issue:

  1. The ”extreme realists” or Platonists, who hold that abstractions exist as real entities or archetypes in another dimension of reality and that the concretes we perceive are merely their imperfect reflections, but the concretes evoke the abstractions in our mind. (According to Plato, they do so by evoking the memory of the archetypes which we had known, before birth, in that other dimension.)

  2. The ”moderate realists,” whose ancestor (unfortunately) is Aristotle, who hold that abstractions exist in reality, but they exist only in concretes, in the form of metaphysical essences, and that our concepts refer to these essences.

  3. The ”nominalists,” who hold that all our ideas are only images of concretes, and that abstractions are merely ”names” which we give to arbitrary groupings of concretes on the basis of vague resemblances.

  4. The ”conceptualists,” who share the nominalists’ view that abstractions have no actual basis in reality, but who hold that concepts exist in our minds as some sorts of ideas, not as images.

  (There is also the extreme nominalist position, the modern one, which consists of declaring that the problem is a meaningless issue, that ”reality” is a meaningless term, that we can never know whether our concepts correspond to anything or not, that our knowledge consists of words—and that words are an arbitrary social convention.)

  De två första kategorierna är besläktade så tillvida att de båda håller begrepp som absoluter. Begrepp anses ha betydelser i verkligheten. Platons historiska bragd var att han satte ner foten mot de i samtiden förhärskande relativistiska och skepticistiska teorierna som förfäktades av sofisterna. Men det gjorde han genom att öppna dörren för mysticism, samt även för kollektivism och för filosofisk auktoritetstro på ”vise män”. Aristoteles avfärdade mysticismen och lade ett fundament för vetenskaplighet. Men hans uppfattning att begreppen är ”essenser” i tingen är likaså fel. För begreppens verkliga natur är att de är mentala enheter i människors medvetanden, som klassificerar existenter i verkligheten.

  De två andra kategorierna är också besläktade. Nominalismen är en bred autostrada som öppnar vägen för det godtyckliga, och därmed utgör en återkomst för sofismens relativism och skepticism. I synnerhet är alla de begreppsteorier som accepterar Kants uppdelning mellan fenomenens värld där ute och den inre noumenala världen hjälplöst irrationella. Dit hör bl.a. Gottlob Freges begreppsteori, som har nämnts i detta forum av debattören Iris. Jag har (ännu) inte studerat hans begreppsteori. De usla teorier jag hittills har studerat bland de moderna tänkarna är de som har lagts fram av Max Weber, Ludwig Wittgenstein och Noam Chomsky.

  Den enda vettiga begreppsteori jag har studerat är den som Ayn Rand har identifierat. Hon håller med de moderna tänkarna om att begrepp är mentala enheter och hon håller med Platon och Aristoteles om att begrepp är absoluter. Dvs., de är kontextuella absoluter, och deras betydelser är de existenter de klassificerar i verkligheten. Hon kallar dessa existenter för begreppens referenter.

  Det kanske var Gottlob Frege som kläckte själva ordet ”referent”. Debattören Iris verkar anse det. Jag vet inte om det stämmer, men det låter plausibelt. Det räcker dock med att läsa vad Iris skriver, eller alternativt att läsa vad som står i Wikipedia, om hans teori för att förstå att den är kass. Han är också upphovsman till predikatlogiken. Den är standard i filosofiundervisningen idag, och den är kass eftersom den är verklighetsfrånvänd. Den ställer ett begränsat (och inskränkt) krav på koherens, men ställer inget motsvarande krav på korrespondens. En rationell logik ställer ett lika starkt krav på både korrespondens och koherens.

  Vi kan se Ayn Rands begreppsteori som ett femte alternativ i förhållande till de fyra äldre huvudkategorierna. Och till skillnad från de fyra är hennes teori kompetent och korrekt. Varför så är fallet kommer att framgå av andra redogörelser än denna.

 • #2
  Ayn Rands begreppsteori bör studeras i den form som hon själv presenterade den för världen:

  https://www.adlibris.com/se/sok?q=In...t+Epistemology

  Comment


  • #3
   Jag tycker inte att objektivister i allmänhet enbart bör nöja sig med att hänvisa till ITOE (Introduction To Objectivist Epistemology). Vi bör påvisa hennes begreppsteoris styrka genom att skriva om tillämpningar av den, och vi bör popularisera aspekter på den genom att skriva om dem. Men, självklart är vi överens om att det finns inget bättre sätt att studera hennes begreppsteori än att läsa ITOE.

   En annan fråga är om alla personer som blir nyfikna på hennes filosofi i första hand bör hänvisas till hennes romaner eller till någon av hennes facklitterära böcker. Jag anser att romanerna kan passa de flesta, men att beroende på förkunskaper och på vilket område en person är mest nyfiken på, så kan någon av de facklitterära böckerna passa för en del. Samt givetvis också OPAR:
   https://www.amazon.com/Objectivism-P...nrandorgweb-20

   Det viktigaste som finns att säga om Ayn Rands begreppsteori är att hon löste universaliaproblemet genom att hon identifierade måttutelämnandets princip. Samt att hon visade att korrekt konstruerade begrepp är objektiva, och att de grundläggande begreppen integrerar perceptioner.

   KORREKTION: "Samt att hon visade att korrekt konstruerade begrepp är objektiva, och att de grundläggande __begreppen__ integrerar perceptioner." Jag skrev först felaktigt "objekten". Tack till Henrik för påpekandet i den följande kommentaren.
   Last edited by Filip Björner; 06-08-2021, 01:09 PM.

   Comment


   • #4
    Kommentar till inlägg #3:

    Jag gissar att Filip avsåg att skriva "de grundläggande begreppen integrerar perceptioner." istället för "objekten" i den sista meningen i sitt inlägg.

    Comment

    Working...
    X