Announcement

Collapse
No announcement yet.

Våra ungar mår dåligt

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Våra ungar mår dåligt

  De unga mår dåligt i dagens Sverige. Detta syns på många olika sätt.

  Psykologen Thomas Nilsson uppger i Svenska Dagbladet den 23 febr 2003 att problemen med spelberoende kryper allt längre ner i åldrarna. "Ungefär 10.000 tonåringar har spelproblem" säger han. Dessa tonåringar riskerar givetvis att förstöra sina liv genom att rasera sin privatekonomi.

  Sveriges brandförsvarsföreningen, SVBF, inledde år 2003 en informationskampanj i skolorna om hur farligt det är att anlägga bränder. Var fjärde brand i Sverige är anlagd. Över hälften av dessa anlades av barn och ungdomar under 20 år, enligt statistik som SVBF har tagit fram. Tommy Arvidsson, biträdande vd på SVBF säger i SvD den 23 febr - "De (unga som startar bränder) är ofta inte medvetna om vilka konsekvenser en brand i en papperskorg eller liknande kan få". Många unga är heller inte medvetna om vilka de personliga konsekvenserna kan bli. "Vandalism av det här slaget är ett allvarligt brott. De (d.v.s. de unga mordbrännarna) kan t.ex. få livslånga problem med skadestånd." säger Arvidsson.

  Den 12:e feb. 2003 rapporterade SvD att fylleri bland de unga ökar dramatiskt. "Antalet ungdomar som måste tas in akut för alkoholförgiftning ökar dramatiskt och går allt längre ner i åldrarna . . . det är ingen ovanlighet att 10-14-åringar måste tas in för avgiftning för att de supit sig redlösa. Det framgår av Socialstyrelsens folkhälsorapport för 2002." skrev SvD.

  Enligt SVTs Rapport visar en ny rapport från Riksförsäkringsverket att allt flera unga psykiskt sjuka förtidspensioneras. 1995 låg psykiska sjukdomar bakom 19 procent av de nya förtidspensionerna. År 2001 var andelen 25 procent. Enligt rapporten, som refererades i SvD den 23:e febr. 2003, skedde den största delen av ökningen av förtidspensionerna bland de unga. "De psykiska sjukdomar som leder till förtidspension är till största del depression och ångest." skrev SvD vidare.

  Den 3:e dec. 1998 rapporterade SvD att siffror från Statistiska centralbyrån visar att allt fler unga svenskar lider av fetma. "Bland kvinnor i åldern 16 till 24 har antalet (överviktiga) i stort sett fördubblats sedan början av 1980-talet". Andelen av unga kvinnor som var överviktiga hade ökat från 11 procent till 20 procent. Bland unga män hade siffran stigit från 11 procent till 16 procent.

  Den 27:e jan. 2003 uppgav ekonomie doktor Sten Carleheden i SvD att "Andelen skolelever i årskurs nio som prövat narkotika har mer än fördubblats under 1990-talet". Den 16:e mars 2002 rapporterade SvD att i början på 1990-talet var det 3 till 4 procent av grundskoleeleverna som hade testat narkotika. 1999 uppgav emellertid i en undersökning 9 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna att de hade testat knark.

  Vad kan orsaken vara till att allt fler ungdomar anlägger bränder och utvecklar spelberoende? Varför super och knarkar flera ungdomar idag än de gjorde förut? Varför blir flera och flera ungdomar överviktiga, feta, deprimerade eller fulla av ångest? Det måste ha något att göra med förändringar i ungdomarnas uppväxtmiljö. Det sannolika är därför att de ungas problem har skapats av skolorna och daghemmen - ty det är på dessa två ställen som barnen vistas under huvuddelen av sin vakna tid.

  Stenen sattes nog i rullning på 1960-talet (om inte tidigare). På 1960-talet växte den "nya vänstern" fram. En stor del av en hel generation lärde sig att hata förnuftet, individualismen och kapitalismen. De gjorde revolt mot det "borgerliga" samhället och de "borgerliga" värderingarna. Dessa sextioåttor gjorde sedan en "lång marsch genom institutionerna" i syfte att förverkliga sina socialistiska värderingar. Nu sitter de i byråkratin som bestämmer hur skolorna och daghemmen ska skötas. Skolorna och daghemmen förmedlar därför i hög grad sextioåttornas verklighetsuppfattning och livssyn till barnen.

  Sextioåttorna ville inte ha en "pluggskola" - de ville ha en skola som "socialiserade" barnen istället. De ville inte att barnen på dagis och i skolan skulle sättas i "förnuftets tvångströja". Nej - de ville att daghemmen och skolorna skulle lära barnen att utleva sina känslor istället. De ville inte att barnen på daghemmen och i skolorna skulle "bara tänka på sig själva". De ville att barnen skulle lära sig att sätta gruppen i centrum istället.

  Nu har sextioåttorna faktiskt lyckats med att skapa den sorts uppväxtmiljö som de ville att de efterföljande generationerna skulle vistas i. På samma sätt som socialisternas förvridna ideal gjorde kommunistländerna till helveten på jorden i öst så har deras sjuka ideal också gjort de svenska daghemmen och skolorna till helveten på jorden för de arma svenska barnen!

  Och nu ser vi resultaten av detta förhållande.

  Hur har sextioåttorna kunnat komma undan med detta? Det beror på att majoriteten av de "vanliga människorna" i Sverige inte bryr sig om abstrakta filosofiska idéer. De tar det för givet att filosofi inte angår dem och att den inte spelar någon roll i deras dagliga liv. Därför tar de aldrig reda på vilka filosofiska idéer är onda - och de inser inte vilka onda konsekvenser dessa idéer kan få. Därför anar de inte att daghemmen och skolorna utsätter deras barn för en intellektuell och psykologisk misshandel. Därför förmår de inte värna sina stackars barn.

  Framtida generationers hopp är att den minoritet av människorna som inser att abstrakta idéer spelar en avgörande roll i människornas liv skall börja bry sig om filosofiska idéer innan det är för sent. Bara rätt sorts filosofiska idéer kan besegra sextioåttorna och deras efterföljare. Bara en filosofi som bejakar verklighetens absolutism, förnuftets roll som människans grundläggande överlevnadsmedel och varje enskild människas rätt att leva för sin egen skull kan besegra sextioåttornas filosofi - d.v.s. den filosofi som lär ut att kollektivets subjektiva vilja avgör vad som är sant och falskt, att känslorna är vägen till kunskap, att självuppoffring är det moraliska idealet och att individen ska vara underställd gruppen.

  De som känner mig vet vilken filosofi det är som jag rekommenderar som botemedel till socialismen och andra onda "ismer".

  Du! Ta upp idékampen om du vill ta upp kampen för dina barn - och om du vill göra ett verkningsfullt motstånd mot de ondskefulla sextioåttorna.
  Last edited by henriku; 01-13-2021, 02:17 PM.
Working...
X