Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gud och Jesus kan vara vad f-n som helst

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Gud och Jesus kan vara vad f-n som helst

  Återigen har en debatt blossat upp [Jag skrev ursprungligen denna essä som ett inlägg i en debatt om Jesu natur i början av år 2010 på debattsajten Newsmill] om Jesus´ och Guds natur. Nu kivas det i den svenska ankdammen om huruvida Jonas Gardell gör ”rätt” sorts tolkning av Kristendomens budskap.

  Debatten handlar om sådana här frågor: Vem var Jesus? Vad förkunnade han? Och hur är Gud, Jesus´ påstådda far, funtad? Vad är egentligen det ”sanna” innehållet i den Kristna tron?

  Tja, innehållet i en religion som Kristendom kan vara vad f-n som helst. Kristendomen är ju en tro. Och en tro är något som man håller för sant utan bevis. Man bara känner att saker och ting ligger till på ett visst sätt. Och om ingenting i tron någonsin har bevisats - då kan ingenting i den heller motbevisas. Och det som inte kan motbevisas kan ju inte uteslutas. Så om ingenting är vare sig bevisat eller motbevisat i Kristendomen - då kan ingenting, hur uppåtväggarna galet det än är, uteslutas som varande en del av den Kristna tron.

  De kristna t.ex. tror på Jesus. De har egentligen inga bevis på att han ens existerade. Mig veterligen är det enda ”beviset” för Jesu existens faktumet att han omnämns ofta i Bibeln. Nå, Hansel och Gretha omnämns en hel del i Grimms sagobok. Är det bevis för att Hansel och Gretha någonsin existerade? Nej, böcker kan ju vara rena dikter. Att Jesu liv beskrivs i Bibeln utgör inget som helst bevis för att han ens existerade.

  Så vad vet vi om Jesus? Vi vet inte om han överhuvudtaget existerade. Och om han existerade, då vet vi inte vad han förkunnade. Vi vet ingenting om huruvida han godkände kvinnors jämlikhet med män. Vi vet inte heller någonting om huruvida han godkände homosexualitet. Vi vet inte om han förespråkade politisk frihet. Vi vet inte ett skvatt om Jesus! Ty närhelst man har en blind tro på något -vet man inget alls om den saken.

  Och Kristendomens Gud - vad är Han? Gud sägs vara icke - ändlig (d.v.s. Han sägs vara oändlig och allsmäktig), icke - begränsad ifråga om medvetande (Han sägs vara allvetande), icke - kroppslig (Han sägs vara en ren ande) , icke - förnimmelsebar (Han sägs vara omöjlig för våra sinnen att varsebli). Så vad är Han då? De kristna teologerna berättar för oss egentligen bara vad Gud inte är - de säger ingenting om vad han är!

  Om jag säger: "En glup är ett djur som ej är en katt, ej är en hund, ej är en papegoja, ej är en fjäril, ej är en sköldpadda o.s.v." Vet du då hur en ”glup” ser ut? Nej, du har ingen aning om hur stor den är, om huruvida den har päls, fjäll eller fjädrar, om huruvida den äter kött eller växter o.s.v. Du vet inte ett skvatt om en ”glup” om jag bara berättar för dig vad den inte är!

  Teologer brukar själva erkänna att det inte går att bevisa Gud eftersom endast det som är ändligt kan bevisas. Och Gud vore ju inte Gud om Han vore ändlig! Men likaså kan man inte veta ett skvatt om något som sägs vara icke - ändlig. Att vara ändlig innebär att ha en specifik natur - ändlighet betyder att vara något och inte något annat. Att vara oändlig innebär att sakna en specifik natur. Det oändliga är något okänt istället för något specifikt. Så om Gud inte har en specifik natur då vet vi inte ett skvatt om vad Hans natur är. Vi vet inte om Han är man eller kvinna. Vi vet inte om Han kommer att låta de homosexuella komma in i Himlen eller om Han kommer att döma dem till att brinna i Helvetet. Vi vet inte om Han vill ha krig eller fred. Vi vet inte om Han tycker att barn bör agas eller inte. Vi vet ingenting om vad Han är eller om vad Han vill.

  Så priset som de Kristna måste betala för att de säger att Gud inte kan bevisas, och därför inte heller kan motbevisas (Orsaken till att de religiösa säger att deras Gud inte kan bevisas, är förstås att de vet att då kan ingen heller motbevisa deras tro. De religiösa vill göra allting enkelt för sig!), är att det blir fritt fram för samtliga troende att lägga vilken betydelse som helst de vill i den Kristna läran. De som känner för det kan säga att Gud vill att vi förbjuder tortyr och dödstraff. De som känner för det kan istället säga tvärtom att Gud vill att vi bränner alla kättare på bål. De som känner för det kan säga att Gud vill att vi skall slakta alla de otrogna. De som känner för det kan istället säga att Gud vill att vi skall slå vakt om freden på jorden. De som känner för det kan säga att Gud vill att vi skall vara toleranta mot de homosexuella. De som känner för det kan istället säga att Gud vill att vi kastrerar eller avrättar de homosexuella. De som känner för det kan säga att Gud vill att vi skall ha politisk frihet. De som känner för det kan istället säga att Gud vill att "infödingarna" skall vara våra slavar. O.s.v. ”Anything goes” är principen som gäller när man har med religion att göra.

  När inget kan bevisas - då är ju precis allting möjligt ! Och när allt är möjligt - då äringenting säkert !

  Så Kristendomen är dömd till att i all evighet plågas av strider om vad som är den ”sanna” tron. Vem kommer att segra ifråga om vad som är den sanna tron? I längden den som har den starkaste och mest brutala armén och som dessutom har det rymligaste samvetet.

  Och om man läser de olika religionernas historia, då upptäcker man att det alltid faktiskt har varit den fysiskt starkaste som har vunnit när det har varit skilda uppfattningar om vad som var den ”rätta” tron. Kristendomen som vi känner den idag ”konkurrerade” ut Manicheismen, Gnosticismen, Pelagianismen o.s.v. med råstyrkans och brutalitetens makt. Det var genom att slakta och tortera anhängarna av konkurrerande trosriktningar som dagens Kristendom vann burskap. När man inte kan bevisa vad som är sant med förnuftet, d.v.s. med fredliga resonemang - då återstår bara att ”bevisa” det genom att slå in skallen på den som inte håller med.

  Om vi vill kunna enas om något, och slippa de blodiga väpnade konflikterna, då måste vi ansluta oss till förnuftet.

  Förnuftet är det medel till kunskap som börjar med varseblivningar - d.v.s. med saker du ser, hör, luktar, tar på o.s.v. - och som sedan bearbetar dessa varseblivningar med logik. Vi vet att varseblivningarna är giltiga. De är axiomatiska.

  Vi vet att varseblivningarna är giltiga. ”Seeing is believing”. Om du ser att gräset är grönt, då vet du att gräset är grönt. Om du ser att det kommer en lastbil, dåvet du att du gör bäst i att inte korsa gatan just då.

  Och vi vet också att logiken är giltig. Om Bengt är äldre än Anders. Och Calle är äldre än Bengt. Då vet du säkert att Calle också är äldre än Anders. Logiken går ut på att kontradiktioner inte kan existera. Och det är alldeles uppenbart att t.ex. ett äpple inte kan vara helt rött och helt grönt samtidigt. Det är alldeles uppenbart att en kvinna inte kan vara gravid och icke-gravid samtidigt. Det är alldeles uppenbart att en sten inte kan vara både rund och kubisk samtidigt.

  Så förnuftet, d.v.s. varseblivningar bearbetade med logik, är ett säkert medel för att erhålla kunskaper. Man kan visserligen göra misstag när man går efter förnuftet, om man inte är tillräckligt försiktig - men det går alltid att upptäcka och motbevisa misstagen som man eventuellt gör när man använder förnuftet, om man är tillräckligt nogrann.

  Så om och när mänskligheten äntligen lär sig att endast lita till förnuftet som medel till kunskaper, och om och när mänskligheten därför överger tron och religionerna - då kommer människorna jorden runt att kunna komma överens om vad som är sant och falskt och rätt och fel - och då kommer vi äntligen att få fred på jorden.

  Spola religionerna och spola tron!
  Last edited by henriku; 07-01-2020, 11:15 AM.

 • #2

  Låt folk ha vilken religion/tro de vill bara den inte inkräktar på annans frid/ frihet/rättighet. Gör den det ska det onda bäkämpas. Normalt ska en religion riktas innåt ej utåt och fylla det som vi inte förstår. Blir en. religion intolerant och aggresiv så är den ingen religion utan en totalitär organisation.

  Räkna aldrig med att lyckas kunna förbjuda religion och gudar. Resultatet kan bli det motsatta.

  En religion ska vara tolerant. I lag finns regler för vad som inte tolereras. Ett samfund som har statuter som ej kan tolereras ska sättas i karantän med klara motiv och krav.

  Idag klarnar det fram att vi behöver nya/förbättrade lagar vad vi tolererar.
  Tyvärr är våra politiker förgiftade och okunniga och använder teorier som tvärtemot tänjer på tolereansbegreppet.
  Tolerans betyder inte bara att man ska "stå ut med" - tolerans ska betyda gränsen för med vad " vi kan stå ut med". I Sverige gäller svensk tolerans som bygger på vår svenska hävd, bruk och sedvänja - samt lag. Hänsyn är en annan sak.

  Man får vara snäll men inte så snäll att man är dum mot sig själv och förstör för andra.

  Någon jäkla ordning får ska vara. 😁

  Sedan - är det här en kampanj mot kristendomen Du håller på med? Den tycks göra väldigt ont på Dig.? En del kallar det skrock. Om de inte gjort Dig något ont så tycker jag Du ska låta de kristna njuta av sin egen tro. Finns inte många kvar..
  Hade varit gladare om Du gått på Islamismen ist..
  Det är ett helt samhällssystem. Men Du är kanske då rädd att råka ut för en "fatwa" och få huvudet avskurit.

  Utan att referera till filosofin så rekomenderar jag att Du prioriterar och tar religionerna i tur och ordning efter samhällshot nu när Du ska göra världen religionsfri.
  Det står många kristna kyrkor tomma där Du kan predika högste Ayn så folk de svettas och blir omvända.

  ❤️❤️❤️
  Last edited by Ringaren; 10-21-2020, 03:21 PM.

  Comment


  • #3
   Svar till kommentar #2:

   Ringaren, jag tror att det är en missuppfattning att en totalitär organisation inte kan vara en religion. Det är ett misstag att tro att religoner till sina naturer är "snälla". Det ligger i en religions natur att den tenderar att leda till intolerans och därmed våld mot oliktänkande. Det är nämligen så att varje religion, religion som sådan, bygger på tro. Tro leder förr eller senare till våld.

   Tro betyder nämligen att man håller något för att vara sant i frånvaro av belägg. Man tror bara "därför" - bara för att man vill tro på det man tror på. Tron är blind. Men - om två olika personer - t.ex. en kristen och en muslim - tror på helt olika saker. Hur ska de då komma överens? De kan inte övertyga varandra med argument. Vare sig den kristna eller muslimen har ju några belägg för sin tro som de kan hänvisa till. Så vad återstår för att bilägga en tvist mellan en kristen och en muslim förutom knytnävarna? Tänk bara på de blodiga religionskrigen mellan de kristna och muslimerna för bara några hundra år sedan. Och tänk på islamisternas våld mot västlänningar idag.

   Och kristendomen är egentligen inte mindre våldsam till sin natur än Islam. Det ligger bara till så att Kristendomen i de moderna västländerna har "kastrerats" och spätts ut av sekulär filosofis inflytande. Kristendomen i dagens Sverige är inte särskilt kristen. Dagens kristna i Sverige står under inflytande (utan att själva vara medvetna om det) av Aristoteles sekulära och förnuftsvänliga filosofi. De kristna i västländerna tog intryck av Aristoteles förnuftsvänliga filosofi dels redan på Tomas av Aquinas dagar och dels under Upplysningstiden (då bl.a. John Locke förmedlade Aristoteles tankar till Europas intellektuella ledare). Mellanösterna har aldrig upplevt någon Aquinas eller Upplysning. Därav barbariet och våldet som idag präglar den muslimska världen.

   Men det var i Europa under Medeltiden som Kristendomen verkligen var Kristen. Och då var Europa präglad av våld, misär och träldom. På Medeltiden visade Kristendomen fram sitt riktiga ansikte.

   Comment


   • #4
    Håller nästan helt med Dig. En religion ska bara handla om "Guden/gudarna" och det andliga.
    Även om det kliar i fingrarna så skall den aldrig röra vid det jordiska eller påverka det. Religionen är en privat ägodel.
    Allt annat är landet, folket och staten.
    Last edited by Ringaren; 10-24-2020, 02:10 AM.

    Comment


    • #5
     Ytterligare svar till kommentar #2:

     Eftersom du efterlyser kritik mot andra religioner än kristendom, så kan jag rekommendera att du kollar mitt inlägg "Österländsk och västerländsk religion - vilken är allra värst?" Där gör jag en moralisk utvärdering av såväl de västerländska (d.v.s. kristendom, judaism och islam) som de österländska (främst buddhismen) religionerna och drar några slutsatser om deras relativa moraliska halter.

     Comment


     • #6
      Tackar! Era texter tar tid att urtyda. Ny här men jag ska fortsätta beta av. 👍

      Comment

      Working...
      X