Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sveriges demokrati behöver bli ideal

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Filip Björner
  replied
  Jag har gillaklickat på era senaste inlägg. Jag brukar göra så ibland, istället för att skriva en ryggdunkarkommentar. Men, nu skriver jag likväl en kommentar, eftersom det inte syns vem det är som har gillaklickat.

  Leave a comment:


 • Johan Rune
  replied
  😀

  (jag behöver egentligen inte skriva något men 10 tecken minst behövs!)

  Leave a comment:


 • henriku
  replied
  Heja heja. Någon gång inträffar det att vi är överens på den här debattsajten!

  Leave a comment:


 • Johan Rune
  replied
  Svar till inlägg 17.
  Jag tycker att det idealsamhälle du beskriver är just idealt och därför eftersträvansvärt.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Exakt, Johan Rune!

  När konstitutionen fastslår att statens uppgifter ska begränsas till att skydda människors rättigheter och att inga lagar får instiftas som strider mot de mänskliga rättigheterna, samt att det finns en duglig konstitutionsdomstol som övervakar att politikerna respekterar konstitutionen så är det samhällssystem som råder kapitalism. (Staten är då en minimal rättsstat - nattväktarstaten.)

  Om ett sådant idealsamhälle någonsin upprättas, så är det viktigt att konstitutionen även innehåller en bestämmelse om hur det goda samhället fredligt kan avskaffas. Ett gott samhälle fordrar att det finns en stabil majoritet bland de myndiga människorna som vill behålla det samhället. Skulle det inträffa att en majoritet vill avskaffa den konstitutionella republiken, eller försämra konstitutionen, så måste konstitutionen innehålla en bestämmelse om hur detta får ske, som t.ex. genom en folkomröstning. En sådan bestämmelse garanterar att det goda samhället kan avskaffas med fredliga medel.

  Leave a comment:


 • Johan Rune
  replied
  Jag tänker att i en önskvärd konstitutionell republik så begränsas vilka verksamheter som staten ska utföra, och valen handlar därmed inte om hur mycket staten ska utföra utan vilka politiker ska förvalta en statlig verksamhet som är bestämd i konstitutionen.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Demokrati är klart bättre än diktatur, och demokratier är hittills det bästa eller snarare det minst sämsta samhällssystem vi har skådat. Det som är bra med demokratierna är att alla myndiga medborgare har möjlighet och rätt att rösta bort politiker som vi är missnöjda med, eftersom deras maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.

  Det som är uselt med alla demokratier är den egenskap som de har gemensamt med diktaturerna, vilket är att politikernas makt över lagstiftningen är oinskränkt. De folkvalda politikerna kan hitta på vilka godtyckliga idiotier som helst, och det är också vad de gör i alla demokratier. Så, det finns tyvärr ingen demokrati som inte i mer eller mindre grad är en demokratur.

  Enbart den konstitutionella republiken tillhandahåller en konstitutionell inskränkning av politikermakten, och det gör den tillsammans med ett bibehållande av demokratiernas goda sida; att politikernas maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.

  Leave a comment:


 • henriku
  replied
  Svar till kommentar#12:

  Folkstyre förefaller mig vara ett rent kollektivistiskt begrepp. "Folkstyre betyder att folket styr sig själv." Denna idé förutsätter att "folket" har en vilja. Men folket är ju miljontals olika individer - var och en med sin egen vilja. Så "folket" kan inte ha en vilja!

  Kollektivismen faller på faktumet att kollektivet existerar inte som en självständig entitet. "Kollektivet" (eller "folket") är bara en abstraktion.

  Om man "släpper fram" idén att det ska vara ett "folkstyre" uppstår genast den olösliga frågan att ta reda på vad folkviljan är. Och det dröjer inte länge förrän en maktmänniska träder fram och säger att han kan lösa problemet med att ta reda på folkviljan är. Med hjälp av något filosofiskt fikonspråk gör han gällande att han på något vis står i kommunikation med det mystiska väsendet "folket" och att han därför är folkets röst på jorden - ty han "vet" vad folkets "verkliga" vilja är. Och alla måste därför göra som han säger - eftersom det han säger är folkviljan!

  Nej, vi måste hålla fast vid principen att varje enskild människa ska styra sig själv - och sköta sitt eget liv. Och att vi måste ha en begränsad statsmakten som skyddar av individerna mot våld - men som ej frustrerar individernas egna strävanden i onödan.

  Men värnandet av friheten förutsätter framförallt att vi håller rågången mot subjektivismen. Idén att statens rättmätiga funktion är att verkställa någons eller något kollektivs vilja är ju ett utslag av subjektivismen. Att någons vilja definierar vad som är rätt och fel.

  Vi måste försvara objektiviteten. Insikten att det finns en objektiv verklighet och att alla vi människor måste anpassa våra beteenden till verklighetens fakta - och att staten därför också måste anpassa sitt beteende till verklighetens fakta. Fakta måste gå före vilja.

  Leave a comment:


 • Rickard
  replied
  Sverige är en demokratur…
  https://samnytt.se/demokraturen-sver...de-demokratin/

  I en DEMOKRATUR råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

  Last edited by Rickard; 03-24-2021, 09:26 PM.

  Leave a comment:


 • Rickard
  replied
  Demokrati betyder folkstyre, och detta uppfattar jag som ett bredare begrepp än majoritetsstyre. Omröstningar (majoritetsstyre) är nödvändigt i vissa frågor, men personlig frihet är också en del av demokratin. Att folk styr sig själv är folkstyre. Fria marknader är demokratiska. När man köper en produkt ”röstar” man på den produkten, och produkter som ingen köper försvinner från marknaden. En bra grundlag begränsar majoritetsstyret och skyddar individens frihet, och en författningsdomstol säkerställer att grundlagen följs.

  Leave a comment:


 • henriku
  replied
  Svar till inlägg #10:

  Ja, hur skulle Sverige se ut om det vore en konstitutionell republik? Jag tror att Sverige skulle vara ett mycket bättre land att leva i. Samhällsklimatet (d.v.s. "atmosfären" i landet) skulle vara mindre "rå". Det skulle råda mera välvilja människor emellan i landet. Och staten skulle förstås endast syssla med att sköta polisen, domstolarna och det militära försvaret, förutom en del grundläggande administration (folkräkning, o.s.v.). Eftersom obligatorisk beskattning strängt taget är en kränkning av egendomsrätten skulle statens verksamhet finansieras medelst frivilliga försäkringar istället för tvångsmässiga skatter. Givetvis skulle de politiska ledarna väljas till makten i fria val. Men väljarna skulle inte inbilla sig att de hade någon rätt att använda röstandet till att försöka gagna sig själva på sina medmänniskors bekostnad . Staten skulle inte "omfördela" pengar från en del människor till andra.

  Tja - som du ser skulle ett skifte i Sveriges dominerande filosofi ge upphov till många konkreta förändringar i medborgarnas liv.

  Men en sak skulle ett filosofiskifte inte ändra på. Den politiska majoriteten skulle fortfarande, i kraft av flera röster och nävar, vara starkare än minoriteterna. Så medborgarna skulle behöva vara intellektuellt vaksamma för att förebygga att majoritetsförtryck återinfördes.

  Leave a comment:


 • Johan Rune
  replied
  Svar till inlägg #6:
  Henrik U, jag har läst några av Rands böcker! Och jag köpte dem av dig för cirka 20 år sedan! Det är bra idéer tycker jag.
  Du skriver att "För att rädda friheten måste vi se till att rätt sorts idéer kommer till att dominera kulturen." Jag håller med dig helt om detta. Att åstadkomma detta är ett syfte med min idé om ideal demokrati (jag har har skrivit ett manifest på sex sidor om detta, se www.idealdemokrati.org.)

  Svar till inlägg #7:
  Det finns väl även konstitutionella demokratier? Alltså demokratier som har en grundlag som har företräde gentemot politiska förslag? Grundlagen är förvisso skapad av politiker. Jag är mycket nyfiken, hur skulle Sverige se ut om det vore en konstitutionell republik med kapitalism som du förespråkar? Skulle det inte vara allmänna val?

  Jag håller helt med om att subjektivistiska uppfattningar som ni skriver inte är en giltig grund för att bedöma dess lämplighet enligt det ni skriver.

  Leave a comment:


 • henriku
  replied
  Anhängare av laissez-faire kapitalismen som Filip, jag och världens objektivister skiljer sig i grund och botten från nyliberalerna försåvitt att de förra förespråkar en (begränsad) statsmakt medan de senare förespråkar anarki. Men tvister inom politiken beror *alltid* på oenighet i mera fundamentala filosofiska frågor.

  Filip, jag och objektivisterna förespråkar inom den gren av filosofin som heter kunskapsteori, och som är mera fundamental än den gren av filosofin som heter politik, förnuftets absolutism. D.v.s. vi hävdar att förnuftet är människans enda giltiga medel till kunskap om verkligheten (förnuftet förutsätter och innefattar givetvis sinnenas vittnesbörd - som är utgångspunkten för kunskap om verkligheten därute). Nyliberalerna däremot ansluter sig till den vedervärdiga kunskapsteoretiska principen subjektivismen. Nyliberalerna hävdar, när allt kommer omkring, att innehållet i varje människas medvetande bestämmer vad som är sant "för henne".

  Följaktligen, hävdar de subjektivistiska nyliberalerna, finns inga objektiva fakta. Allt är en fråga om åsikter. Och varje människas åsikt är lika giltig som en annans. Givet denna premiss kan nyliberalerna ej tåla en enda stat som följer objektiva principer i sin maktutövning. Det finns ju inga objektiva principer tycker de subjektivistiska nyliberalerna. Så varje människa får följaktligen göra som hon själv behagar. Hon får knarka, supa, röva, våldta o.s.v.

  En sak allena är förbjudet enligt de subjektivistiska nyliberalerna. Ingen får uttala en moralisk dom över en medmänniska! Nyliberalerna avskyr moralen som sådan - eftersom de ju är subjektivister.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Trots... att så många brott i mänsklighetens historia har begåtts av statsmakter, varav de värsta är de totalitära regimer som har styrts av regelrätta mördarideologier som marxism, nationalsocialism och islamism, så... är anarki i princip den värsta formen av samhälle. För i en anarki finns ingen statsmakt som upprätthåller allmänna regler som kan skydda individers liv. I anarkier råder gängvåldets brutalitet. I diktaturer råder statsmaktens brutalism. Diktaturer utövar i regel mindre godtyckesvåld mot människorna än vad som utförs av kriminella gäng i anarkier.

  Detta är orsaken till varför Ayn Rand, Henrik Unné och jag avskyr libertarianismen, för det är en usel ideologi som inom sig inrymmer förespråkande och/eller tolerans för anarkistiska idéer. Vi objektivister har i vår värdegrund mer gemensamt med t.ex. socialdemokrater och konservativa än någonsin med libertarianer/nyliberaler. Detta må låta märkligt, eftersom många libertarianer är eniga med oss i många olika slags sakfrågor. Det beror på att de delvis delar vårt politiska perspektiv, men de delar inte en uns av våra värderingar.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  En stat är en organisation som inom ett land har ett lagligt monopol på användning av vedergällningsvåld.

  Det finns i grunden 4 olika typer av samhällssystem.

  1) Anarkism. Ett samhälle som inte har en stat.

  2) Diktatur. Ett statssamhälle där politikernas makt över befolkningen är A) oinskränkt och B) de behåller sin makt över folket genom konstant hot- och angreppsvåld.
  3) Demokrati. Ett statssamhälle där politikernas makt över befolkningen är A) oinskränkt och B) deras maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.
  4) Konstitutionell republik. Ett statssamhälle där politikernas makt över befolkningen är A) konstitutionellt inskränkt och B) deras maktperioder är tidsbegränsade till nästa regelbundet återkommande allmänna val.

  Diktatur och demokrati har den farliga A-egenskapen oinskränkt politikermakt gemensamt.

  Demokrati och konstitutionell republik har den goda B-egenskapen av de regelbundet återkommande allmänna valen gemensamt.

  Liksom Henrik Unné och Ayn Rand förespråkar även jag en konstitutionell republik med kapitalism.

  Kapitalismen är det samhällssystem som bygger på och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna, liv, egendom och frihet.

  Leave a comment:

Working...
X