Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sveriges demokrati behöver bli ideal

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Sveriges demokrati behöver bli ideal

  Idag är Sveriges demokrati inte ideal. Detta därför att media lutar åt vänster, facken med sina vänsterbudskap når fler än arbetsgivarorganisationernas högerbudskap samt att lärare oftare är vänster än höger. Vidare kanske högerpersoner har svårare att göra sig hörda i sociala medier än vänsterpersoner. Dessa och övriga organisationer påverkar totalt sett befolkningen till att i ökad omfattning ha vänsteråsikter. Detta innebär en miljö där vänsterpolitiker får mer draghjälp till att bli valda än högerpolitiker. Detta medför att det inte är “fair” konkurrens mellan politikerna.

  Det enda kriteriet på att demokratin är ideal är att konkurrensen mellan höger- och vänsterpolitiker är “fair”. Denna idé inspireras av Joseph Schumpeter, som skrev att en demokratis ideala tillstånd inte har “unfair” eller bedräglig konkurrensnedsättning mellan kandidater till politiska poster. Schumpeter visade ett stort intresse för hur befolkningen bildar sina politiska åsikter men det framgår inte av hans text om han har med det i bedömningen av hur ideal en demokrati är.

  För att demokratin i Sverige ska bli ideal så så behöver det vara fler högerpersoner i media och i lärarkåren och som jobbar i Big Tech. För att åstadkomma detta behöver det ske en förändring hos högern. Föräldrar och andra bör uppmuntra barn, ungdomar och unga vuxna som är höger att börja i yrken där befolkningens politiska åsikter påverkas i hög grad. Kanske bör de även uppmuntras till att vara högeraktivistiska i utövandet av dessa yrken (bör de?). De som är vänster bör uppmuntras till att söka sig yrken där åsikter inte påverkas i högre omfattning. Kanske behöver också ett fackförbund startas som stödjer borgarna på motsvarande sätt som dagens fack stödjer vänstern.

  När detta sker kommer befolkningen att påverkas till att rösta mer högerut, och demokratin kommer att bli bättre.

  Gå gärna in på följande sida för att läsa ett manifest och en artikel, båda skrivna av mig, om detta, www.idealdemokrati.org.

 • #2
  Vad gäller den sistnämnda aspekten med facket, så går jag gärna med i en organisation typ SEKO Moderaten om det bildas en sådan. Det kan bli en bra motvikt till SEKO Sossen:
  https://www.seko.se/regioner/stockho...s/seko-sossen/


  Comment


  • #3
   Aha, det finns SEKO Sossen!

   Comment


   • #4
    Kommentar till inlägg #1:

    Demokrati är inte det politiska idealet. Det politiska idealet är frihet - d.v.s. respekt för individens rättigheter. Demokrati är absolut inte liktydigt med frihet. Begreppet demokrati betyder ju majoritetsstyre. Fulltständig, konsekvent demokrati betyder därför obegränsad majoritetsstyre. Obegränsad majoritetsstyre innebär att majoriteten får göra vadhelst den känner för.

    Således kan impopulära minoriteter göras till slavar - såsom den vita majoriteten gjorde de svarta till slavar i den amerikanska södern förr i tiden. Och impopulära minoriteter kan helt enkelt slaktas - såsom majoriteten av tyskarna gjorde möjligt med judarna i Tyskland på 1930-talet (Hitlers förtryck av judarna åtnjöt ett omfattande stöd från det tyska folket under 1930-talet - och de flesta tyskar gjorde i alla fall inte motstånd mot Hitler).

    Demokrati innebär således att det är fritt fram för majoritetsförtryck. Och majoritetsförtryck är egentligen ännu värre än förtryck utövad av en ensam diktator. Hur skall ett ensamt offer för förtrycket kunna ha en snöbolls chans i helvetet att besegra en stor majoritet av folket som förtrycker henne? Om den majoriteten består av flera miljoner medlemmar av svenska folket. Demokrati betyder egentligen nävvälde. Majoriteten härskar i kraft av att de som är flest är starkast - eller hur?

    Demokrati är en variant av kollektivismen - varianten där det härskande kollektivet är majoriteten istället för proletariatet eller Arierna.

    Jag har skrivit om ämnet demokrati på andra platser på den här debattsajten: Majoritetens väl - är den alltid moralisk? och Demokratiskt förtryck .

    Jag säger att Sveriges demokrati - med dess omfattande majoritetsförtryck (Se bara på hur de breda folklagren utplundrar höginkomsttagarna och de rika!) - är en moralisk skändlighet och skall därför absolut inte göras till ett ideal!
    henriku
    Senior Member
    Last edited by henriku; 03-10-2021, 08:08 AM.

    Comment


    • #5
     Kommentar till inlägg #4:

     Jag säger inte att demokrati är ett ideal, utan vad ideal demokrati är. Men mitt antagande med idén är dock att demokrati är ett ideal.
     Det du skriver är mycket intressant. Jag skulle vilja lägga till att majoriteten inte bara är starkare därför att de är fler utan för att de även har tillgång till mängder av vapen som polisen och militären har. De har även tillgång till fängelser och människor som ska driva in skatter som inte har betalats.
     En fördel med min idé är att om Sveriges demokrati blir mer ideal så kommer Sverige få lägre skatter givet hur situationen ser ut idag i Sverige. Och skatter är en form av förtryck. Så om demokratin blir mer ideal så blir det mindre förtryck givet hur det är i Sverige idag.
     Mycket av det du skriver är nytt för mig och jag tycker du har rätt.

     Comment


     • #6
      Svar till kommentar till #5:

      Grejen är vilka grundläggande idéer, d.v.s. filosofi, det är som väljarna tror på. För att rädda friheten måste vi se till att rätt sorts idéer kommer till att dominera kulturen. Frihetens grund är inte majoritetsstyre - utan en rationell filosofi. Jag anser att den filosofi som behövs för att rädda friheten finns här. Jag rekommenderar dig att kolla upp filosofen Ayn Rands författarskap. Kontakten med Ayn Rands idéer förändrade mitt liv till det bättre. Hennes filosofi är en intellektuell guldgruva.

      Comment


      • #7
       En stat är en organisation som inom ett land har ett lagligt monopol på användning av vedergällningsvåld.

       Det finns i grunden 4 olika typer av samhällssystem.

       1) Anarkism. Ett samhälle som inte har en stat.

       2) Diktatur. Ett statssamhälle där politikernas makt över befolkningen är A) oinskränkt och B) de behåller sin makt över folket genom konstant hot- och angreppsvåld.
       3) Demokrati. Ett statssamhälle där politikernas makt över befolkningen är A) oinskränkt och B) deras maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.
       4) Konstitutionell republik. Ett statssamhälle där politikernas makt över befolkningen är A) konstitutionellt inskränkt och B) deras maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.

       Diktatur och demokrati har den farliga A-egenskapen oinskränkt politikermakt gemensamt.

       Demokrati och konstitutionell republik har den goda B-egenskapen av de regelbundet återkommande allmänna valen gemensamt.

       Liksom Henrik Unné och Ayn Rand förespråkar även jag en konstitutionell republik med kapitalism.

       Kapitalismen är det samhällssystem som bygger på och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna, liv, egendom och frihet.

       Comment


       • #8
        Trots... att så många brott i mänsklighetens historia har begåtts av statsmakter, varav de värsta är de totalitära regimer som har styrts av regelrätta mördarideologier som marxism, nationalsocialism och islamism, så... är anarki i princip den värsta formen av samhälle. För i en anarki finns ingen statsmakt som upprätthåller allmänna regler som kan skydda individers liv. I anarkier råder gängvåldets brutalitet. I diktaturer råder statsmaktens brutalism. Diktaturer utövar i regel mindre godtyckesvåld mot människorna än vad som utförs av kriminella gäng i anarkier.

        Detta är orsaken till varför Ayn Rand, Henrik Unné och jag avskyr libertarianismen, för det är en usel ideologi som inom sig inrymmer förespråkande och/eller tolerans för anarkistiska idéer. Vi objektivister har i vår värdegrund mer gemensamt med t.ex. socialdemokrater och konservativa än någonsin med libertarianer/nyliberaler. Detta må låta märkligt, eftersom många libertarianer är eniga med oss i många olika slags sakfrågor. Det beror på att de delvis delar vårt politiska perspektiv, men de delar inte en uns av våra värderingar.

        Comment


        • #9
         Anhängare av laissez-faire kapitalismen som Filip, jag och världens objektivister skiljer sig i grund och botten från nyliberalerna försåvitt att de förra förespråkar en (begränsad) statsmakt medan de senare förespråkar anarki. Men tvister inom politiken beror *alltid* på oenighet i mera fundamentala filosofiska frågor.

         Filip, jag och objektivisterna förespråkar inom den gren av filosofin som heter kunskapsteori, och som är mera fundamental än den gren av filosofin som heter politik, förnuftets absolutism. D.v.s. vi hävdar att förnuftet är människans enda giltiga medel till kunskap om verkligheten (förnuftet förutsätter och innefattar givetvis sinnenas vittnesbörd - som är utgångspunkten för kunskap om verkligheten därute). Nyliberalerna däremot ansluter sig till den vedervärdiga kunskapsteoretiska principen subjektivismen. Nyliberalerna hävdar, när allt kommer omkring, att innehållet i varje människas medvetande bestämmer vad som är sant "för henne".

         Följaktligen, hävdar de subjektivistiska nyliberalerna, finns inga objektiva fakta. Allt är en fråga om åsikter. Och varje människas åsikt är lika giltig som en annans. Givet denna premiss kan nyliberalerna ej tåla en enda stat som följer objektiva principer i sin maktutövning. Det finns ju inga objektiva principer tycker de subjektivistiska nyliberalerna. Så varje människa får följaktligen göra som hon själv behagar. Hon får knarka, supa, röva, våldta o.s.v.

         En sak allena är förbjudet enligt de subjektivistiska nyliberalerna. Ingen får uttala en moralisk dom över en medmänniska! Nyliberalerna avskyr moralen som sådan - eftersom de ju är subjektivister.

         Comment


         • #10
          Svar till inlägg #6:
          Henrik U, jag har läst några av Rands böcker! Och jag köpte dem av dig för cirka 20 år sedan! Det är bra idéer tycker jag.
          Du skriver att "För att rädda friheten måste vi se till att rätt sorts idéer kommer till att dominera kulturen." Jag håller med dig helt om detta. Att åstadkomma detta är ett syfte med min idé om ideal demokrati (jag har har skrivit ett manifest på sex sidor om detta, se www.idealdemokrati.org.)

          Svar till inlägg #7:
          Det finns väl även konstitutionella demokratier? Alltså demokratier som har en grundlag som har företräde gentemot politiska förslag? Grundlagen är förvisso skapad av politiker. Jag är mycket nyfiken, hur skulle Sverige se ut om det vore en konstitutionell republik med kapitalism som du förespråkar? Skulle det inte vara allmänna val?

          Jag håller helt med om att subjektivistiska uppfattningar som ni skriver inte är en giltig grund för att bedöma dess lämplighet enligt det ni skriver.

          Comment


          • #11
           Svar till inlägg #10:

           Ja, hur skulle Sverige se ut om det vore en konstitutionell republik? Jag tror att Sverige skulle vara ett mycket bättre land att leva i. Samhällsklimatet (d.v.s. "atmosfären" i landet) skulle vara mindre "rå". Det skulle råda mera välvilja människor emellan i landet. Och staten skulle förstås endast syssla med att sköta polisen, domstolarna och det militära försvaret, förutom en del grundläggande administration (folkräkning, o.s.v.). Eftersom obligatorisk beskattning strängt taget är en kränkning av egendomsrätten skulle statens verksamhet finansieras medelst frivilliga försäkringar istället för tvångsmässiga skatter. Givetvis skulle de politiska ledarna väljas till makten i fria val. Men väljarna skulle inte inbilla sig att de hade någon rätt att använda röstandet till att försöka gagna sig själva på sina medmänniskors bekostnad . Staten skulle inte "omfördela" pengar från en del människor till andra.

           Tja - som du ser skulle ett skifte i Sveriges dominerande filosofi ge upphov till många konkreta förändringar i medborgarnas liv.

           Men en sak skulle ett filosofiskifte inte ändra på. Den politiska majoriteten skulle fortfarande, i kraft av flera röster och nävar, vara starkare än minoriteterna. Så medborgarna skulle behöva vara intellektuellt vaksamma för att förebygga att majoritetsförtryck återinfördes.

           Comment


           • #12
            Demokrati betyder folkstyre, och detta uppfattar jag som ett bredare begrepp än majoritetsstyre. Omröstningar (majoritetsstyre) är nödvändigt i vissa frågor, men personlig frihet är också en del av demokratin. Att folk styr sig själv är folkstyre. Fria marknader är demokratiska. När man köper en produkt ”röstar” man på den produkten, och produkter som ingen köper försvinner från marknaden. En bra grundlag begränsar majoritetsstyret och skyddar individens frihet, och en författningsdomstol säkerställer att grundlagen följs.

            Comment


            • #13
             Sverige är en demokratur…
             https://samnytt.se/demokraturen-sver...de-demokratin/

             I en DEMOKRATUR råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

             Last edited by Rickard; 03-24-2021, 09:26 PM.

             Comment


             • #14
              Svar till kommentar#12:

              Folkstyre förefaller mig vara ett rent kollektivistiskt begrepp. "Folkstyre betyder att folket styr sig själv." Denna idé förutsätter att "folket" har en vilja. Men folket är ju miljontals olika individer - var och en med sin egen vilja. Så "folket" kan inte ha en vilja!

              Kollektivismen faller på faktumet att kollektivet existerar inte som en självständig entitet. "Kollektivet" (eller "folket") är bara en abstraktion.

              Om man "släpper fram" idén att det ska vara ett "folkstyre" uppstår genast den olösliga frågan att ta reda på vad folkviljan är. Och det dröjer inte länge förrän en maktmänniska träder fram och säger att han kan lösa problemet med att ta reda på folkviljan är. Med hjälp av något filosofiskt fikonspråk gör han gällande att han på något vis står i kommunikation med det mystiska väsendet "folket" och att han därför är folkets röst på jorden - ty han "vet" vad folkets "verkliga" vilja är. Och alla måste därför göra som han säger - eftersom det han säger är folkviljan!

              Nej, vi måste hålla fast vid principen att varje enskild människa ska styra sig själv - och sköta sitt eget liv. Och att vi måste ha en begränsad statsmakten som skyddar av individerna mot våld - men som ej frustrerar individernas egna strävanden i onödan.

              Men värnandet av friheten förutsätter framförallt att vi håller rågången mot subjektivismen. Idén att statens rättmätiga funktion är att verkställa någons eller något kollektivs vilja är ju ett utslag av subjektivismen. Att någons vilja definierar vad som är rätt och fel.

              Vi måste försvara objektiviteten. Insikten att det finns en objektiv verklighet och att alla vi människor måste anpassa våra beteenden till verklighetens fakta - och att staten därför också måste anpassa sitt beteende till verklighetens fakta. Fakta måste gå före vilja.

              Comment


              • #15
               Demokrati är klart bättre än diktatur, och demokratier är hittills det bästa eller snarare det minst sämsta samhällssystem vi har skådat. Det som är bra med demokratierna är att alla myndiga medborgare har möjlighet och rätt att rösta bort politiker som vi är missnöjda med, eftersom deras maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.

               Det som är uselt med alla demokratier är den egenskap som de har gemensamt med diktaturerna, vilket är att politikernas makt över lagstiftningen är oinskränkt. De folkvalda politikerna kan hitta på vilka godtyckliga idiotier som helst, och det är också vad de gör i alla demokratier. Så, det finns tyvärr ingen demokrati som inte i mer eller mindre grad är en demokratur.

               Enbart den konstitutionella republiken tillhandahåller en konstitutionell inskränkning av politikermakten, och det gör den tillsammans med ett bibehållande av demokratiernas goda sida; att politikernas maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.

               Comment

               Working...
               X