Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fildelningsrörelsen är en produkt av den moderna filosofin

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Fildelningsrörelsen är en produkt av den moderna filosofin

  Det är iögonfallande vad litet respekt för egendomsrätten det finns kvar nuförtiden.

  Fildelningsrörelsen är ett uttryck för detta. Fildelarna gör det till en principsak att ladda ner musik på nätet utan att betala. De sätter heder i att bara ta för sig. Vad kan detta förfärliga moraliska förfall bero på?

  En ledtråd är att fildelarna saknar respekt för en viss moralisk princip. De skäms inte för att de struntar i egendomsrätten. De basunerar ut med buller och bång att de har en ”rätt” att ladda ner musik utan att betala något till skivbolagen och artisterna som har skapat musiken. De är tjuvar som verkar vara stolta. Vad i hela världen kan ge fildelarna detta moraliska självförtroende som de verkar ha?

  Det kan endast filosofin göra. Det är den moderna filosofin som har gett upphov till den moderna amoralismen. Närmare bestämt är det den subjektivism som den moderna filosofin förkunnar som har gett upphov till moralens förfall. Fildelarna är renons på moral därför att de är radikala subjektivister. Varifrån kommer då subjektivismen?

  Vi får börja vårt detektivarbete på det där gamla, förment goda 1960-talet. Under den tiden föddes den ”nya vänstern”. De unga socialisterna trodde sig göra uppror mot allt gammalt. Men det hade de fått om bakfoten. De radikala unga på 1960-talet gjorde i själva verket inte uppror. De svalde istället sina vuxna lärares giftiga idéer, som de matades med i klassrummen, med hull och hår! Och sedan gick de ut och försökte tillämpa dessa idéer på ett ännu mera konsekvent sätt ute i samhället än vad deras föräldrar hade gjort. De unga socialisterna på 1960-talet var sina lärares okritiska marionetter! De tänkte inte en enda kritiska tanke.

  De intellektuella i Sverige, och resten av västländerna, hade i många decennier arbetat för att rasera den intellektuella grunden för kapitalismen och den moderna civilisationen. De hade arbetat tålmodigt med att förgifta sina unga elevers intellekt med de idéer som i förlängningen ger upphov till barbariet. Subjektivismen, altruismen, kollektivismen, egalitarianismen o.s.v.

  Subjektivismen var en av de filosofiska idéerna som du unga på 1960-talet tog över från sina lärare. Denna idé gick ut på att sanning var beroende av subjektets medvetande. Det var den kollektiva varianten av subjektivismen som de unga lärde sig på 1960-talet. Varje kollektiv levde i sin egen verklighet, enligt den kollektiva subjektivismen. Arbetarna levde i sin verklighet. De rika arbetsköparna hade annorlunda erfarenheter och levde därför i en annan. Européerna levde i sin verklighet. Afrikanerna hade annorlunda erfarenheter och levde därför i en annan. Vad som är sant och falskt berodde på vilket kollektiv du tillhörde. Det som var sant för en arbetare, behövde inte vara sant för dennes arbetsköpare t.ex. Och det som var sant för en europé behövde inte vara sant för en afrikan. Det som var sant för en kristen behövde inte vara sant för en muslim. O.s.v. Vad som var sant och falskt var en funktion av subjektets medvetande.

  En logiskt följd av denna subjektivism var amoralismen. Om vad som är sant och falskt berodde på subjektet - då berodde förstås vad som var rätt och fel på subjektet också. Så varje kollektiv hade sin egen uppfattning om vad som var rätt och fel. Och ingen kunde någonsin säga att en morallära var objektivt bättre och mera sann än en annan. Ingen objektiv moral fanns, enligt subjektivismen. Vad var den logiska implikationen av detta? Amoralismen. ”Anything goes!”. ”Vadsomhelst går an!” var vad subjektivismen slutade i. Därav kommunisternas fullständiga brist på anständighet och moral.

  1960-talets unga radikaler tog över de vuxnas idéer och försökte sedan göra ”uppror” mot dessa vuxna genom att tillämpa dessa idéer på ett ännu mera konsekvent sätt än dessa hade gjort! Föräldrarna hade varit sossar. Deras barn blev på 1960-talet radikala kommunister - och ibland t.o.m. terrorister. De unga var inte tillräckligt självständiga tänkare för att göra uppror mot sina föräldrars och sina lärares socialism och för att bli anhängare av kapitalismen. Istället ersatte de bara de vuxnas ljumma halvsocialistiska välfärdsstat med den mera radikala kommunistiska ”arbetarstaten”.

  Lägg märke till att det inte var de lågutbildade arbetarbarnen som i första hand blev kommunister. Det var de högutbildade akademikerbarnen som gick i spetsen för FNL-grupperna, de kommunistiska sekterna o.s.v. Källan till ungdomsrevolten var klassrummen vid universiteten - där de högutbildade bland de unga hade fått sin filosofi instoppat i sig. Den ”nya vänstern” var således en produkt av den moderna filosofin.

  Utvecklingen har bara gått vidare sedan 1960-talet. 68-orna växte upp, gjorde den långa marschen genom institutionerna och skaffade sig barn. 68-ornas barn har gjort exakt samma sak som deras föräldrar gjorde på 1960-talet. De har struntat i att tänka kritiskt. De har bara övertagit den vuxna generationens giftiga idéer, som har varit oförändrade sedan 1960-talet, och sedan tillämpat dem ännu mera konsekvent och därmed destruktivt än vad föräldragenerationen hade gjort. Dagens unga har svalt subjektivismen med hull och hår. Men de har blivit ännu mera radikala subjektivister än vad deras föräldrar någonsin hade blivit.

  Dagens unga nöjer sig nämligen inte med att bli kommunister. De blir ännu mera extrema subjektivisterän så. De blirregelrätta anarkister! Dagens unga inbillar sig att de är individualister. De vill vara ”fria”, och de inbillar sig att frihet består av att inte utsättas för några som helst hämningar. Så de vill ha en ”free-for-all”. De vill att var och en skall få ta för sig på egen hand. Deras föräldrar, kommunisterna, ville trots allt ha ett visst mått av moral och ordning och reda. De ville att endaststaten skulle få stjäla de rikas egendom! De ville att de enskilda människorna skulle åläggas att respektera principen om ”mitt och ditt”. Kommunisterna var i alla fall motståndare till en ”privatisering” av stjälandet. Men deras barn är mera konsekventa. De vill attalla skall få stjäla. På egen hand. Det skall m.a.o. vara en nästan fullständig amoralisk anarki.

  Men jag gissar att fildelarnas barn kommer att gå ännu längre. Fildelarna är inte fullständigt konsekventa tjuvar. De stjäler nämligen bara sådana saker som de inte kan ta på. De inbillar sig att de inte stjäler ”på riktigt” när de bara kopierar en låt på nätet. Att ”kopiera” är inte att ”stjäla” i deras föreställningsvärld. Skivbolagen och artisterna går ju intesynbarligen miste om något när någon anonym fildelare laddar ner en låt någonstans på andra sidan världen. Och den där ”intellektuella egendomsrätten”, den är något så abstrakt och ogripbart tycker fildelarna. Och fildelarna har inte lärt sig att greppa abstraktioner i välfärdsstatens offentliga skola. De har ju knappast ens lärt sig att läsa och skriva ordentligt!

  Men om man skall få stjäla efter eget tycke, varför skall man då begränsa sig till att bara stjäla musik på nätet? Varför skall man inte också stjäla plånböcker, oxfilé, bilar o.s.v? Varför inte vara mera konsekvent, och stjäla allt? Jag är rädd för att det är nästa steg i utvecklingen. Det vore ju helt logiskt. Kanske när fildelarna skaffar sig barn, och dessa växer upp, kommer vi att få ett fullständigt renodlat tjuvsamhälle? D.v.s. en fullständig anarki - där det råder ett allas krig mot alla?

  Tycker du att det är en trevlig utsikt? Nej?

  Då bör du göra något för att vända utvecklingen. Men vad kan en enskild människa göra för att ändra på saker och ting? Eftersom det är filosofin som driver på utvecklingen gäller det att bedriva en filosofisk kamp till motvärn. De giftiga filosofiska idéerna, som subjektivismen, som har gett upphov till förfallet - de måste bekämpas med bättre filosofiska idéer. Som t.ex. förnuft, objektivitet och kapitalismen.

  En bra början är att skaffa dig intellektuell ammunition. Läs seriösa böcker. Som t.ex. ”Och världen skälvde” (Romanen kallades "Atlas Shrugged" på engelska). Filosofen och författarinnan Ayn Rand förutsåg dagens utveckling när hon för mera än 50 år sedan skrev denna tegelstensroman. Det är kusligt att se hur mycket går igen i världen idag när man läser Ayn Rands Och världen skälvde. Den ekonomiska kollapsen, korruptionen inom politiken, expansionen av staten, förföljelsen av affärsmännen o.s.v. Om du läser denna bok, och sedan vill kämpa, kan du kolla denna länk för mera djupgående information: www.aynrand.org .

  Vi ses på barrikaderna!
  Last edited by henriku; 06-14-2020, 09:26 AM.
Working...
X