Announcement

Collapse
No announcement yet.

U-hjälpen är rasistisk

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • U-hjälpen är rasistisk

  Det finns många goda skäl till att vara motståndare till U-hjälpen. Ett av de starkaste är att U-hjälpen är grundad på rasism. Rasismen ifråga är riktad mot medborgarna i givarländerna i väst.

  Västlänningarna påstås nämligen av U-hjälpens tillskyndare bära på en kollektiv skuld för en del illdåd som begicks av en del av dess förfäder under kolonialtiden. Västlänningarna påstås ha en skyldighet att sona sina förfäders brott genom att ge U-länderna ekonomiskt bistånd idag.

  Att tillskriva en nationell eller etnisk grupp en kollektiv skuld är alltid rasism. Det innebär ju att man dömer enskilda människor efter vilken grupp de råkar tillhöra istället för att döma dem efter deras egna respektiva gärningar och karaktärer. Att handla på så vis är alltid ett brott mot rättvisan.

  Det finns givetvis ingen sådan sak som ”rättvis rasism”! Därför finns det ingen sådan sak som rättvis U-hjälp. U-hjälpen är i grund och botten till sin natur omoralisk.

  Det som är omoraliskt är också opraktiskt har filosofen Ayn Rand visat oss. U-hjälpen är ett konkret belägg för den principen.

  U-hjälpen motverkar nämligen välståndet och friheten i mottagarländerna. All U-hjälp måste ju på ett eller annat sätt passera statsapparaten i mottagarlandet. Därför uppmuntrar U-hjälpen politisk inblandning i mottagarlandets ekonomi. Därmed skadas ekonomin samtidigt som U-landets producenter blir mera beroende av sina politiska härskare. Politisk styrning av ekonomin är socialism. Socialism medför alltid utökad fattigdom och förtryck – även i redan fattiga U-länder.

  Detta vet ledarna för vänstermänniskorna som slår vakt om U-hjälpen. Deras mål är inte att bekämpa fattigdomen i U-länderna. De utnyttjar bara fattigdomen i Tredje världen som ett alibi för att lägga bördor på medborgarna i väst. Varför vill vänstermänniskorna skada västlänningarna – deras ”egna”? Därför att, paradoxalt nog, hyser de ett rasistiskt hat mot sitt eget folk.

  Vänstermänniskorna förknippar nämligen västländerna med förnuft och individualism. Och vänstermänniskorna hatar förnuftet och individualismen. De dyrkar ju istället känslorna och kollektivismen.

  Orsaken till västländernas frihet och välstånd är just acceptansen av förnuftet och individualismen. Vi borde därför kämpa för att göra Sverige till ett fullständigt förnuftigt och individualistiskt samhälle. Vi borde avskaffa sådana inslag av kollektivismen (rasismen är en variant av kollektivismen) som U-hjälpen och välfärdspolitiken. Vi borde istället införa laissez-faire-kapitalismen.
  Last edited by henriku; 09-08-2021, 01:15 PM.

 • #2
  Visst kan rasism vara en premiss bakom u-hjälpen, men knappast den enda. U-hjälpen är altruism och den hämmar den politiska utvecklingen precis så som du påpekar. Men den kan motiveras av flera andra slags tokiga premisser.

  Socialism:
  Många tror att socialism är bra som ett initialt utvecklingssteg. De fattar inte att socialism tvärtom hämmar produktion och rationell utveckling. De resonerar givetvis altruistiskt.

  Kulturnedvärdering:
  Istället för rasism kan det handla om att andra länders kulturer bedöms som lägre stående. (Det kan sådana kulturer givetvis också vara, men de som motiverar u-hjälp med detta synsätt fattar ju inte vad det är som verkligen är sämre; de fattar inte att politisk ofrihet förhindrar en god utveckling.)

  Determinism:
  Rasism är en variant av determinism och det finns flera varianter. En variant är tron att demografiska variabler och/eller en annorlunda mix av naturresurser i ett land hämmar produktion och teknikutveckling. (Det är återigen en variant av att inte fatta att bristen på politisk frihet är ett grundproblem. Och här hör det ihop med tron att inga individer har en genuin fri vilja och därför inte anses kunna tänka självständigt.)

  Klimatidioti:
  De idioter som anser sig vara klimatsmarta tror ofta att u-länders fattigdom beror på torka, översvämningar och andra väder- och klimatvariabler. (Denna mysticistiska miljöism hör logiskt ihop med några av de ovan nämnda uppfattningarna.)

  Comment


  • #3
   Svar till kommentar #2:

   Jo, Filip. Många faktorer kan spela in i motivationen till u-hjälpen. Den absolut viktigaste orsaken till att folk ger stöd åt u-hjälpspolitiken är den utbredda tron på moralläran altruismen. Jag ville, för polemikens skull, påpeka att det är framförallt svenskarna (och västlänningarna) som utsätts för en variant av rasismen då de hålls kollektivt ansvariga för förfädernas kolonialism. U-hjälpen är helt enkelt en sorts kollektivbestraffning av västlänningarna.

   Comment

   Working...
   X