Alla känner till den marxistiska principen ”Från var och en efter sin förmåga – till var och en efter sitt behov.” Men de flesta svenskar, när de hör någon socialist uttala denna princip inser inte vad principen egentligen betyder. För att bringa klarhet i denna fråga bör vi konkretisera den abstrakta principen.

Ett exempel på den marxistiska principens tillämpning i praktiken är dagens sjuksköterskelöner. Sjuksköterskorna i ”välfärds”statens offentliga sjukvård är som bekant gravt underbetalda. De har lång utbildning, de bär på ett stort ansvar, de har obekväma arbetstider, de har ont om ledighet, de får hetsa och jäkta p.g.a. överbelastning med arbetsuppgifter. Men ändå tjänar de knappast mera än en genomsnittlig industriarbetare. De flesta sjuksköterskor förtjänar att få flera tusen kronor mera i månaden betalt än vad de får idag.

Men den där marxistiska fördelningsprincipen säger istället att sjuksköterskorna inte ska ha betalt efter sin produktion. Enligt socialismen är varje människa till för att tjäna andra. Sjuksköterskorna skall följaktligen arbeta för patienternas skull – inte för sina egna skull. Sjuksköterskorna är till för att tillfredsställa patienternas behov, enligt socialismen. Och det säger sig självt att sjukvårdens pengar räcker till mera vård åt patienterna desto mindre sjukvårdspersonalen får betalt!

Som filosofen Ayn Rand observerade – att kräva rättvisa för sig själv är ett sätt att vara självisk!

Om sjuksköterskorna vill skaffa sig rättvisa löner måste de därför ta upp kampen mot socialismen. De måste kräva att sjukvården privatiseras – att kapitalismen införs i vården. Men ännu viktigare är det för sjuksköterskorna att förkasta socialismens etiska grundprincip – d.v.s. moralläran altruismen. Enligt altruismen är självuppoffring för andra den högsta dygden och plikten. Denna etiska grundprincip – altruismen – är orsaken till slaveriet i världens socialistiska samhällen. Och den är orsaken till de orättvisa lönerna i stora delar av den offentliga sektorn i ”välfärds”staten Sverige.

Sjuksköterskorna och alla de övriga underbetalda anställda i den offentliga sektorn borde läsa Ayn Rands filosofiska idéroman Och världen skälvde. Det skulle ge dem vägledning och inspiration inför kampen.