Announcement

Collapse
No announcement yet.

Rädda våra barn - privatisera skolorna!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Rädda våra barn - privatisera skolorna!

  Huvudrubriken på den första sidan av Svenska Dagbladet den 28 januari, 2008 sade allt om den moderna svenska välfärdsstatens offentliga skolor och daghem. Rubriken löd "Självmordsförsök bland unga fortsätter att öka". Ja, allt flera pojkar och flickor försöker begå självmord nuförtiden.

  Det är som bekant på daghemmen och i skolorna som barnens intellektuella och psykologiska utveckling huvudsakligen sker. Daghemmen och skolorna är miljöerna som mera än några andra formar barnen. Och vilken sorts miljöer utgör den svenska välfärdsstatens daghem och skolor?

  På daghemmen får de små barnen aldrig vara ensamma så att de i lugn och ro ska kunna utforska verkligheten omkring dem, och lära sig den avgörande livsförmågan - att tänka. Och i skolorna får barnen inte ens lära sig att läsa, att skriva och att utföra grundläggande aritmetik ordentligt. I skolorna får barnen utstå ett intellektuellt vakuum - de utmanas inte intellektuellt. Istället tvingas de sitta i ett klassrum utan något vettigt att göra timmar i ända. Både på dagis och i skolan får barnen lära sig att det är fult att vara bra - ett barn som anstränger sig mera, och som därför lär sig mera än de övriga barnen, anses närapå vara "osolidarisk" och illojal mot sina medmänniskor. Klassens ljus betraktas närapå som klassens skurk nuförtiden!

  Och barnens moraliska fostran är obefintlig. De moderna intellektuella som har utformat daghemmen och skolorna är subjektivister. De anser att det inte finns några objektiva moraliska principer - att det inte finns något som helst objektivt rätt och fel. Barnen på daghemmen och i skolorna får skolka, svära, mobba, slåss, vandalisera och t.o.m. hota lärarna fysiskt - utan att skolan på skarpen säger ifrån, och förmedlar budskapet att sådana beteenden faktiskt är objektivt felaktiga och absolut otillåtna. Och något så "repressivt" som kännbara straff kommer givetvis inte på tal! Så många av dagens unga blir som vildar från djungeln. De kommer till att sakna normer.

  Och den ökade självmordsfrekvensen bland de unga är ingalunda det enda tecknet på att de unga mår allt sämre i den moderna välfärdsstaten. Även brottsligheten bland de unga har ökat de senaste decennierna – d.v.s. under samma tid som de moderna daghemmen och skolorna växte fram. Och tonåringarna blir alltmera våldsamma. Numera är det inte ens otänkbart att en yngling dristar sig till att dra kniv på sin lärare.

  Ungdomarna har dessutom börjat missbruka alkohol och narkotika i allt större omfattning de senaste decennierna. Givetvist så utgör inte orsaken till epidemin av substansmissbruk bland de unga på att dessa mår bra. Tvärtom!

  Och sjukvården rapporterar att allt flera unga drabbas av allvarliga psykiska åkommor. Den psykiatriska ungdomsvården går numera på knäna. Socialstyrelsen rapporterade, enligt dagspressen, för några år sedan att flera tonåringar än någonsin förut mår så dåligt att de behöver hjälp av personal som av den typ som jobbar professionellt med psykvård (d.v.s. psykiatriker, psykologer eller annan personal typ kuratorer eller skötare.

  Och den sjunkande kunskapsnivån bland de unga är skrämmande - men är ändå bara en petitess i sammanhanget. Att en typisk yngling idag inte vet vem George Washington eller Adolf Hitler var är trots allt mindre allvarligt än att han inte ens fattar att det är fel att sparka ihjäl en medmänniska.

  Och skyll inte på att de unga får se så mycket våld på TV, på bio och i videospel! Något så ytligt som våldsskildringarna i underhållningen kan inte förklara en så grundläggande förändring som den drastiska försämringen av det uppväxande släktets intellektuella och psykiska välbefinnande.

  Det är en skandal att våra moderna intellektuella och politiker har skapat daghem och skolor som misshandlar barnen på detta vis. Men det är en ännu större skandal att barnens egna föräldrar tillåter daghemmen och skolorna att göra detta mot deras egna barn. Majoriteten av föräldrarna i det moderna Sverige har faktiskt velat ha daghem och skolor som tar ifrån dem ansvaret för deras egna barn. De flesta föräldrar har ansett att det skulle vara ett för stort ansvar och besvär att själva bestämma vilka, om några, daghem och skolor deras egna barn skulle gå i - och sedan betala för dessa via den egna plånboken istället för via skattsedeln.

  Föräldrarna verkar inte överhuvudtaget ha tänkt på att när de ger upp ansvaret för sina egna barns uppväxt, ger de samtidigt upp makten över de egna barnens väl och ve också. Med tanke på bl.a. utvecklingen i otals diktaturer genom historien borde föräldrarna ha insett att det är livsfarligt att lägga ansvaret för de egna barnen i statens händer. Men framförallt - det är något sjukt när en förälder inte vill uppleva glädjen av att själv ansvara för sitt eget barns utveckling från en hjälplös bebis till en mogen vuxen.

  Om dagens svenska föräldrar ville rätta till det som har gått fel skulle ett första steg vara att själva återta kontrollen över daghemmen och skolorna som deras barn vistas i.

  Samtliga daghem och skolor måste ombildas till aktiebolag och säljas ut på börsen. Och föräldrarna måste börja betala för sina egna barns utbildning via den egna plånboken istället för via skattsedeln. När föräldrarna börjar välja och betala själva - då kommer de att bestämma själva också. Då kommer föräldrarna att kunna välja bort de daghem och skolor som förvandlar deras barn till vildar och knarkare. Då kommer föräldrarna att få ökade möjligheter att skydda sina barn mot de moderna socialistiska intellektuella - vilka som bekant har haft som mål att indoktrinera det uppväxande släktet för att kunna rasera det "borgerliga" samhället.

  Vi måste avskaffa socialismen i daghems- och skolväsendet för att kunna rädda våra barn. Vi måste därför privatisera både produktionen och finansieringen av våra barns utbildning.

  Kapitalismen är nyckeln till välfärd! Även inom utbildningsväsendet. (Och inom sjukvården också!)
  Last edited by henriku; 05-21-2021, 02:37 AM.
Working...
X