U-hjälpen är omoralisk. Den innebär att staten lägger beslag på en del människors pengar och ger dem till andra.

Varje människa är ansvarig för det hon själv orsakar. Hon är inte ansvarig för det som inte beror på henne själv. Svenskarna är inte orsaken till fattigdomen i Tredje världen. De svenska politikerna har därför ingen rätt att använda fattigdomen där som en ursäkt för den skattefinansierade u-hjälpen.

Tredje världens fattigdom beror på Tredje världens regeringar. Dessa regeringar hindrar sina egna medborgare från att producera. De sätter medborgarna där i en tvångströja av priskontroller, lönekontroller, valutakontroller, skatter, subventioner, ransoneringar, importtullar, exportavgifter, tillståndskrav, licenskrav och massor av godtyckliga regleringar och kvävande byråkratier.

De flesta u-länder har satsat på en socialistisk politik under tiden sedan de blev självständiga. Och resten har dragits med en blandekonomi präglad av kraftiga inslag av socialismen. Detta har gällt även för de u-länder som har kallats för ”höger-diktaturer”.

Socialismen har varit lika förödande för medborgarnas välfärd i Tredje världen som den var i de kommunistiska öststaterna.

Det som behövs för att rädda Tredje världen är att regeringarna där tänker om. Regeringarna i Tredje världen måste komma till insikten att frihet för de enskilda medborgarna är den nödvändiga och tillräckliga politiska förutsättningen för att medborgarna där ska kunna överleva och skapa välfärd åt sig själva. Det är denna insikt som behövs – inte pengar från SIDA.

U-hjälpen förhindrar att makthavarna i Tredje världen kommer till denna insikt. Därmed står u-hjälpen i vägen för U-ländernas framsteg. Resurserna som pumpas in i u-länderna genom biståndet håller ekonomierna i Tredje världen under armarna och gör det därmed möjligt för de makthavande politikerna där att fortsätta låtsas att socialismen är förenlig med utveckling.

Utan u-hjälpen skulle socialismen i Tredje världen gå under. Och då skulle de fattiga där få chansen att resa sig med egna krafter. Om de fick politisk och ekonomisk frihet skulle de bli oförhindrade från att arbeta och spara. De skulle då kunna producera sin egen välfärd på samma sätt som svenskarna har gjort.

Vad de fattiga i Tredje världen behöver är kapitalismen, inte u-hjälp. Nyckeln till framsteg är självtillit.

Vi i Sverige och de övriga västländerna måste frigöra oss från vänsterns nästan rasistiska idé – den att människorna i Tredje världen är hjälplösa varelser som inte kan klara sig utan våra allmosor.