Announcement

Collapse
No announcement yet.

Objektivismens tre första axiom

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Objektivismens tre första axiom

  AndersF har på annan plats ställt frågan: "Har objektivismen några metafysiska teser, som är hållbara, och som strider mot nu kända vetenskapliga fakta?"

  Svaret är nej!

  Objektivismen har alltså inte en enda metafysisk tes som strider mot något nu känt vetenskapligt faktum.

  Däremot har objektivismens metafysik några hållbara metafysiska axiom, som är hållbara därför att de överensstämmer med alla fakta vi känner till. (Och de stämmer också överens med alla fakta som vi någonsin kan komma att få kännedom om senare i tiden.)

  Objektivismens tre första axiom består av totalt enbart åtta ord:
  H
  Existensen existerar.

  A är A.

  Medvetandet är medvetet.

  Dessa uttryck är till sin natur tautologiska. De är tårta på tårta-formuleringar. Begreppet "existens" är ett axiomatiskt begrepp och uttrycket "existensen existerar" är ett axiom; objektivismens första.
  De två andra axiomen innehåller begreppet "är" som mellanterm. Det begreppet är presensangivelsen för varandet; dvs. för existensen. (Ja, kärt barn har många namn.)
  Uttrycket A är A är en formalisering av identitetslagen, som säger att en sak är sig själv, och att den är det fullt och helt vid samma tidpunkt och i samma avseende.
  Det tredje axiomet understryker att ett medvetande inte kan vara innehållstomt och samtidigt vara medvetet. Ett medvetande måste vara medvetet om något externt; något som existerar utanför medvetandet, utanför det själv, i ytterverkligheten. Och det är orsaken till att det är det tredje axiomet i följden. För extrospektion måste logiskt föregå introspektion.

 • #2

  Euklides axiom och postulat
  Ur Euklides: Elementa I. bok


  Axiom = (grek. axioma värdighet, aktning) självklar sats, grundsanning; obevisad premiss vid bevisföring.
  Postulat = (lat. postulatum det fordrande) sats som utan bevis tas som grund för ett matematiskt-logiskt system.

  Host, host....

  Kan förklaring ges mig varför pkt ett, två eller tre strikt
  verkligen är "axiom".
  Postulat är ungefär så här: "min teori bygger på dessa tre primitiva förutsättningar (postulat)"

  Eller ska jag kasta ut Euklides?
  Matematisk kunskapsfilosofi/lära har ingen parallell i Ayn Rands tankesystem.

  Jag vill med andra ord kalibrerera in mig för att börja förstå "objektivismen" och vid behov i studium av denna tvätta bort gammalt. (OK - spara i annan pärm.)

  "Metafysik" är ett ett annat ord som förbryllar mig som ser världen ur naturvetenskapliga ögon. Ska leta vidare här på forat. Verkar som betydelsen här strider mot min.
  Last edited by Ringaren; 10-30-2020, 05:12 PM.

  Comment


  • #3
   Ja, begreppet axiom har urvattnats under historiens gång. Inom matematiken idag betyder det bara ett godtyckligt valt postulat.

   Ayn Rand använder begreppet axiom i en hårdare mening som återgår till Aristoteles sätt, fast jag tror det finns en liten skillnad mellan dem. Jag har för mig att Aristoteles ansåg att varje enskild vetenskap måste börja med ett (eller flera) axiom. Det som kännetecknar ett (riktigt) axiom är att det är oundvikligt. Varje försök att förneka det fallerar därför att man måste förutsätta det. Det finns inget alternativ till det.

   "Existensen existerar" <--- Vad skulle alternativet till det vara? Icke-existensen existerar ju inte...

   Comment


   • #4
    Och begreppet "metafysik" har också ändrat innebörd. Ayn Rand använder det i dess ursprungliga bemärkelse, som en synonym till "ontologi". Men efter Kants påverkan menar de flesta filosofer att metafysik är spekulation. Det beror på att Kant hävdade att vi inte kan förstå "tinget i sig"; att det finns en obegriplig verklighet där ute och en annan slags verklighet inom oss vars kategorier och åskådningsformer är medfödd.

    Jag håller med Ayn Rand. Det finns bara en enda verklighet och den är begriplig.

    Comment


    • #5
     Axiom vs postulat finns fortfarande. Ingår i primär undervisning att förstå skillnaden.

     För mig finns två sätt att betrakta verkligheten
     A/ Den perceptuella B/ Den genom vetenskap bevisade och verfierade vekligheten. Två helt olika sätt.

     Vad gäller existensten finns i dag i princip tre sätt.

     1/ Den Newtonska statiska (makrokosmos)
     2/ Den relativistiska, typ Einsteins relativa existensten (makrokosmos)
     3/ Den kvantmekaniska existensen (mikro- och superkosmos)

     En "sten" i dessa olika verkligheter uppför och förklaras så olika att Du blivit knasig🤪

     Det interessanta är att i gränsnsnittet mot varandra så ger de samma svar - 1 är ett specialfall av 2 och 2 är ett specialfall av 3 ( trots ett väldigt "aningshopp" här).
     3:dje "existensen" är ett hantverk där all av oss känd filosofi går bet.
     Ändå är det den verkliga grundstenen i "stenen".

     ​​Ändå försökte man beskriva/förklara kvantmekanikens resultat (som tagit oss framåt) med klassisk filosofisk metodik. Ja man blev naturligtvis osams (Einstein, Bohr och allihop...)
     ​​​
     ​​​​​​- Men är numera överens om Köpenhamnsmodellen: "Shut up and calculate". ( Håll truten och fortsätt räkna, njut!)

     Resultaten är fascinerande och bär oss framåt.
     Bygga kvantmekaniska datorer är på gång. Nya "partiklar/vågor" hittas och i "stenen" tycks svaren på svarta hålsmystiken ligga. Svart materia.
     Ändå är kvantmekaiken ett "hantverk" med massor av "nymatematik" och maskteorier (matte).
     Det jäkliga är att detta är verkligheten och att vi bara varseblir det tillstånd vi lever i och går på, makrokosmos. Nu vet vi och har öppnat dörren till oändligt nya "bekymmer".

     Kanske vi en dag kan få reda på vad gravitationen i VERKLIGHETEN ÄR - vi kan i stadium 1 och 2 ovan bara sätta lagar och fysiskt/matematiskt hur den uppför sig.
     Hur kan två kroppar attrahera varandra utan att utbyta information och veta att att den andra existerar.
     Verkar ju som båda har delar som samtidigt finns samtidigt i båda kropparna gemensamt.

     OK-inte eg. mitt bord så pojkar/flickor "Shut up and caculate!" - jag är dum i huvudet!

     Einstein till Bohr om kvantmekaniken:
     "Gud kastar inte tärning! "
     Bohrs svar:
     "Du ska inte lägga Dig i vad Gud gör! "

     En slutsats: I vår existens är vi för stora att studera mikrokosmos existens och för små att studera superkosmos existens. "Vår" exeistens makroexistensen är sådan att vi som studenter genom evolutionen utvecklats med sinnen anpassade till just bara vår subexistens som en delmängd av den totala existensen. Vidare är vi i det hela fortfarande primitiva till hjärna och sinne att förstå. Det intelligenta eventuella liv som finns om miljontals år kommer skratta åt vår primitivism.
     Men atombomber kan vi göra.
     Last edited by Ringaren; 11-02-2020, 09:43 PM.

     Comment


     • #6
      Wikipedia om axiom -- https://sv.wikipedia.org/wiki/Axiom :
      "Inom logik är ett axiom en grundsats i ett deduktivt system som inte kan bevisas inom ramen för systemet i fråga. I den äldre vetenskapsteoretiska traditionen antog man att axiomen måste vara uppenbart sanna, och att ett bevis för ett axiom var överflödigt eftersom axiomets giltighet insågs omedelbart. I modernare teorier har denna tanke övergivits för en syn som helt bygger på konventioner, utan hänvisning till begrepp som sanning eller falskhet. Axiomen är helt enkelt de satser vilka man kommit överens om att använda som grund.[1]"

      Notera särskilt den sista meningen: "...de satser vilka man kommit överens om..." M.a.o. likställs axiomen i detta avseende just med godtyckligt valda postulat.

      Ayn Rand företräder det som Wikipedia kallar "den äldre vetenskapsteoretiska traditionen" och hon förkastar helt och hållet allt det vanliga kunskapsteoretiska trams som utgör det som kallas "modernare teorier".

      Axiomet "existensen existerar" är inte en "grundsats i ett deduktivt system", utan tvärtom en induktiv slutsats som finns implicit i varje enskilt faktum som du någonsin har identifierat i ditt liv.

      (Till saken hör också att det som Wikipedia kallar "logik" och "grundsatser" kallar jag svammel. Men vi får ta en sak i taget...)

      ----

      Större delen av ditt inlägg handlar om fysik, inte om metafysik. Så, jag föreslår att du heller inviterar Henrik och mig till ett samtal om fysik i delforumet för fysik. Gör mycket gärna det, för det delforumet är helt jungfruligt tomt på inlägg, än så länge...

      ----

      Du skrev också några rader om vetenskapsteori (fast du kallade det för "två sätt att betrakta verkligheten"):
      "A/ Den perceptuella B/ Den genom vetenskap bevisade och verfierade vekligheten."

      Det där får du gärna förklara närmare. För så vitt jag vet är inget vetenskapligt bevis (B) möjligt att vare sig identifiera eller formulera utan att utgå ifrån allmängiltigt verifierbara perceptioner (A).

      En astronom kan t.ex. inte medelst ett teleskop bevisa en ny himlakropps existens, utan att utgå ifrån de perceptioner hen uppfattar med ögats hjälp.

      Comment


      • #7
       Originally posted by Filip Björner View Post
       Wikipedia om axiom -- https://sv.wikipedia.org/wiki/Axiom :
       "Inom logik är ett axiom en grundsats i ett deduktivt system som inte kan bevisas inom ramen för systemet i fråga. I den äldre vetenskapsteoretiska traditionen antog man att axiomen måste vara uppenbart sanna, och att ett bevis för ett axiom var överflödigt eftersom axiomets giltighet insågs omedelbart. I modernare teorier har denna tanke övergivits för en syn som helt bygger på konventioner, utan hänvisning till begrepp som sanning eller falskhet. Axiomen är helt enkelt de satser vilka man kommit överens om att använda som grund.[1]"

       Notera särskilt den sista meningen: "...de satser vilka man kommit överens om..." M.a.o. likställs axiomen i detta avseende just med godtyckligt valda postulat.

       Ayn Rand företräder det som Wikipedia kallar "den äldre vetenskapsteoretiska traditionen" och hon förkastar helt och hållet allt det vanliga kunskapsteoretiska trams som utgör det som kallas "modernare teorier".

       Axiomet "existensen existerar" är inte en "grundsats i ett deduktivt system", utan tvärtom en induktiv slutsats som finns implicit i varje enskilt faktum som du någonsin har identifierat i ditt liv.

       (Till saken hör också att det som Wikipedia kallar "logik" och "grundsatser" kallar jag svammel. Men vi får ta en sak i taget...)

       ----

       Större delen av ditt inlägg handlar om fysik, inte om metafysik. Så, jag föreslår att du heller inviterar Henrik och mig till ett samtal om fysik i delforumet för fysik. Gör mycket gärna det, för det delforumet är helt jungfruligt tomt på inlägg, än så länge...

       ----

       Du skrev också några rader om vetenskapsteori (fast du kallade det för "två sätt att betrakta verkligheten"):
       "A/ Den perceptuella B/ Den genom vetenskap bevisade och verfierade vekligheten."

       Det där får du gärna förklara närmare. För så vitt jag vet är inget vetenskapligt bevis (B) möjligt att vare sig identifiera eller formulera utan att utgå ifrån allmängiltigt verifierbara perceptioner (A).

       En astronom kan t.ex. inte medelst ett teleskop bevisa en ny himlakropps existens, utan att utgå ifrån de perceptioner hen uppfattar med ögats hjälp.

       Axiom:
       För mig håller jag med Ayn här. Som jag lärde mig i forntiden, Euklides, ett ovädersäglig faktum eller en primär sanning.
       Nu har jag tilläget: "-beroende på den delmängd av verkligheten som beraktas och med vilken metod/synsätt jag betraktar."
       Att begreppet "axiom" flyter som du ovan beskriver är sann och har sin förklaring: Vi har i dag fått tre sätt att betrakta verkligheten nämligen Newtonsk verklighet, relativistisk verklighet(Einstein) eller kvantfysikalisk/kvantmekaniskt.

       Fysiken - valdes som ett exempel dvs en delmängd av existensen för att behandla svårigheten med att sätta "axiom". Var lättare förr då vi hade i princip en fysisk existens, "den Newtonska" .
       Ovan valde jag en sten, en delmängd av existensen för att visa mitt påstående. Existensen ska ju också gälla en sten.

       Med "vanlig perception" upplever Du stenen som just bara en sten och kan mäta den, väga den, se dess utseende, bestämma den geotekniskt, etc etc. Du kan gå djupare, mycket djupare med mätinstrument och fortsätta använda Din perception ihop med reltivitetsteori så att Du förstår varför stenen ändrar sina egenskaper beroende gravitation, hastighet mm mm i tidrummet. Du får här förklara de för relaviteten väsentliga variablerna och sätta en exakt tidpunkt när Du perceptivt gör observationen av "verkligheten". Existensen har med normalt vett förändrats.
       Sedan upphör plötsligt verkligheten och "vanlig" existens upphör när Du av nfikenhet går in och studerar stenen subatomärt. Du har inträtt i existensens mikrokosmos. Här upphör vanlig perception. Idag är det ett hantverk där Du med experiment och "nymatematik" mm plockar fram sanningar om partiklar, kvanta, dess rörelser och dess energi(tillstånd) vågor vs partiklar.
       Jag slutar där - nog om detta.

       Existensen beror på vad Du betraktar, hur Du betraktar, på vilken nivå Du valt att betrakta, tidpunkt i relativistiska tidrummet, vilken DEL (av stenen) Du betraktar.

       Stenen finns - ingen kan motsäga det - men vi kan kivas om vad stenen Är för Dig och mig. Vi kan dessutom kivas om "stenåldersperception" vs "vetenskapligt iaktagande utanför normal perception".
       ​​​​Vi kan kivas om filosofin hur stenen ska betraktas.
       Osv.
       Men bara för att vara överrens med Dig och inte störa Dina cirklar så håller jag med om att vi "kallar" det en sten. Även av praktiska skäl, då jag har för avsikt att "titta på" och förstå "objektivismen".

       Ja astronomen kan perceptivt uppleva himlakroppen.
       Dock kan den vid observationstillfället råkat ut för en katastrof för 10 upphöjt 88 ljusår sedan
       - och ej egentligen finnas med i vår existens. Dvs om informationshastigheten bara är ljusets hastighet.

       Flåt stavfel mm - inpetat på lilla telefjånen. Skulle klippt naglarna ända inne vid.
       Last edited by Ringaren; 11-03-2020, 08:34 PM.

       Comment


       • #8
        Einstein hade --- så vitt jag vet, jag är ju lekman --- rätt om precis allting inom fysiken (och jag diskuterar mycket gärna detta i delforumet för fysik), men själva namnet på hans två huvudteorier var dåligt valda. Han funderade på att kalla dem för "invariansteorier", men fastnade istället för benämningen "relativitetsteorier". Det var ett dåligt val eftersom det är missvisande i filosofiskt avseende. Vanliga människor tolkar det (som du uppenbarligen gör), som ett belägg för Herakleitos filosofiska relativism. Men, så är inte fallet. För det faktiska (och fysiska) innehållet i Einstens teorier visar att verkligheten är absolut. Ett tydligt exempel på det är att han hävdade att fotonernas banor kröks vid solen, vilket han hävdade i sin ena teori några år innan det faktiskt kunde konstateras. Fotonerna beter sig absolut på det viset. Det är alltså 100% absolut och inte alls "relativt" i en filosofisk mening.

        En bättre benämning för Einstens två teorier, än de två namn han själv kom på, skulle ha varit "relaterbarhetsteorier". För det är faktiskt vad de båda två - inom fysiken - bevisar; att allting är relaterbart. Och... att allting de facto är relaterbart är händelsevis en orsaksberoende aspekt på det faktum att allting är absolut.        Comment


        • #9
         OK! Fotonerna, ljuset kröker sig pga att av att de både kan förkasras som de är "energivågor" och som partikelkroppar(fotoner) som då naturligtvis har gravitation. Två tillstånd.

         ​​​​​Sedan håller jag inte med Dig. Fysiken är inte heller viktig som ämnet i sig. Jag försökte bara använda den som ett exempel.

         Pudels kärna är att inom delmängden fysik/kemi så kan man betrakta en kropp på tre olika huvudsakliga sätt - som i väsen skiljer sig. Newtonskt, Einsteinskt relativa samt kvanfysiksisk. Den Newtonska förvisso ett specialtillstånd av Einsteins relativistiska - men ok - hoppa över den då Du hade eget sätt att betrakta Einstein och hoppa direkt till kvantmekaniska tillstånden.

         Vad jag hävdar är att man får välja mellan då två existenser och detta medför att man kan ifrågasätta "axiomen" som sådana. Eller riktigare "axiomen" funkar bara i den Newtonska världen. (Sedan kommer jag själv inte överens med "axiomen", Ayns empirism, hennes perceptionsmönster - den känns inte än i alla fall naturlig i min värld)

         Sedan Du kan filosofi (i alla fall "objektivismen")
         Jag kan inte diskutera den med Dig än. För att möta "objektivismen" så måste jag först läsa om andra filosofier i allmänhet, filosofins historia i allo samt ha andra filosofers tankar på fötterna. Annars är jag inte mogen att acceptera/förstå. Dessutom är jag jäkligt kritiskt till allt och kan inte ge accept förrän "det sitter där" stjärnklart.

         Jag avser därför dra mig tillbaka för att se om jag ev. kan ta filosofi som läroämne och ta det "från början".

         Jag började gymnasiet på REALlinjen valde sedan tekniskt gymnasium för att senare bli på LTH studera till civilingenjör där jag speciellt älskade matematik och fysik vilket senare renderade mig till att i mitt yrkesliv använda kunskaperna dagligen och tjäna pengar på det dessutom.

         Jag lever i en högst real värld och har hela tiden varit fanatiskt realist som fascinerats av den fysiska/naturliga existensen och har fått göra det ihop med andra liknande människor i samverkan. Dessutom har oundvikligen andra akademiska kunskaper gnuggat och intresserat mig. Bra erfarenhet att ha i ryggsäcken nu mot de 74 och i företagandet har annan kunskap inhämtats.

         Avser nu börja med att gå repetitionskurs c:a 2500 år tillbaka i tiden där väl Sokrates väl är en bra start.
         ​​​​​​Jag behöver bli "embedded philosof" ihop med de som började. Något att senare placera objektivismen i. Man bygger från grunden och behöver rediga stenar där. Annars får den ingen ljupare betydelse. (om jag då kan börja gilla den - ja det är en annan sak. Just nu protesterar mitt Ego av friktionen} Dessutom synes mig ojektivismen skilja sig märkbart från andra filosofiska disipliner.

         Så Du har rätt - När man bara har en hammare så ser alla problem ut som en spik.

         Som filosof idag är jag bara reallist. Moralen(sic) i huvudsak klassisk liberalism samt Han där uppe.
         Kan kanske se fattigt ut?

         Sedan på frågan om jag tror på Gud så är svaret - jag försöker leva som om Han finns, efter förmåga.
         Last edited by Ringaren; 11-05-2020, 01:09 AM.

         Comment


         • #10
          Kommentar till Ringaren:

          Jag råder dig att hålla en sak i minnet hela tiden när du filosofierar. Kom ihåg att all giltig kunskap börjar med dina varseblivningar. Och att inga av dina senare kunskaper därför egentligen kan motsäga dina varseblivningar. Tillåt dig själv inga kontradiktioner.
          Last edited by henriku; 11-09-2020, 03:01 PM.

          Comment


          • #11
           Förstår vad Du menar. Tack!... men, men men...
           - Mår jag dåligt av den frivilliga hjärntvätten smiter jag bort till veteranbilsverkstaden.

           OK!
           FIAT LUX! (Varde ljus!)

           👍

           ​​​​​

           Comment


           • #12
            Svar till kommentar #11:

            Jag tror, Ringaren, att den där hjärntvätten du nämner består av din utbildning i skolan. I kommentar #5 ovan skriver du att det finns "Två helt olika sätt" att betrakta verkligheten. A/ Den perceptuella och B/ Den genom vetenskap bevisade och verifierade verkligheten. Men Ringaren, "två helt olika sätt"? Hur i hela världen kan det som bevisas om verkligheten genom vetenskapen vara ett annat sätt än ett perceptuellt dito. Ligger det inte till så att samtliga vetenskapliga experiment varseblis av vetenskapsmännen med deras ögon och öron? Även när de använder sofistikerade vetenskapliga instrumet som radioteleskop och elektronmikroskop? Hur i hela världen kan vetenskapsmännen veta någonting alls om verkligheten utan sina "percepter" (d.v.s. varseblivningar)?

            Sanningen är att all vetenskap bygger på det perceptuella. Det framgår av det du skriver i kommentar #5 att du har lärt dig det där jag anmärker på i skolan. Du skriver nämligen "Ingår i primär undervisning att förstå skillnaden."

            För att komma till klarhet med frågor som har att göra med vetenskap och filosofi måste du göra dig mödan att ompröva det intellektuella bagaget som du fick dig påprackad när du gick i skolan. Den bästa motmedicinen som jag känner till mot vanutbildningen som samtliga barn (du är inte ensam!) får i den moderna skolan är Ayn Rands böcker. Samt The Ominous Parallels av Rand´s lärjunge Leonard Peikoff.

            Comment


            • #13
             Att vara nyfiken är rätt listigt.
             Att testa hanverksmässigt är rätt listigt.

             Att bygga matematik på redan gjorda observationer är rätt listigt. Teoretisk kvantfysikalisk matematik är det största redskapet. Att sprida sina tankar med andra tusentals kvantfysiker kan ge resultatsom hamnar på testbänken. Publicera resultat av påföljande hantverket/resultatet för denna vetenskap framåt. Svaren finns både i studerandet uti superkosmos och in i mikrokosmos.

             Vad gäller det filosofiska så fastnade man där i oändliga diskussioner och oenighet.

             Därför nu mest det berömda:

             ​​​​​"Shut up and calculate!

             Sagt det innan - jag är inte beredd att tala om kvantfysikens filosofi. Jag är för liten.
             Fel person helt enkelt. Endast intresserad av kvantfysiken som sådan. Den verkar inte passa i någon filosofi........än. Var ansats verkar sluta i sofism.

             Dock är vanliga existensen i makrokosmos intressant.


             EN som funderar över "shut up and calculate" :

             https://link.springer.com/chapter/10...319-70815-7_10

             Last edited by Ringaren; 11-09-2020, 08:40 PM.

             Comment


             • #14
              Svar till kommentar #13:

              Det är varje individs egen skyldighet (inte en plikt - utan en skyldighet hon har mot sig själv) att identifiera verklighetens fakta korrekt. Du har tydligen bestämt dig för att bara strunta i ämnet filosofi. Det är ett missgrepp som många, många människor gör. Du är inte ensam.

              Men det åligger dig, Ringaren, att upptäcka och rätta till ditt misstag. Jag är inte skyldig att jobba a-let av mig för att upplysa dig. Så jag lämnar dig därför nu åt ditt öde.

              Comment


              • #15
               Jag får stå ut med jag och några till ser.
               Hade jag varit ensam hade jag tagit ett skutt ut från ättestupan. Det är helt otroligt men likväl.

               Objektivismen måste bli mer objektiv.

               Nu behöver Du inte bli mer förbannad på mig. Jag TROR ju på Gud redan och är redan en förtappad och syndig människa.
               ​​​​​​
               Var nu lite klassiskt liberal. 😉

               Comment

               Working...
               X