Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bekämpa islamismen på rätt sätt

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Bekämpa islamismen på rätt sätt

  Många västerländska frihetsälskare tror att islamismen ställer dem inför ett dilemma. Skall de västerländska frihetsälskarna slå vakt om sina principer, och låta de muslimska invandrarna klä sig i burka och skaffa sig moskéer? Eller skall vi göra som i Belgien och lagstifta mot burkhor? Och skall vi göra som i Schweiz - ska vi förhindra byggandet av moskéer? Skall västerlänningarna stå fast vid sina fina principer om att människor skall få klä sig som de vill? Och skall västerlänningarna stå fast vid att även muslimer skall få åt njuta av religionsfriheten? Eller måste västerlänningarna avvika från sina frihetsprinciper för att möta det akuta hotet från den islamistiska totalitarismen?

  Det är ingen hemlighet att det finns muslimer som bara vill dra nytta av västerlänningarnas tolerans, i syfte att göra förberedelser för att tvinga sin intoleranta tolkning av Islam på oss västerlänningar och avskaffa vårt liberala samhälle.

  Många västerlänningar tror sig stå inför ett olösligt dilemma. Om de tolererar de intoleranta - då riskerar de att gå miste om toleransen, d.v.s. friheten. Men om de inte tolererar de intoleranta - då är de ju inte längre toleranta! Och då går de ju också miste om toleransen, d.v.s. friheten.

  Finns det någon väg ur detta skenbara dilemma? Ja, det finns en tämligen enkel utväg.

  Den är: att bekämpa den islamistiska totalitarismen på rätt sätt. Om bara vi bekämpar islamismen på rätt sätt, slipper vi att ha en press på oss som tubbar oss till att bekämpa den på ett moraliskt felaktigt sätt.

  Vad är då rätt sätt att bekämpa den islamistiska totalitarismen? För att svara på den frågan måste vi analysera hotet litet grann.

  Den islamistiska totalitarismen utgör ett hot mot västländerna därför att islamistiska extremister begår våldsdåd mot västerlänningar. Nå – vad är, principiellt sett, rätt medel för att bekämpa angreppsvåld? Försvarsvåld såklart. Om någon slår dig bör du slå tillbaka - och inte bara vända andra kinden till. (Varför är försvarsvåld moraliskt gott? Därför . )

  Men har inte västländerna redan börjat bekämpa den islamistiska totalitarismen med försvarsvåld? USA och andra västländer krigar ju mot islamisterna i Irak och Afghanistan? Jo, men det räcker inte! Den drivande kraften bakom den islamistiska totalitarismen är Tehran -regimen. För att verkligen bekämpa det islamistiska hotet mot västländerna, måste västländerna våga ta steget att gå i krig mot Iran. President Bush valde efter 9/11 att bara gå i krig mot två mindre betydelsefulla krafter - Hussein-regimen i Irak och talibanerna i Afghanistan. Men det tilltaget var ungefär som om President Roosevelt under Andra världskriget hade valt att ”bekämpa” fascismen genom att bara gå i krig mot Mussolinis Italien - men hade samtidigt lämnat Nazityskland i fred.

  Eftersom Tehran-regimen tillåts att sitta kvar i orubbat bo och jobba långsikt - trots att islamistiska terrorister mördar västerlänningar titt som tätt - växer den islamistiska totalitarismen sig starkare och starkare. Västerlänningarna möter därför militanta muslimer överallt bland de muslimska invandrarna. Och då blir det svårt för västerlänningarna att hålla fast vid sina fina principer om tolerans. Eftersom västerlänningarna har låtit sig sättas på defensiven i Mellanöstern, genom att dra sig för att ta itu med Iran – pressas västerlänningarna till att också gå på defensiven i sina hemländer i Västeuropa. Det ena ger det andra.

  De islamistiska fundamentalisterna lägger märke till att västerlänningarna verkar vara för fega för att våga gå i krig mot Iran. Västländernas feghet ger de islamistiska fundamentalisterna råg i ryggen. ”De här ynkliga västerlänningarna! De är uppenbarligen fegisar. De vågar inte slå tillbaka mot mullorna – trots att alla vet att mullorna ligger bakom det mesta av den islamistiska terrorismen. Nå, om västerlänningarna är sådana usla fegisar - då har vi inget att vara rädda för! Västerlänningarna är bara papperstigrar! Så vi kan besegra dem, om bara vi slaktar dem med tillräcklig stor beslutsamhet. På dem bara!”

  Ungefär så resonerar nog många unga muslimska män när de överväger huruvida de skall ge sig in på en karriär som terrorist/martyr.

  Det skulle bli andra bullar om USA och de övriga västländerna slog till mot Iran med full kraft. Då skulle islamisterna få se hur svag och patetisk mullornas regim i själva verket är. Ett svidande nederlag i krig för Tehran-regimen skulle demoralisera hela den islamistiska rörelsen.

  Och västländerna har ett enormt naturligt övertag gentemot islamisterna. Det övertaget består av konsekvenserna av respekten för förnuftet i den västerländska kulturen. Tack vare att västländerna sätter värde på förnuftet, vetenskapen och friheten har västländerna utvecklats till moderna, starka industrisamhällen. De har därför en överlägsen materiell förmåga att föra krig. Irans militär skulle inte ha en snöbolls chans i helvetet mot USAs militär. Eftersom kulturen i Iran sätter värde på den blinda tron och lydnaden, i stället för på förnuftet, kan Iran ju knappt tillverka ens dugliga handeldvapen. USA däremot tillverkar hypermoderna jaktflygplan, robotar, stridvagnar, kärnkraftsdrivna hangarfartyg o.s.v. Problemet är ”bara” att västländernas egna multikulturalister och pacifister har förstört västländernas vilja att försvara sig med våld. Västländernas försvarsförmåga saboteras på hemmaplan av dess egna intellektuella femte kolonn!

  De islamistiska totalitärernas framgångar under de senaste trettiofem åren vilar på denna femte kolonnen i västländerna - som multikulturalisterna och pacifisterna i praktiken utgör. För att vi i västländerna skall kunna besegra de islamistiska totalitärerna måste vi först besegra multikulturalisterna och pacifisterna på hemmaplan. Det är egentligen multikulturalisterna och pacifisterna - d.v.s. vår tids vänster - som utgör det verkliga hotet mot vår frihet.

  Rätt sätt att bekämpa den islamistiska totalitärismen är därför att börja med att tillbakavisa multikulturalisternas och pacifisternas irrlära att det är moraliskt fel för västländerna att med våld försvara sig mot icke-västländer. Alla länder och alla kulturer är inte lika goda kålsupare. Den västerländska civilisationen är objektivt bättre och mera moralisk än den totalitära islamiska teokratin. Om och när vi har gjort upp med multikulturalisterna och pacifisterna på hemmaplan kan vi gå vidare och besegra Tehran-regimen i krig. Och sedan kommer den islamistiska rörelsen att bli så pass demoraliserad att den inte förmår pressa oss till att avskaffa friheten här hemma.

  skulle vi kunna visa tolerans mot muslimerna mitt ibland oss - utan att de utnyttjade vår tolerans för att försöka utplåna vår älskade liberalism.

  Not: Frågan kan ställas om vi borde visa någon tolerans för "mångkultur". Jag resonerar kring den frågan här: Mångkultur på rätt sätt .
  Last edited by henriku; 07-04-2020, 10:58 AM.
Working...
X