Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ad ignorantiam felslutet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Ad ignorantiam felslutet

  Miljöisterna har ej bevisat att människans eldning av fossilbränslen kommer att orsaka en klimatkatastrof. Men de skriker ändå att världens regeringar skall stoppa eldningen!

  Miljöisterna åberopar den s.k. ”försiktighetsprincipen” för att berättiga sina oförskämda krav. Enligt denna princip måste vi handla i avsaknad av kunskap om bara en hypotetisk miljöförändring är tillräckligt katastrofal – ”bara för att vara på den säkra sidan”.

  Men ”försiktighetsprincipen” är i själva verket själv livsfarlig! Människor kan nämligen kasta fram hur många godtyckliga hypoteser som helst om teoretiskt möjliga katastrofer. Om vi då skulle handla för att förebygga samtliga dessa hypotetiska katastrofer skulle vi ruinera oss.

  Någon snubbe skulle ju kunna träda fram och kasta ur sig ”Kanske en sovjetisk u-båt lämnade kvar en kärnvapenmina i Stockholms skärgård på 1980-talet. Och kanske är denna hypotetiska mina programmerad till att smälla av kl. 12:00 imorgon. Därför måste myndigheterna omedelbart utrymma hela Stockholms befolkning. Jag har inget bevis för den hypotetiska minans existens – men det är ju alltid bättre att vara på den säkra sidan!”

  Kostnaderna för att utrymma hela Stockholm skulle bli enorma. Det skulle ske omfattande produktionsavbrott, det skulle kosta skjortan att inkvartera en miljon stockholmare någon annanstans i landet, det skulle gå åt enorma resurser för att ordna fram mat, vatten och avlopp för alla dessa utrymda stockholmare, o.s.v.

  Och samtidigt skulle ett oändligt antal andra godtyckliga katastrofhypoteser kunna framkastas också! Något ljushuvud skulle kunna säga ”Kanske människor som utsätts för de elektromagnetiska fälten omkring persondatorer löper en ökad risk att drabbas av leukemi. Därför måste vi förbjuda samtliga persondatorer. Jag har inga bevis för datorernas farlighet. Men det är ju bäst att vara på den säkra sidan.”

  Och ytterligare mängder ljushuvuden skulle kunna tillägga ”Kanske Göteborg kommer att drabbas av en jordbävning imorgon. Så vi måste omgående utrymma hela staden.” eller ”Kanske ätandet av broccoli ökar risken att drabbas av levercancer. Vi måste därför bannlysa broccoli från livsmedelsbutikerna.” eller ”Kanske för mycken motion orsakar skador på arvsmassan. Myndigheterna måste därför förbjuda allmänheten att motionera.” - och så vidare.

  Eftersom kostnaderna för att förebygga samtliga teoretiskt möjliga katastrofer skulle bli astronomiska måste vi bara kräva bevis innan vi gör något.

  Diskussionen här kring denna praktiska fråga – om att hindra miljökatastroferna som miljöisterna larmar om – visar att vi har ett skriande behov av rationell filosofi. Enkannerligen av rationell kunskapsteori. Kunskapsteorin är den gren av filosofin som studerar människans medel att uppnå och validera kunskaper. Utan rationell kunskapsteori kan människor inte skilja mellan kunskap och vidskepelse.

  Den största av de gamla grekernas filosofer, Aristoteles, formulerade en i detta sammanhang viktig kunskapsteoretisk princip redan för mera än 2.000 år sedan. Principen säger att bevisbördan alltid ligger på den som påstår att något är fallet, och att det inte är andras skyldighet att bevisa att påståendet är falskt - närhelst det ej har lagts fram belägg för påståendet. För, det kan ju naturligtvis inte finnas motbevis för något påstående när det inte har lagts fram något belägg att motbevisa! Miljöisterna skulle aldrig kunna åstadkomma så mycken förstörelse nuförtiden om inte denna princip hade glömts bort av dagens intellektuella ledare.

  Den största av vår egen tids filosofer, Ayn Rand, har också formulerat en viktig kunskapsteoretisk princip. Denna princip säger att godtyckliga påståenden vare sig är sanna eller falska. Ett påstående utan något som helst belägg som länkar den till våra varseblivningar har ju inget som kopplar den till verkligheten. Ett sådant påstående säger därför ingenting alls om verkligheten. Ett sådant, godtyckligt, påstående är helt enkelt blott och bart ett ljud – ungefär som en papegojas uttalanden.

  Om någon säger ”Kanske det var Ingvar Carlsson som lät mörda Olof Palme – därför att han ville bli statsminister?” men inte framför minsta tillstymmelse för belägg för misstanken – då ska väl inte polisen använda sina begränsade resurser till att kolla upp det spåret? Ty vad skulle det finnas att kolla?

  I stort sett alla av miljöisternas påståenden om hotande katastrofer är också ej belagda och därför godtyckliga. Vi bör därför inte lägga ner våra begränsade resurser på att gardera oss mot dessa katastrofer. Ty – om vi först slösade bort våra resurser på sådant som att ersätta fossilbränslena med dyrbar biomassaeldning, vindkraft och solenergi – då skulle vi inte längre ha kvar de resurser som vi skulle behöva för att åtgärda sådana verkliga, bevisade hot mot mänskligt liv som sjukdomar och svält.
  henriku
  Senior Member
  Last edited by henriku; 01-06-2022, 12:48 PM.
Working...
X