Bra påpekande i #10. Exakt så hänger det ihop med flera förvirrade talesätt, där en kunskapslucka tolkas som att något specifikt inte finns....