Announcement

Collapse
No announcement yet.

Utan egendomsrätten ingen rätt till liv

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Utan egendomsrätten ingen rätt till liv

  Världens socialister har länge försökt att slå blå dunster i människors ögon med det vilseledande begreppet ”mänskliga rättigheter”. Med detta begrepp försöker socialisterna inbilla människor att man kan ha en rätt till liv utan att inneha den (privata) egendomsrätten - en rättighet som sägs tillhöra de ”falska” s.k. ”borgerliga rättigheterna”. Begreppet ”mänskliga rättigheter” har nämligen kommit till för att utradera det klassiska, kapitalistiska begreppet som heter ”individens rätt till liv, frihet, egendom och strävan efter egen lycka”.

  Socialister är ju motståndare till privat ägande. Och därmed är de, fast de inte vill erkänna det, motståndare till människans liv på denna jord. Människor kan nämligen inte överleva på denna jord om de inte får behålla sin egendom.

  Socialister försöker påskina att människor kan äga det de behöver för att överleva på ett "kollektivt” sätt.

  Men vad skulle "kollektivt ägande" innebära konkret - hur skulle ditt liv se ut om ”alla” fick vara med om att äga t.ex. din bostad ”gemensamt”? Det skulle innebära att vem som helst som kände för det skulle kunna komma hem till dig och tala om för dig att hon och hennes faster tänkte sova över hos dig i natt - eller hur många nätter som helst framöver. Och var skulle du få sova då? Och vad skulle det innebära, om ”alla” fick vara med om att äga innehållet i ditt kylskåp ”gemensamt”? Det skulle innebära att vem som helst skulle kunna komma hem till dig, med hela tjocka släkten, och äta upp innehållet i ditt kylskåp! Och hur skulle du då kunna undgå att svälta ihjäl?

  Du ser - ditt liv skulle bli fullständigt omöjligt att bevara om alla fick äga dina saker ”gemensamt”.

  Socialisterna försöker förstås krångla sig ur denna svåra sits genom att vara inkonsekventa. De säger ”Ja, men alla skall ju inte äga allt personligt egendom kollektivt! De skall ”bara” äga produktionsmedlen kollektivt!”

  Men vad skulle det betyda – att alla ägde produktionsmedlen kollektivt?

  Produktionsmedlen är ”verktygen” som människorna använder när de producerar. T.ex. hammare, skruvmejslar, svarvar, svetsaggregat, anläggningsmaskiner, lastbilar, fabriksbyggnader o.s.v. Det torde vara uppenbart att sådana här saker inte växer på träd ute i naturen. De måste produceras. De måste produceras av enskilda människor. Så idén att produktionsmedlen skall ägas kollektivt betyder att enskilda människors produktionsresultat skall tas ifrån dem - för att överlämnas till ett gäng ("kollektivet" är ju i praktiken blott och bart ett gäng). Eller till socialisternas omhuldade stat - vilket är ungefär samma sak.

  Hur kan socialisterna försvara idén att enskilda producenters arbetsresultat skall tas ifrån dem och överlämnas till ”kollektivet”? De argumenterar, väsentligen, att de enda producenterna är arbetarna - och att arbetarnas produktionsresultat redan tas ifrån dem i det kapitalistiska samhället. Så socialisterna ursäktar sitt stjälande med vanföreställningen att de bara ”stjäler från tjuvar” - ungefär som i en gammal Hollywood-film med Warren Beatty.

  Men alla individer som deltar i produktionen arbetar och producerar på något vis. Det är bara det att i ett modernt industrisamhälle råder det en omfattande arbetsdelning. Därför är det inte lika uppenbart att även exempelvis en aktieägare, en VD, eller en kontorist bidrar till produktionen av sådana saker som stål, skor och korvar som stålverksarbetarna, skomakarna och charkuteristerna gör.

  Men en aktieägare måste utföra en hel del intellektuellt arbete för att skilja bra investeringar från dåliga dito. Och en VD måste jobba med gråcellerna för att kunna ta reda på vilka saker hans företag skall tillverka, vilka forskningsprojekt företaget skall satsa på, vilka marknader företaget skall rikta in sig på o.s.v. Och kontoristernas arbetsinsatser behövs för att det skall bli sådana saker som löneutbetalningar till arbetarna i fabrikerna.

  Så närhelst socialister ”socialiserar” produktionsmedlen - då stjäler de produktionsresultatet från åtminstone en del av dem som producerar!

  Kan människor överleva om de inte får behålla resultatet av sin produktion - t.ex. därför att socialister stjäler det och överlämnar det sedan till ett gäng? Nej, om en snickare inte får behålla inkomsten från försäljningen av möblerna som han tillverkar eller om en tegelmakare inte får behålla inkomsten från försäljningen av tegelstenarna som han tillverkar o.s.v. - då kommer de inte att kunna köpa ens mat att äta. Den som inte får behålla resultatet av sitt arbete, hon får ej heller äta!

  Och det gäller även för företagare och kapitalister.

  Om och när socialister lägger beslag på företagens vinster - då lägger de beslag på resultatet av företagarnas och kapitalisternas arbete. Och om en människa skapar ett företag - eller om hon sparar pengar och använder pengarna till att köpa aktier, d.v.s. andelar i ett företag - och socialister sedan kommer och socialiserar företaget - då har socialisterna berövat företagaren respektive kapitalisten de medel/verktyg de hade skaffat sig för att försörja sig på. Socialister hindrar företagarna och kapitalisterna från att producera när de socialiserar företagen.

  Det är just därför som socialistiska samhällen kännetecknas av svält och armod! Ty hur skall människorna kunna producera något - när vissa nödvändiga yrkesgrupper ("företagarna" och "kapitalisterna" är faktiskt yrkesgrupper) berövas verktygen de behöver för att kunna producera?

  Grundprincipen är att människor är varelser som består av både en kropp och en själ. Eftersom de till en del består av en själ måste de vara fria att tänka och att tro på idéerna som blir resultatet av deras tänkande. Och eftersom de också består av en kropp måste de vara fria att arbeta och att behålla och själva använda resultaten av sitt arbetande. Människor behöver privat egendom på denna jord av det enkla skälet att här på denna jord är vi alla varelser av kött och blod.

  Men egendomsrätten betyder inte att du har en rätt tillatt äga något! Den betyder ”bara” att om och när du skaffar dig något att äga (med ärliga medel) - då måste du också få behålla det. Egendomsrätten är inte en rätt att egendom som du inte har gjort något för att förtjäna. Den är ”bara” en rätt att behålla den egendom som du har förtjänat.

  Hur förtjänar du något att äga? Genom att arbeta - och därmed bidra till att producera saken det är fråga om. Och alla som deltar i produktionen arbetar på något vis - se mitt inlägg ”Kapitalisterna är produktiva” för detaljer.

  Så egendomsrätten skyddar egentligen det som gör det meningsfullt överhuvudtaget att arbeta. Om vi inte hade någon rätt att behålla vår egendom - då skulle vi heller inte ha någon anledning att arbeta! Vad skulle vitsen vara med att arbeta - om några rovaktiga socialister genast tog resultatet av ditt arbete ifrån dig så snart som du blev klar med arbetet?

  Så du borde fatta det nu:

  Socialisterna är faktiskt inget annat än arbetets fiender !
  Last edited by henriku; 04-24-2021, 05:35 AM.
Working...
X