Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sveriges Radios religionskritik räcker inte

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Sveriges Radios religionskritik räcker inte

  På senaste tid [Jag skrev ursprungligen detta inlägg I början av år 2010.] har en opinionsstorm blossat upp mot SRs behandling av den kristna tron. SR har gett stort utrymme i etern åt Jonas Gardells argument mot den kristna religionen. Tja, vi vet alla att det inte är att förvåna att SR skulle sända kritiska inslag mot Kristendomen. SR är ju ett näste för övervintrande sextioåttor, och dessa har ett horn i sidan mot Kristendomen. Dessa rödingar tror sig vara äkta ateister.

  Men SRs kritik av den kristna religionen duger ändå inte. De röda på SR är förvisso på ytan ateister – men att vara emot Kristendomen räcker inte. Att visa att de kristna trossatserna är löjliga är visserligen en god gärning, men det räcker inte. Man måste utöver att vara emot det irrationella, vara för det som är rationellt. SR borde således inte bara sända kritik av Kristendomen. SR borde sända kritik också av andra religioner. Det skulle vara utmärkt om SR skulle skaffa sig tillräckligt med civilkurage för att sända några program som kritiserade Islam! SR borde också sända program som informerade allmänheten om det radikala alternativet till Kristendomen och övriga religioner – en förnuftsfilosofi.

  Kommunisterna på SR gör en god gärning när de bidrar till att minska respekten för vidskepelsen som heter Kristendom. Men det hjälper inte om de bara istället sprider den aningen annorlunda vidskepelsen som heter kommunismen. Kommunismen är ingalunda ett alternativ till religion. Kommunismen är bara en annan sorts religion - en ny, "modern" religion som har ersatt Gud med Kollektivet, Jesus med Karl Marx och Påven med stollar som Jan Myrdal, Frank Baude, Lars Ohly o.s.v.

  Kommunismen är inte rationell. Ingen ideologi som har medfört uppemot 150 miljoner oskyldiga människors onda bråda död enbart under 1900-talet kan sägas vara rationell. Och om man granskar kommunismens anhängare ser man att de är precis lika blint troende som de värsta kristna fanatikerna. Så SRs övervintrande sextioåttor kommer inte att ha åstadkommit något gott, om de lyckas med konsten att få Kristendomens överhöghet i Sveriges kultur och politik ersatt med kommunismens överhöghet.

  Vad är det då som Sverige behöver istället för Kristendomen? Vilka sorters program borde SR sända om det ville göra någon nytta?

  Sverige behöver den filosofi som sanktionerar:

  Denna verklighet, förnuftet, egennyttan och det fria samhället (d.v.s. kapitalismen).

  Sverige behöver m.a.o.Ayn Rands filosofi, objektivismen. SR borde därför, om det ville göra en god gärning, sprida kännedom om den objektivistiska litteraturen, om The Ayn Rand Institute ( www.aynrand.org ) och om The Ayn Rand Bookstore ( www.aynrandbookstore.com ). Att hjälpa svenskarna med att få tag på en sekulär och förnuftsbaserad filosofi vore verkligen att uppfylla åtagandet att främja det svenska folkets bildning. En intressant tanke är att det kunde vara kul om Sveriges Radio producerade en dramatisering i TV av Ayn Rands magnum opus Och världen skälvde - som enligt många bedömare är världens bästa roman. Men jag bävar inför tanken om vilken bastardisering av Och världen skälvde SR antagligen skulle framställa.

  Men det är nog en fåfäng förhoppning att ett TV-bolag som väsentligen kontrolleras av staten skulle företräda förnuftet. Staten är ju våldsmakten! SR är ju beroende bl.a. av det statliga våldet för sin finansiering, via TV-licensen - som ju staten med hot om straff driver in åt SR. Och våldet kan ju inte främja förnuftet. Man kan inte vänta sig att politiker skall vara filosofer - d.v.s. att de ska vara tänkare som inser vilket oskattbart värde en förnuftsfilosofi som objektivismen utgör. Politiker lyssnar på den för tillfället rådande opinionen - inte på förnuftet. Så förnuftets seger över både religionen och kommunismen, får nog anstå tills efter det att SR har ersatts av privata och av staten helt oberoende TV-kanaler eller kommunikationsteknologier.
  Last edited by henriku; 02-23-2020, 08:05 AM.
Working...
X