Announcement

Collapse
No announcement yet.

"Obamagate"

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • "Obamagate"

  Finns det ett "Obamagate"? Termen myntades av Trump, i ett twittermeddelande.

  Tommy Hansson är övertygad om att "Obamagate" är en realitet. Hans slutsats, i hans blogg, är denna: "Ovan refererade katalog över Obamagates beståndsdelar tyder enligt min mening på att Barack Obamas administration är en av de mest korrupta i Förenta staternas historia och Obama den möjligen mest korrupte av alla amerikanska presidenter. "

  Jag vet inte vad jag ska tro om det, när två läger med myndighetspersoner står och skriker och pekar ut varandra.

  Tommys blogginlägg om saken finns här:
  https://tommyhansson.wordpress.com/2...l-rattsskandal

  Vi vet alla att USAs politik nu länge har varit infekterad, och vi har bevittnat ett skådespel där de flesta representanterna för de två stora partierna i senaten röstade närmast dogmatiskt grupplojalt med sina ledare, i ett ärende där ideologiska skillnader inte alls borde höra till saken.

 • #2
  Jag tror att Förenta Staternas konstitution har överlevt sig själv. Det är världens första demokratiska konstitution. Den har fungerat så bra det varit möjligt i närmare tvåhundra år. Men med dagens telekommunikationssystem har den blivit otidsenlig. Det är hög tid att USA inför ett parlamentariskt system.

  Comment


  • #3
   "Grejen" med USAs författning var inte att den skulle vara en "demokratisk konstitution". Den springande punkten med USAs författning var att den skulle skydda medborgarnas frihet mot demokratin, d.v.s. mot det obegränsade majoritetsstyret, d.v.s. mot majoritetsförtrycket.

   USAs grundare var väl medvetna att en demokratisk majoritet mycket väl skulle kunna få för sig att agera som en tyrann. "De många" är ju i en mening alltid starkare än "de som är få". Ett stort gäng kan ju alltid klå upp ett litet gäng. Det obegränsade majoritetsstyret (d.v.s. demokratin) förfaller lätt till att bli ett nävrättens styre.

   Grejen med USAs författning samt Bill of Rights var att slå fast att USAs politiska ledare skulle väljad av majoriteten medelst fria val - men att majoriteten sedan inte skulle ha någon möjlighet att stifta sådana lagar och bestämmelser som skulle kränka individens och övriga minoriteters rättigheter. Majoriteten skulle inte ha någon möjlighet att rösta bort friheten - såsom en pluralitet av tyskarna röstade bort friheten i Tyskland på 1930-talet och såsom den vita majoriteten av medborgarna gjorde i USAs sydstater fram tills det Amerikanska Inbördeskriget.

   Comment


   • #4
    Begreppet "demokrati" betyder majoritetsstyre helt enkelt, inget annat. Fullständig demokrati betyder därför fullständingt, obegränsat majoritetsstyre. I en äkta demokrati får majoriteten därför besluta vadhelst den behagar. Den får t.ex. rösta att minoriteten svarta ska göras till slavar (såsom den gjorde i USAs sydstater förr i tiden), och den får rösta för att minoriteten judar ska skickas till gaskammare (majoriteten av tyskarna gav sitt stöd till Hitler under huvuddelen av Hitlers tid vid makten).

    Den yttersta formen av demokrati är således majoritetsförtrycket. Men samtligt förtryck är lika moraliskt förkastligt - oavsett om det är en ensam diktator som förtrycker eller en demokratisk majoritet som förtrycker!
    Last edited by henriku; 05-30-2020, 11:55 AM.

    Comment


    • #5
     Svar på #4:
     Nej, demokrati betyder folkstyre, inte majoritetsstyre. Det betyder att makten ligger hos hela folket inte bara hos en liten elit. En annan sak är att demokratins praktiska utförande i de flesta beslutande organ innebär majoritetsbeslut. Ingenting säger att det måste vara så, men ingen har vad jag vet kommit på något bättre.
     Kan du föreslå något bättre?
     Demokratins teoretiker vet förstås att detta teoretiskt kan leda till att en majoritet förtrycker (rentav förslavar) en minoritet. Risken att sådant inträffar är liten men inte obefintlig.

     Comment


     • #6
      Svar på #5:

      "Folkstyre". De säger att makten ligger hos hela folket? Men om 1% (eller 49%) av folket inte tycker som majoriteten? Då har de ingen makt - ty det blir majoritetens tycke som drivs igenom. Begreppet "folkstyre" är ett utslag av fantasin som heter kollektivismen. Begreppet förutsätter att det finns någon entitet "folket", som har en självständing existens, skild ifrån de enskilda människorna som ingår i folket. Men vem är "folket" - och vad är "folkviljan"? Du kan inte slå upp "folket" i telefonkatalogen och fråga henne vad hennes vilja är!

      Vidare säger du att "risken att sådant [d.v.s. majoritetsförtryck] inträfffar är liten men inte obefintlig": Detta är helt enkelt en osanning. Majoritetsförtryck förekommer som regeln hellre än undantaget i de demokratiska samhällena runtom hela världen idag. Vad är den progressiva inkomst- och förmögenhetsskatten om inte majoritetsförtryck där den förtryckta minoriteten är en impopulär ekonomisk minoritet (d.v.s. höginkomsttagarna och de rika). Och det förekommer hur många brott mot individens rättigheter som helst i blandekonomierna och välfärdsstaterna. Vad sägs om Sveriges Radio? Ett solklart brott mot yttrandefriheten hos den minoritet av svenska folket som är tillräckligt intelligent för att vara motståndare till SR (som t.ex. mig själv)! Och SR är bara ett exempel hos otals.

      Det ideala sociala systemet är kapitalismen, inte demokratin. Kapitalismen betyder: individens rättigheters välde. Skillnaden mellan ett kapitalistiskt samhälle och ett demokratiskt dito är att i det förra väljs de politiska ledarna till makten medelst fria val - men, sedan är de förhindrade från att förtrycka minoriteter å majoritetens vägnar av en rationell författning - som slår fast att staten endast får skydda individens rättigheter men får inte kränka individens rättigheter. Författningen sätter majoritetens representanter i staten i en tvångströja av maktbegränsningar som förhindrar att de utövar majoritetsförtryck. Vi får inte glömma att själva syftet med att ha fria val är att begränsa statens makt, inte att släppa statens makt loss!
      Last edited by henriku; 05-29-2020, 04:15 AM.

      Comment


      • #7
       Svar till #6:
       Individers rättigheter är bra, men hur värnas rättigheter? För det krävs ett rättssystem. Menar du att rättssystemet ska ligga i händerna på dem som har kapital? Hur tänker du att det ska fungera?

       Comment


       • #8
        Svar till #7:

        Nej, av praktiska skäl måste lagarna fastställas genom röstning. Man måste nämligen bannlysa (angrepps)våldet från samhället. Och risken för att nävrätten ska börja gälla minimeras när politiken avgörs genom röstning. Men subjektivismen är en falsk idé. Majoritetens vilja är inte måttstocket på rätt och fel bara för att man måste avgöra politiska frågor genom röstning. Ja - majoriteten kan rösta fram förtryck. Men det är alltid moraliskt förkastligt. Och p.g.a. att det är omoraliskt är majoritetsförtryck också opraktiskt. Majoriteten förstör allting för alla, inklusive för majoriteten själv, när den inför majoritetsförtryck. Dagens Sverige är på väg att gå under - om inte den avundsjuka majoriteten tänker om och lägger band på sig själv innan det blir för sent.

        Grejen är att när majoriteten en gång kommer till insikt med att individens rättigheter måste respekteras - då måste majoriteten passa på och stifta en författning som permanenterar, så långt som möjligt, principen att staten aldrig får kränka individens rättigheter. Den historiska förebilden är USA. USAs grundare förstod tämligen väl principen om individens rättigheters okränkbarhet. De stiftade därför USAs grundlag, The Constitution och The Bill of Rights. Syftet med dessa document var att göra det så svårt som bara möjligt för samtliga framtida majoriteter att etablera en majoritetsdiktatur, d.v.s. ett nävrättsvälde. USAs grundlag var tyvärr inte perfekt. Den tillät bl.a. att den svarta minoriteten hölls i slaveri samt en del ekonomiska regleringar och ett system med offentliga skolor. Men USAs författning klarade av att göra USA till det friaste landet i världen under ca. 250 år.

        Grundproblemet med att garantera att ett samhälle förblir fritt är att samtliga människor, majoriteter såväl som minoriteter, har fri vilja. P.g.a. detta kan varje samhälle där majoriteten styr förfalla till förtryck. Men att lämna den politiska makten i händerna på en förment upplyst elit loser inte problemet. Eftersom medlemmarna av varje minoritet också har fri vilja kan ett sådant samhälle också förfalla till förtryck.

        Det enda som någorlunda väl kan garantera att friheten består är omständigheten att en rationell filosofi, som sanktionerar förnuftet och individens rättigheter, vinner burskap i kulturen i samhället. När majoriteten av folket kramar en rationell filosofi tenderer de att fatta den egentligen enkla idén att förtryck är en dålig idé - även när de själva råkar åtnjuta förmånen att tillhöra förtryckarna. En rationell filosofis seger blir ingen absolut garanti för frihet - eftersom människorna ändå har fri vilja och därför alltid kan välja att vara irrationella ändå. Men vi vet att friheten alltid har segrat genom historien närhelst en förnuftsfilosofi har vunnit burskap. De friaste samhällena genom historien var också de där förnuftet härskade. T.ex. antikens Grekland (relativt sett var antikens Grekland både mera rationell och samtidigt friare än omvärlden) och Västländerna med början under 1700-talet. (Upplysningen röjde vägen för den inslagen av frihetens införande under slutet av 1700-talet samt 1800-talet.)
        Last edited by henriku; 05-30-2020, 09:59 AM.

        Comment


        • #9
         Berggren: Obamagate kan vara en modern Watergateskandal..
         https://nyheteridag.se/berggren-obam...ergateskandal/

         Professor Charles Lipson om Obamagate:
         https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/05/27/what_the_obamagate_scandals_mean_and_why_they_matt er.html?fbclid=IwAR2WleBSxX2naCHp2aNIDm9cEotoSstRH Q2DRvOnBfEGe6XxkasKaZFNVmE

         Some call this debacle “Obamagate” since the key officials were his appointees and the White House was directly involved. But they got plenty of help. Some came from the permanent bureaucracy, especially in law enforcement and intelligence. Still more came from the mainstream media, which served as conduits for classified leaks aimed at Trump, his campaign, and then his presidency. For over three years, the media’s top story was “Trump colluded with Russia.” When that imploded after the Mueller Report, they moved on to impeachment.
         Om Charles Lipson:
         https://political-science.uchicago.e...charles-lipson

         Resett: Anerkjent professor mener Trump har vært utsatt for et av de største bruddene på grunnlovsnormer og rettsvern i amerikansk historie:
         https://resett.no/2020/05/29/anerkje...ansk-historie/
         Last edited by Rickard; 05-30-2020, 10:22 PM.

         Comment

         Working...
         X