Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kommunismens källa är altruismen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Kommunismens källa är altruismen

  Den berömda författaren Arthur Koestler anslöt sig till kommunismen då han var ung. Men då han blev äldre så ändrade han sig. Han förklarade ”Jag gick till kommunismen som man går till en källa med friskt vatten och jag lämnade kommunismen som då man kravlar sig upp för en förgiftad flod täckt av drunknade och spillror från översvämmade städer.”

  Det finns många andra kommunister som kan instämma med Arthur Koestler – om bara de orkar vara lika ärliga som han.

  Vad kan det vara för egenskap hos kommunismen som har attraherat så många miljontals unga idealister under de senaste hundra åren? Och vad är det för egenskap hos kommunismen som har orsakat kommunismens otaliga blodbad?

  Det är precis samma egenskap som utgör svaret på båda frågorna ovan! Den egenskapen är kommunismens morallära. Moralläran som ligger till grund för kommunismen heter ”altruismen”.

  Altruismen är moralläran som säger att man bara måste vara osjälvisk och måste offra sig för sin nästa. Vad betyder det då att ”offra sig”? ”Att göra en uppoffring betyder att man ger upp ett större värde för ett mindre värde eller för ett icke-värde.” som filosofen Ayn Rand uttryckte det.

  Altruismen betyder således inte blott och bart att man ska vara snäll och hänsynsfull mot sina medmänniskor. Att bara vara snäll och hänsynsfull är nämligen inte samma sak som att göra en uppoffring för medmänniskorna. Altruismen betyder att man måste ge upp det – allt – som man sätter värde på för sina medmänniskor.

  Att man blott och bart bjuder några vänner på en middag eller att man ger några leksaker till sina barn innebär inte att man gör en uppoffring – och sådana handlingar är således inte ett utslag av altruismen. Men om man jobbar och gnetar och sparar i tio år för att få ihop pengar till ett hus åt sin familj – och om man sedan slumpar bort pengarna till någon främling för att betala hans sjukvård – det är en uppoffring och det är således ett exempel på vilka sorters handlingar altruismen fordrar av dig - och som kommunismen därför kommer att tvinga på dig.

  Och ju mera som människor offrar, försakar och lider - desto bättre enligt altruismen! Därav kommunismens otals blodbad. Kommunismen är nämligen inget annat än en synnerligen konsekvent tillämpning av den altruistiska moralläran. Ju mera man offrar, försakar och lider – desto mera osjälvisk är man ju!

  Men trots att altruismen är en monstruös ondska tar miljontals människor idag för givet att altruismen är den enda riktiga moralen. Och att om bara människorna lärde sig att vara tillräckligt altruistiska skulle jorden bli till ett paradis. Där har vi förklaringen till kommunismens dragningskraft på 1900-talets vilseledda idealister.

  Att ”Jorden kommer att bli ett paradis om bara människorna kunde förmås att bli tillräckligt osjälviska och offervilliga” – det är just det som alla kommunister säger till de unga, då de försöker locka de unga in i rörelsen. De kommunistiska aktivisterna pekar på att kapitalismen bygger på människors egennytta. D.v.s. människorna i det fria, kapitalistiska samhället tänker på sin egen personliga lycka. Medan kommunismen däremot tvingar alla människor till att offra sig åt varandra. Om de unga sitter fast i den altruistiska föreställningen att osjälviskhet och uppoffring är det moraliska idealet – då ligger det nära till hands att uppfatta kommunismen som en källa med friskt vatten.

  Men att alla offrar sig för alla betyder ju att alla ger upp allt det som de sätter värde på – sina pengar, sitt välstånd, sina närstående, sin frihet, sin heder, sin lycka, sin framtid, sitt liv - precis allt! Detta framgår såväl av enkel logik som av kommunistländernas historia. Därför slutar det med att kommunisterna brukar upptäcka så småningom att deras förmenta ideal skapar floder av lik.

  Kommunismen har under de senaste fyrtio åren förlorat sin dragningskraft på de unga. Det bådar gott. Men för att garantera oss att mänskligheten går en ljusare framtid till mötes måste vi se till att också moralläran altruismen förlorar sin dragningskraft. Ty altruismen är orsaken till kommunismen. Vi måste därför övertyga våra medmänniskor att de gör rätt i att sätta värde på sig själva, på sin egen lycka och på sina egna liv. Vi måste således vinna burskap för den filosofi som förklarar och rättfärdigar egennyttans etik.
  Last edited by henriku; 06-02-2021, 03:06 PM.
Working...
X