Announcement

Collapse
No announcement yet.

Dags för ett ungdomsuppror?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Dags för ett ungdomsuppror?

  Nu går skam på torrt land! Anders Leopold klagar i en artikel här på Newsmill [Jag skrev ursprungligen denna essä som svar på en artikel av nämnda Anders Leopold om pensionerna på debattsajten Newsmill på våren av år 2010] inte på att de skattefinansierade pensionerna är för höga! Utan på att de tvärtom är för låga ! Och han har magen att hota med att 40-talisterna - dessa förvuxna bortskämda snorungar som nu närmar sig pensionsåldern, skall ställa till med ett uppror !

  Men om det är någon generation som rätteligen borde göra uppror så är det dagens unga! Det är dem som verkligen har blivit skamlöst utnyttjade och förfördelade. Vem är det som utnyttjar och förfördelar dagens unga? Det är dagens gamla - i synnerhet 40-talisterna, men också 20-talisterna och 30-talisterna.

  Vad exakt är det för orättvisa det är fråga om? Jo, både pensions-systemet och välfärdspolitiken i största allmänhet. Majoriteten av dagens gamla valde att satsa sin blivande ålderdoms trygghet på ett pensionssystem som bygger på fördelningsprincipen och inte på den mera rättvisa premiereservsprincipen. Det innebär att majoriteten av dem som idag är gamla inte sparade till sin egen ålderdom. Istället räknade de kallt pch cyniskt med att deras barn och barnbarn snällt skulle bära bördan av att försörja dem när de blev gamla!

  Om dagens gamla hade sparat till sin egen ålderdom medan de var unga då hade dessa besparingar finansierat produktiva investeringar. Dessa investeringar hade ökat den framtida produktionen. Då hade det funnits tillräckligt med produktion, när dessa då unga hade blivit till dagens gamla, så att bördan av att försörja dem inte hade medfört en sänkt levnadsstandard för deras barn och barnbarn.

  Men dagens gamla valde att strunta i att spara till sin egen pensionering och därmed finansiera den ekonomiska tillväxt som hade räddat deras barns välfärd undan pensionsbördan.

  Och inte nog med att det skattefinansierade pensionssystemets fördelningsprincip medförde att inget kollektivt sparande skedde efter 1960-talets upphörande av sparandet i AP-fonderna. Löftet om att ”samhället” skulle garantera de framtida pensionärernas trygghet medförde att dessa, d.v.s. framtidens pensionärer, inte heller skaffade sig så mycken privata besparingar medan de var unga. Varför skulle de göra sig obehaget att lägga undan egna pengar till ålderdomen när de hade blivit lovat att de ändå skulle kunna leva på den (egentligen ofinansierade) allmänna pensionen? Så välfärdsstatens skattefinansierade pensionssystem sörjde för att det skulle bli ett otillräckligt kollektivt sparande och därtill ett otillräckligt privat sparande - och därmed också en otillräcklig ekonomisk tillväxt för att klara av den framtida pensionsbördan

  Och inte nog med det. Majoriteten av 40-talisterna har inte ”bara” underlåtit att spara tillräckligt mycket under en lång följd av år. De har dessutom, som lök på laxen, lånat till sin egen välfärd - och de kommer att lämna en springnota till sina barn och barnbarn. Det är nämligen så att majoriteten av dagens gamla lät staten spendera ofantliga summor pengar på välfärdspolitikens löpande konsumtion medan de var unga. Och denna välfärdspolitisk konsumtion finansierades inte fullt ut av samma generation som förbrukade välfärdstjänsterna. Massvis med sjukvård köptes till 40-talisterna när de var krassliga, och massvis med universitetsutbildning köptes till 40-talisternas akademiker, och massvis med arbetsmarknadspolitik köptes till 40-talisternas arbetslösa, och massor av bostadssubventioner betalades ut till 40-talisternas hyresgäster, och massor av barnbidrag betalades ut till de 40-talister som skaffade sig barn o.s.v. Och en stor andel av alla dessa godsaker som frikostigt delades ut av staten till 40-talisterna finansierades med statlig upplåning! Därför kommer 40-talisterna att lämna efter sig en väldig statsskuld till sina barn och barnbarn. Dagens ofantliga statskuld utgör 40-talisternas springnota till sina barn och barnbarn.

  Så nu kommer dagens unga att få jobba till lägre reallöner än 40-talisterna, p.g.a. av 40-talisternas otillräckliga sparande – och dagens unga kommer att få betala dryga skatter på dessa påvra reallöner för att finansiera 40-talisternas löpande pensioner – och som grädde på moset kommer 40-talisternas barn och barnbarn dessutom att få dras med räntorna och amorteringarna på den väldiga statsskulden som 40-talisterna drog på den svenska staten i syfte att finansiera välfärdspolitiken medan de var unga.

  Vilken ”rip-off”! Denna generationsorättvisa är oanständig! Majoriteten av 40-talisterna har betett sig som svin gentemot sina barn och barnbarn.

  Men tänk tanken att barnen och barnbarnen kanske skulle morska upp sig och ”slå tillbaka” - tänk om de dristade sig till att straffa sina föräldrar och förföräldrar? Tänk om det blev en ungdomsrevolt?

  De unga förfogar faktiskt över tillräckligt många röster för att sätta tvärstopp för det skattefinansierade pensionssystemet - så att de därmed räddade sin egen välfärd. Betydligt flera än hälften av väljarna är nämligen under 65 år gamla idag. Tänk om dessa alltihopa röstade för att svika de ogiltiga löftena till pensionärerna? Dessa löften är ogiltiga därför att det var 40-talisternas politiker som lovade bort kommande generationers pengar - för att köpa den egna generationens röster med löften om billiga pensioner. Dagens ungas pengar var aldrig 40-talisternas egendom. Så 40-talisternas politiker hade aldrig någonsin någon rätt att lova bort dessa pengar till sin egen generations väljare till att börja med.

  Det vore en enkel sak för dagens unga att rätta till denna orättvisa. Om bara de enades om att rösta emot välfärdsstatens orättvisa pensionssystem. De har faktiskt tillräckligt många röster för att klara av det - om de höll ihop.

  När 40-talisterna går i pension, kommer de endast att förfoga över, i runda slängar, en fjärdedel av alla röster i landet. Så hur skulle de kunna försvara sig mot rättvisans gång? Vad skulle 40-talisterna kunna göra, om och när de är gamla och skröpliga, och de sitter där hemma i sina lägenheter, och pensionen slutade komma? De skulle vara rökta!

  Dagens unga skulle vara idioter som förtjänade det om de fortsatte att finna sig i förtrycket, och lät sig fortfarande utnyttjas, och lät föräldrarna bildligt talat äta upp dem (de unga) med sina (föräldrarnas) pensionsanspråk.

  De unga borde sätta ner foten och göra revolt! De borde sänka 40-talisternas pensioner till existensmiminum omgående. Majoriteten 40-talisterna förtjänar att få leva på bröd och vatten på gamla dagar! (Därmed inte sagt att inga oskyldiga pensionärer finnes. Somliga av oss pensionärer - jag är själv en av dem - har under hela våra vuxna liv varit motståndare till den parasitära välfärdspolitiken och systemet med "allmänna pensioner". Det blir verkligen synd om oss om och när de unga värnar sina egna intressen.)

  Vet hut, 40-talister! Vet sjufalt hut!
  henriku
  Senior Member
  Last edited by henriku; 04-04-2021, 02:24 AM.

 • #2
  Svar till #1:
  Du skriver:
  "Om dagens gamla hade sparat till sin egen ålderdom medan de var unga då hade dessa besparingar finansierat produktiva investeringar. Dessa investeringar hade ökat den framtida produktionen. Då hade det funnits tillräckligt med produktion, när dessa då unga hade blivit till dagens gamla, så att bördan av att försörja dem inte hade medfört en sänkt levnadsstandard för deras barn och barnbarn.

  Men dagens gamla valde att strunta i att spara till sin egen pensionering och därmed finansiera den ekonomiska tillväxt som hade räddat deras barns välfärd undan pensionsbördan."

  Men skäll inte på alla oss 30-talister för det. Vi som insåg att pensioner bör bygga på ett premiereservsystem, förlorade i folkomröstningen om pensionerna. Det var med knapp nöd. Hade inte folkpartisten och verkstadsarbetaren Ture Königson gått emot sitt parti i riksdagen, så skulle utfallet ha blivit ett annat.

  Comment


  • #3
   Svar till #2:

   Ja, AndersF. Du har rätt. Det var endast den majoritet av väljarna och politikerna som stödde ATP-systemet som var moraliskt ansvariga för "generationsorättvisan". Jag borde ha betonat i mitt inlägg att jag endast skäller på majoriten av 30-talisterna och 40-talisterna. Nu befinner vi oss tyvärr i en situation där hur vi än vänder och vrider på det kommer somliga oskyldiga att drabbas av elände om och när vi det parasitära pensionssystemet spricker. Antingen drabbas den oskyldiga minoriteten av pensionärerna (tillsammans med den skyldiga majoriteten) när pensionerna sänks. Eller så drabbas samtliga av de unga - som alltihopa är oskyldiga till pensionsrofferiet - när skatterna höjs för att skaffa fram pengar till bibehållna pensioner.

   Jag har dock under mitt långa vuxna liv (uppemot fem decennier) märkt att det har rått en skriande tystnad om pensionsfrågan. Så gott som inga väljare eller politiker har tagit sitt ansvar och agiterat för att fördelningsprincipen och kollektivismen i pensionssystemet skulle avskaffas innan det blev för sent. I stort sett alla svenskar har syndat medelst tystnad. Jag anser mig själv vara ett undantag då jag har bildat opinion mot välfärdspolitiken (inklusive pensionssystemet förstås) ända sedan tidigaste början av 1980-talet.
   henriku
   Senior Member
   Last edited by henriku; 02-19-2020, 02:30 PM.

   Comment


   • #4
    svar på #3:
    Det är en berömvärd kamp du för, men ganska hopplös.
    Jag hör till dem som gav upp när ATP väl var ett faktum.
    Jag kämpar för andra saker i stället, där jag tror utsikterna är bättre.

    Comment


    • #5
     Svar på #4

     Filosofin objektivismen skulle kunna ge dig en vilja och förmåga att kämpa - trots att du har nästan hela resten av samhället emot dig. Jag råder dig att kolla upp Ayn Rands idéer och texter. Det skulle kunna löna sig!

     Comment

     Working...
     X