Kommunisterna har ett ordspråk som lyder - "I ett kapitalistiskt samhälle reser sig de ambitiösa bland jobbarna ur arbetsklassen - men i det socialistiska samhället reser sig de ambitiösa med arbetarklassen".

Som vanligt med marxistiska teser är detta raka motsatsen till sanningen. Sanningen är att de som tar sig upp i ett socialistiskt samhälle trampar över lik - d.v.s. de trampar ner "arbetarklassen" - medan de som tar sig upp i ett någorlunda kapitalistiskt samhälle drar upp sina medmänniskors levnadsstandard. Låt oss ta några exempel:

Josef Stalin, Nikita Krustjev och Deng Xiao-Ping var några personer som tog sig upp i socialistiska samhällen. Stalin skaffade sig sin makt genom att utmanövrera och mörda sina rivaler. Idag är han känd för att ha varit en av historiens värsta massmördare. Krustjev var känd som "slaktaren av Ukraina" för sin roll i utsvältningen av kulakerna på 1930-talet. Det var den rollen som "kvalificerade" honom för positionen som Sovjetunionens högsta ledare. Deng Xiao-Ping var en listig och mordisk räv när han tog sig upp i maktpyramiden i Kina. Han visade världen vilken sorts monster han var när han beordrade stridsvagnar att köra över fredliga demonstrerande studenter vid Himmelska fridens torg.

Thomas Edison, John D. Rockefeller och Bill Gates är några exempel på personer som tog sig upp i samhällen som var någorlunda fria och kapitalistiska. Edison tog sig upp genom att göra uppfinningar som glödlampan, fonografen och system för att distribuera elström. Tack vare Edison har idag hundratals miljoner människor tillgång till billig belysning, billig inspelad musik och billig elkraft. Rockefeller tog sig upp genom att skapa den storskaliga oljeindustrin. Tack vare Rockefeller har hundratals miljoner människor fått tillgång till stora mängder billig bensin, fotogen och andra oljeprodukter. Gates tog sig upp genom att skapa operativsystem och mjukvara för persondatorer. Tack vare Gates har hundratals miljoner andra människor fått möjligheter att använda persondatorer till att surfa på nätet, skicka e-mail, göra kalkyler osv.

Slutsatsen är uppenbar. Det är i det socialistiska samhället som de starka trampar ner de svaga. I det kapitalistiska samhället lyfter de mest intelligenta och produktiva individerna upp sina mindre intelligenta och mindre produktiva medmänniskor. Så om vi hellre vill ha ett samhälle där människorna gör varandra gott istället för att göra varandra illa - då måste vi spola socialismen och istället införa laissez-faire-kapitalismen.