Den moderna skolan har i flera decennier attackerat förnuftet. Barnen har uppmuntrats till att handla på grundval av sina känslor. Och barnen har fostrats till att anpassa sig till gruppen. Barnen har inte lärt sig att respektera fakta och logik. De politiskt ansvariga för skolan har velat avskaffa den där av dem hatade ”pluggskolan”. Så barnen i ”välfärds”statens skola har följaktligen lärt sig att vara irrationella. Det var faktiskt meningen.

Resultatet av detta visar sig alltmera år efter år. Brottsligheten, missbruket och utslagningen bland våra ungdomar bara ökar. Nu [D.v.s. på 1990-talet, då jag skrev detta inlägg.] börjar tonåringar bilda gäng som har brott som enda syfte.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 21:e december, 1996 fick ett antal polismän och SL-anställda berätta om klottrargängen i Stockholm. Enbart under november, 1996 fick polisen ta emot 980 anmälningar om klotter. På Ropstenslinjen klottrades under en period 250 t-banevagnar ner inuti varje dag under två månaders tid. Året 1995 kostade klottret SL hela 61 miljoner kronor. Polisen har kartlagt ca. 500 klottrare – men uppskattar att det finns totalt ca. 2.000 stycken.

Gängen sätter klottringen i system. Gängen kan ligga och spana i flera timmar med kikare, termosar och smörgåsar för att kontrollera att de ostörda kan gå till aktion. De gör upp skisser, kartlägger flyktvägar, klipper hål i staketen. När de sedan skrider till verket sker en strikt arbetsfördelning för att klottrandet ska gå så snabbt som möjligt. En klottrare går före och målar upp konturerna. Ytterligare en fyller i och den siste i ledet färglägger. Organisationen är nästan militaristisk med befäl, spanare, signalister, vakthållning o.s.v.

Klottrargängen ägnar sig även åt sabotage, misshandel och droger. Ibland har betongblock lagts på rälsen i t-banan med urspårningar som följd. Vid flera tillfällen har SL-personal och sanerare blivit attackerade. Enligt Kjell Hultman på SL är droger som rökheroin, ecstasy, amfetamin och alkohol vanligt förekommande bland klottrarna.

Enligt kommissarie Göran Forsgren är klottrandet inte bara ett pojkstreck utan istället inkörsporten till grövre brottslighet. Ungdomar kan ansluta sig till gängen redan då de bara är 12 eller 13 år. Efter en ”karriär” som klottrare kan de en del år senare ägna sig åt stölder, häleri, våldsbrott och rån.

Det är inte så svårt att räkna ut vartåt det lutar. Om inte radikala åtgärder vidtas kan Stockholm och andra städer i Sverige så småningom börja likna de nedgångna och livsfarliga innerstadsslummen i USA.

En nödvändig åtgärd är naturligtvis att förstärka rättsväsendet. Sverige behöver flera, och framförallt effektivare poliser, åklagare, domstolar och fängelser. Och rättsväsendet måste backas upp av, istället för att saboteras av, våra politiska makthavare.

Men det är ännu viktigare att börja förebygga ungdomsbrottsligheten. ”Välfärds”statens skolor måste förändras. Vad skolorna behöver är inte ännu mera resurser. De behöver istället ett annorlunda arbetssätt.

För bara några decennier sedan var skolorna mycket billigare än de är idag. Men barnen lärde sig likväl mera! Skolorna då krävde av barnen att de skulle plugga. Eleverna fick därmed lära sig att arbeta med sina hjärnor. De fick lära sig att tänka. På samma sätt som fysisk motion gör barnens kroppar starkare och friskare gör pluggandet barnen intellektuellt starkare.

Ungdomar som lär sig att tänka och respektera verklighetens fakta brukar skaffa sig sundare intressen än att exempelvis ”bomba” tunnelbanan eller knarka. Filosofen Ayn Rand hade rätt. Det sunda samhällets grund är förnuftet.

NOT: Jag skrev inlägget ovan som en insändare till ett antal lokaltidningar i februari 1997. Jag insåg redan då att ungdomsbrottsligheten bara blev värre och värre allt eftersom tiden gick. Tyvärr har den prognos om utvecklingen som jag gjorde då, i feb. 1997, slagit in med besked. Många av Sveriges förorter liknar krigszoner nuförtiden. T.o.m. polisen rädds för förbrytargängen. De svenskar som var unga busar år 1997 har vuxit upp! Som "välfärds"staten bäddar med sin utbildningspolitik får den skörda!